NIEUW " CANTATE DANK U VOOR HET LEVEN (20 jarige samenwerking Hans de Ruiter en Johan Bredewout)


Cantate “Dank U voor het leven”

 

De cantate “Dank U voor het leven” is het nieuwste product van de samenwerking tussen de componist/dirigent Johan Bredewout en tekstschrijver Hans de Ruiter

Een samenwerking die begon in 1999 met een serie psalmbewerkingen onder de titel “Ononderbroken” gevolgd door een zevental oratoria:  “Een nieuw begin” , “Schepping”, “Ruth”, Van Liefde ongekend”, “Het Nieuw Jeruzalem”, “Exodus en “Esther”(voor kinderen). Er verschenen ook een aantal bewerkingen van Engelse hymnes, waarbij Hans de Ruiter de vertaling verzorgde en Johan Bredewout de muziekbewerkingen. Intussen zag ook een tweede serie psalmbewerkingen van hun hand het licht. Twintig jaren van vruchtbare samenwerking: Alle reden tot dankbaarheid waaraan de cantate ”Dank u voor het leven’ uitdrukking wil geven. De eerste uitvoering daarvan zal D.V. op 23 maart 2019 plaats vinden in Vollenhove door het Chr. Gemengd koor De Zeeklank onder leiding van Johan Bredewout

 

Voorwoord cantate  “DANK U VOOR HET LEVEN”

Deze cantate wil uitdrukking geven aan dankbaarheid voor alles wat God ons in dit leven geeft.

In de aanvang horen we  dan ook de klanken van het bekende lied “Dankt, dankt nu allen God”. In het vervolg wordt de verwondering uitgesproken over de schoonheid van de schepping waarin wij leven en die ons iedere dag bij het ontwaken weer verrast.

In een korte bewerking van psalm 19 wordt de Schepper  geroemd om de grootsheid van zijn werk en van  Zijn trouw naar wat Zijn handen hebben gemaakt. 

De mens wordt geroepen om als beelddrager van God in die schepping  zijn plaats in te nemen, de mens waarin God zoveel vertrouwen stelt dat Hij een verbond met hem aan gaat. 

Als deze mens bij die opdracht zwaar teleurstelt komt uiteindelijk Jezus met de boodschap van verzoening en verlossing die de poort naar een nieuw leven met Hem opent.

Alles komt nu in een ander licht te staan en de mens mag vrolijk en onbezorgd op weg, aan Zijn hand, naar een nieuwe toekomst.

Zo op weg, vol goede moed en hoop met in het verschiet de glorieuze wederkomst van onze Heer, past het ons met al Gods kinderen over de hele aarde ononderbroken Gods lof te zingen en bovenal Hem te danken. 

In de cantate zijn dan ook enkele momenten opgenomen voor samenzang van bekende dankliederen.

 

Verder informatie: "Promusic Publishing" 

 
"Een nieuw Begin" in Harderwijk


Kerstconcert D.V. Donderdag 20 december 2018 in de Chr.Ger.Kerk DE ZAAIER LAAN 40 – 45 HARDERWIJK

 

Kerstoratorium "Een Nieuw Begin" Een muzikale vertolking van het Kerstevangelie. Muziek: Johan Bredewout Tekst: Hans de Ruiter Medewerkenden: Chr. gemengd koor "Wijdt Hem uw kunst" o.l.v. Marijn de Jong Piano: Harrie Stijf Orgel: René de Ruiter Dwarsfluit: Annemarie Langerak-Mons Trompet: Jeroen Huzen Viool: Marieke Booy Opening en sluiting: Ds. W.N. Middelkoop Gratis Toegang. Aanvang: 19.30 uur Kerk open: 19.00 uur
"Een nieuw Begin" in Strijen


Kerstconcert DV 15 december door het Strs Christelijk gemengd koor

 

Oratorium "Een nieuw begin" van Johan Bredewout

 

Medewerkenden:

Harry Hamer - orgel

André de Jager - vleugel

Diana Abspoel - hobo

Renate Hooijer - dwarsfluit

Anke Bottema - harp

 
Een nIeuw Begin in Zeist en Woudenberg


Jubilate Deo olv Marco den Toom 

 

 
Een nieuw Begin in Elburg 1 december (meezingdag)

Een nieuw Begin 23 december Biddinghuizen


BIDDINGHUIZEN - Christelijk gemengd koor Zon en Zegen zingt op zondagavond 23 december het oratorium ‘Een Nieuw Begin’ in kerkcentrum De Voorhof. De avond begint om acht uur.

