Van liefde Ongekend voorwoord


Ook dit jaar mogen tekstschrijver Hans de Ruiter en ikzelf zich weer verheugen op een aantal uitvoeringen van het Oratorium 
" Van Liefde Ongekend" .
Zaterdag 10 maart de eerste uitvoering, een groot schratchkoor olv Andre van Vliet in Wezep (zie de site van Promusic voor meer informatie. Overige bij mij bekende uitvoeringen op www.johanbredewout.nl.
Wij wensen de medewerkers dat het geïnspireerde uitvoeringen mogen worden waarin de de boodschap van het evangelie door muziek en zang versterkt zal worden. 

Bij het schrijven van dit oratorium is in hoofdzaak uitgegaan van de wijze waarop de evangelist Marcus het lijden en opstanding van de Heer Jezus Christus verhaalt. Het evangelie van Marcus is kort en bondig; het lijkt wel of de schrijver haast heeft. Zo wordt de lezer gegrepen door de ernst en betekenis van dit gebeuren, en bovenal door de grenzeloze liefde van Jezus voor zijn volgelingen, de mensenmassa en zelfs voor zijn grootste vijanden.

Dat is het centrale thema van het oratorium: “VAN LIEFDE ONGEKEND”. De titel is ontleend aan het bekende Engelse lied ““My song is love unknown”.” van Samuel Crossman (1664). De vertaling hiervan heeft een centrale plaats in het werk. De gesproken gedeelten zijn bewerkingen van teksten uit het Marcus-evangelie en worden afgewisseld door gezongen commentaren en overwegingen. Het oratorium “Van Liefde Ongekend” bestaat uit twee delen: De cantate “Lam Gods” en de cantate “Christus Is Waarlijk Opgestaan”. Het is een boodschap van overwinning op het kwaad en van hoop op een glorieuze toekomst met onze Heer.

[Alle nieuwsberichten lezen]