Het koor onder leiding van dirigent Jaap Kramer wordt begeleid door L’Orchestra Particolare (viool, fluit, 2x trompet), Harry Hamer (orgel), Jacob Schenk (vleugel) en Anne Doedens (spreekstem).

Johan Bredewout

Dit kerstoratorium is gecomponeerd door Johan Bredewout en de teksten komen van de hand van Hans de Ruiter. De meeste muziek is oorspronkelijk, maar er zijn ook twee bestaande koraalmelodieën in verwerkt, te weten ‘Hoe zal ik u ontvangen’ en ‘Joy to the world’. De laatste melodie loopt als een rode draad door het gehele werk.

Traditiegetrouw is er ook samenzang van bekende kerstliederen.
oratorium "Het Nieuw Jeruzalem" in Noordwijk

Benefietconcert voor MAF in Bovenkerk


 

Samen voor Sulawesi!

Benefietconcert voor MAF in Bovenkerk

 

KAMPEN - In de Kamper Bovenkerk wordt op donderdag 25 oktober een benefietconcert gehouden t.b.v. de noodhulp op het Indonesische eiland Sulawesi, dat onlangs zwaar getroffen werd door aardbevingen en een tsunami.

Geraakt door de berichten over de ramp, sloegen musicus Harm Hoeve en organisator Johan van Arnhem, zelf van Indonesische komaf, de handen ineen om op muzikale wijze geld bijeen te brengen voor noodhulp. In enkele dagen tijd was het allemaal voor elkaar. De Bovenkerk werd beschikbaar gesteld en sponsors werden bereid gevonden de pr-kosten te dragen. Hoeve wist zijn mannenkoor ‘Stereo’ uit Genemuiden en het jong gemengd koor ‘Immanuël’ uit Urk enthousiast te maken om mee te werken aan deze avond. Ook haalde hij zijn collega-musici over om allemaal belangeloos mee te werken aan het benefietconcert: organist André van Vliet, pianist Johan Bredewout, panfluitiste Noortje van Middelkoop en trompettist Pascal van de Velde.

De gehele opbrengst van het benefietconcert gaat naar zendingsorganisatie MAF (Mission Aviation Fellowship), die op unieke wijze bijdraagt aan de noodhulp. De nood op Sulawesi is ongekend hoog, nu grote delen van het eiland niet of nauwelijks bereikbaar zijn. Waar toegangswegen verwoest werden of zelfs geheel verdwenen, kan de MAF veel betekenen in de primaire noodhulp. Vanuit de lucht kan men goed in kaart brengen waar hulp noodzakelijk is. Door middel van luchttransporten worden gebieden bereikt, die geheel van de buitenwereld afgesloten zijn. Zo levert de MAF o.a. artsen, medicijnen en andere hulpgoederen af in de rampgebieden. Waar voor de MAF-vliegtuigen geen mogelijkheden zijn om te landen, werkt de organisatie ter plekke nauw samen met een andere hulporganisatie die helikopters inzet. Ook kunnen er getroffenen geëvacueerd worden en wordt er geholpen met het opzetten van goede satellietverbindingen.

De kerk is open vanaf 19.15 uur. Er zal samenzang zijn vanaf 19.30 uur. Het benefietconcert begint om 19.45 uur. De toegang is gratis. Parkeertip: Burgemeester Berghuisplein. De collecte is volledig bestemd voor de noodhulp aan Sulawesi. Allen hartelijk welkom! 

 

 

 

 

Samen voor Sulawesi!

Benefietconcert voor MAF in Bovenkerk

 

KAMPEN - In de Kamper Bovenkerk wordt op donderdag 25 oktober een benefietconcert gehouden t.b.v. de noodhulp op het Indonesische eiland Sulawesi, dat onlangs zwaar getroffen werd door aardbevingen en een tsunami.

Geraakt door de berichten over de ramp, sloegen musicus Harm Hoeve en organisator Johan van Arnhem, zelf van Indonesische komaf, de handen ineen om op muzikale wijze geld bijeen te brengen voor noodhulp. In enkele dagen tijd was het allemaal voor elkaar. De Bovenkerk werd beschikbaar gesteld en sponsors werden bereid gevonden de pr-kosten te dragen. Hoeve wist zijn mannenkoor ‘Stereo’ uit Genemuiden en het jong gemengd koor ‘Immanuël’ uit Urk enthousiast te maken om mee te werken aan deze avond. Ook haalde hij zijn collega-musici over om allemaal belangeloos mee te werken aan het benefietconcert: organist André van Vliet, pianist Johan Bredewout, panfluitiste Noortje van Middelkoop en trompettist Pascal van de Velde.

De gehele opbrengst van het benefietconcert gaat naar zendingsorganisatie MAF (Mission Aviation Fellowship), die op unieke wijze bijdraagt aan de noodhulp. De nood op Sulawesi is ongekend hoog, nu grote delen van het eiland niet of nauwelijks bereikbaar zijn. Waar toegangswegen verwoest werden of zelfs geheel verdwenen, kan de MAF veel betekenen in de primaire noodhulp. Vanuit de lucht kan men goed in kaart brengen waar hulp noodzakelijk is. Door middel van luchttransporten worden gebieden bereikt, die geheel van de buitenwereld afgesloten zijn. Zo levert de MAF o.a. artsen, medicijnen en andere hulpgoederen af in de rampgebieden. Waar voor de MAF-vliegtuigen geen mogelijkheden zijn om te landen, werkt de organisatie ter plekke nauw samen met een andere hulporganisatie die helikopters inzet. Ook kunnen er getroffenen geëvacueerd worden en wordt er geholpen met het opzetten van goede satellietverbindingen.

De kerk is open vanaf 19.15 uur. Er zal samenzang zijn vanaf 19.30 uur. Het benefietconcert begint om 19.45 uur. De toegang is gratis. Parkeertip: Burgemeester Berghuisplein. De collecte is volledig bestemd voor de noodhulp aan Sulawesi. Allen hartelijk welkom! 

 

 

 

 
Projectleden gezocht om mee te repeteren aan 'Van Liefde Ongekend' Harderwijk


Persbericht van het koor:

 

Harderwijk - Projectleden worden uitgenodigd om mee te repeteren aan 'Van Liefde Ongekend' vanaf 3 oktober.

Na de indrukwekkende uitvoering van “Oratorium Jozef” vorig jaar november, heeft Interkerkelijk Koor Harderwijk besloten een andere oratorium op het repertoire te nemen.
Het gaat om “Van Liefde Ongekend” van Johan Bredewout, een oratorium over Passie en Pasen. Zaterdag 13 april hopen we de uitvoering te geven in de Plantagekerk. Er doen diverse musici mee, waaronder Johan Bredewout zelf op de vleugel.

Arjaan van Eck, dirigent van Interkerkelijk Koor Harderwijk per 28 augustus, heeft ervaring met oratoria zoals deze en heeft enorm veel zin om juist aan deze oratorium te gaan werken. Net als bij “Jozef” worden projectleden uitgenodigd om mee te doen met het koor. Dit houdt in dat men 15 keer mee repeteert, vanaf dinsdag 3 oktober, in de Plantagekerk in Harderwijk van 19.45-21.45 uur. Eerst om de week (niet in december) en vanaf maart iedere week.

Kosten hiervoor zijn € 55,- in 1 keer te betalen of € 60,- bij gespreide betaling. Opgeven kan vanaf heden tot 22 september bij Betsie Duenk, tel 06.22081518 of per mail mtenbduenkvanraalte@msn.com

U ontvangt een inschrijvingsformulier en t.z.t de muziek. Van harte welkom voor het eerst of als u al eerder mee deed. Het wordt weer prachtig!

Bestuur Interkerkelijk Koor Harderwijk
Uitvoering ' Schepping" in volledige bezetting 26 mei Barneveld


Uitvoering oratorium " Schepping" door Chr. Gem. Koor " Con Amore" Barneveld olv Marcel van de Ketterij, met volledige orkestbezetting, met allemaal topmuzikanten. Aanbevolen!

 

 Bethelkerk, Groen van Prinstererlaan 2 te Barneveld
 

Beschrijving:

De Chr. Zangvereniging "Con Amore" uit Barneveld presenteert:
Oratorium "Schepping"
Algehele muzikale leiding Marcel van de Ketterij.
Met medewerking van:
Johan Bredewout, vleugel - André van Vliet, orgel - Mark Wester, slagwerk
Leden van L'Orchestra Particulare:
Marielle Nieuwenhuis, fluit - Dorine Schoon, hobo - Heleen Koop, viool - Tim Brandsen, contrabas - Antoine Janssen, fagot - Heidi van Loon, hoorn - Pascal van de Velde, trompet 1 - Matthijs Valkenwoud, trompet 2 - Eric Westerink, trombone 1 - Kees Kes, trombone 2
Lector: Doetie Atema
Entree € 12,00
Donateurs en kinderen t/m 12 jaar € 10,00
Oratorium "Schepping" 2 juni Oud Alblas


Persbericht: 

 

Oud-Alblas - De CZOV Eensgezindheid voert op zaterdag 2 juni samen met CGZ Excelsior uit Kockengen het Nederlandstalige werk 'De Schepping' van Johan Bredewout uit in de Hervormde Kerk in Oud-Alblas. Dit werk vertolkt in zang, muziek en Bijbelteksten het gehele scheppingsverhaal.

Johan Bredewout is een hedendaagse componist en de koren van Wim de Penning hebben reeds een groot aantal van zijn werken uitgevoerd zoals onder andere 'Een nieuw Begin', (zijn kerstoratorium), Oratorium 'Ruth', 'Oratorium Esther' en het passie- en paasoratorium 'Van Liefde Ongekend'.

Zoals alle oratoria van Bredewout bevat ook dit werk een keur aan herkenbare psalm- en gezangmelodieën, maar worden de toehoorders ook verrast met nieuw-gecomponeerde delen die een bijzondere illustratie bij het scheppingsverhaal vormen.

Medewerking verlenen Kees de Bruin - Orgel, Bert Elbertsen - Piano, Jolanda den Houter - Hobo, Hendrie Westra - Slagwerk en Ds Van Weelden - Liturg, opening en Sluiting. De algehele leiding is in handen van de virtuoze dirigent van beide koren Wim de Penning.

Aanvang concert 20.00 uur, kerk open 19:30. Toegang: voorverkoop bij de leden en bij Bakker Erik Oud Alblas 10 euro, aan de kerk 12,50 euro, jeugd onder de 12 jaar 5 euro.

 
Schepping in Heerde 16 juni


persbericht Veluweland:

EPE/HEERDE Het oratorium Schepping is zowel door de Christelijk gemengde Zangvereniging De Lofstem uit Emst als het interkerkelijk koor To You uit Epe al eens uitgevoerd. Voor het eerst doen beide koren dat samen in een brede setting op zaterdag 16 juni in de Heerder Johanneskerk, aanvang 20.30 uur.

Lees verder
Wilhelmuscantate in Ede 5 mei


 

Christelijk Mannenkoor Ede D.V. zaterdag 5 mei 2018 geeft het Christelijk Mannenkoor Ede een uniek Bevrijdingsconcert in de Oude Kerk te Ede. In dit concert zal de volledige Wilhelmuscantate van Johan Bredewout ten gehore worden gebracht. Dit alles onder begeleiding van het prachtige ensemble Parlando. In de Wilhelmuscantate worden alle coupletten van het Wilhelmus muzikaal uitgebeeld. Hierbij is de tekst en de sfeer van elk couplet uitgangspunt. De avond staat onder de algehele leiding van onze dirigent Jan Hendrik van Schothorst. Opening, meditatie en sluiting door ds. M. Goudriaan te Ede. Aan deze avond werken verder mee Leander van der Steen, piano, Martien van der Zwan, orgel, Anne Jaap Soldaat, tenor, Wibrand van Norel, Pauk. De kerk is om 19:00 uur open, aanvang concert 19:30 uur. Van harte welkom! Toegang: gratis, programmaboekje 1 euro, collecte t.b.v. kosten. Concerten van het CME zijn gratis! Wij bevelen de collecte ter bestrijding van de kosten van harte bij u aan. Voor verdere informatie zie: www.christelijkmannenkoorede.nl
KOMT NU MET FEESTELIJKE ZANG 5 mei 2018


Komt nu met zang

Feestelijk en vrolijk populair concert met samenzang op 5 mei door organist en pianist Johan Bredewout.

Op Bevrijdingsdag, zaterdag 5 mei wordt  er een feestelijk concert gegeven  in de Grote of St. Nicolaaskerk van Vollenhove. Het programma bestaat uit orgelspel, pianospel, improvisatie en samenzang.
Allereerst zal er nog kort stilgestaan worden bij de dodenherdenking van 4 mei met het indrukwekkende Thema uit de film “Schindlers List” en de samenzang van “Blijf mij nabij”

Hierna feestelijke en opgewekte muziek, passend bij de bevrijding.
Vrolijke muziek van Mozart en Vivaldi, Jenkins en Vangelis.
Verder bekende melodieën uit landen van onze bevrijders, zoals enkele Amerikaanse marsen.
Het lichtere genre komt aan bod met “The entertainer” en “O, when the saints”

Een gevarieerd programma dat velen zal aanspreken, niet alleen bedoeld voor specifieke orgelliefhebbers, maar geschikt voor elke muziek- en zangliefhebber. Zingt u dus ook mee op 5 mei met de bekende melodieën uit “Valerius Gedenkklank” en andere vrolijke vaderlandse liederen, inclusief het Vollenhoofs Volkslied.

5 mei, Grote kerk Vollenhove
Aanvang half 8, de toegangsprijs bedraagt 6 euro. 
Groot Nieuwsradio zendt Van Liefde Ongekend uit via middengolf en internet)


Persbericht van "Grootnieuwradio"

 

Dit weekend in 't Heerlijk Loflied...

Vanwege de uitzonderlijke gebeurtenis van Jezus' sterven én herrijzen, zullen we het Oratorium ‘Van Liefde Ongekend’ van Johan Bredewout op tekst van Hans de Ruiter, dit weekend in z’n geheel uitzenden op het tijdstip van ’t Heerlijk Loflied. De eerste cantate (‘Lam Gods’) horen we op Stille Zaterdag, de cantate ‘Christus Is Waarlijk Opgestaan’ volgt in de uitzending van Eerste Paasdag. In de uitzending maken we gebruik van de uitvoering van Vox Jubilans. Presentator Hans van Vuuren zal zelf voor de verbindende teksten vanuit het Marcus-evangelie zorgen. 

Vanwege de lengte van 'Lam Gods' duurt 't Heerlijk Loflied zaterdag een half uur langer. Beide uitzendingen zullen bovendien worden omlijst met andere passende passie-paas-liederen.

't Heerlijk Loflied, 
zaterdag 19.00u-20.30u, zondag 19.00u-20.00u

 
Zingen onder de peperbus


Zondag 25 maart 2018
Koor De Zeeklank uit Vollenhove, dirigent Johan Bredewout

Ongekende liefde in de Peperbus

‘Van liefde ongekend’ is het thema van Zingen onder de Peperbus op zondagmiddag 25 maart 2018. Speciale gasten zijn deze middag de leden van het Christelijk gemengd Koor de Zeeklank uit Vollenhove. Zij zingen delen uit het door hun dirigent Johan Bredewout zelf geschreven oratorium met de titel ‘van Liefde ongekend’. In dit oratorium staat het lijden en de opstanding van Jezus centraal, waarbij de verhaallijn van de evangelist Marcus wordt gevolgd. Bij een aantal liederen zingen de aanwezigen ook mee.
Het eigen projectkoor werkt onder leiding van Jenny van Ark mee en het orgel wordt bespeeld door Wilco Veldkamp.
Ds. Hans van Ark verzorgt een meditatie over het thema. De Onze Lieve Vrouw Basiliek ligt aan de Ossenmarkt in Zwolle. Aanvang 16.30 uur. Toegang is vrij en iedereen is welkom, geen plaats reservering.

 

 

Zingen onder de Peperbus vindt plaats:

In de Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Ossenmarkt 25 te Zwolle
Van liefde Ongekend voorwoord


Ook dit jaar mogen tekstschrijver Hans de Ruiter en ikzelf zich weer verheugen op een aantal uitvoeringen van het Oratorium 
" Van Liefde Ongekend" .
Zaterdag 10 maart de eerste uitvoering, een groot schratchkoor olv Andre van Vliet in Wezep (zie de site van Promusic voor meer informatie. Overige bij mij bekende uitvoeringen op www.johanbredewout.nl.
Wij wensen de medewerkers dat het geïnspireerde uitvoeringen mogen worden waarin de de boodschap van het evangelie door muziek en zang versterkt zal worden. 

Bij het schrijven van dit oratorium is in hoofdzaak uitgegaan van de wijze waarop de evangelist Marcus het lijden en opstanding van de Heer Jezus Christus verhaalt. Het evangelie van Marcus is kort en bondig; het lijkt wel of de schrijver haast heeft. Zo wordt de lezer gegrepen door de ernst en betekenis van dit gebeuren, en bovenal door de grenzeloze liefde van Jezus voor zijn volgelingen, de mensenmassa en zelfs voor zijn grootste vijanden.

Dat is het centrale thema van het oratorium: “VAN LIEFDE ONGEKEND”. De titel is ontleend aan het bekende Engelse lied ““My song is love unknown”.” van Samuel Crossman (1664). De vertaling hiervan heeft een centrale plaats in het werk. De gesproken gedeelten zijn bewerkingen van teksten uit het Marcus-evangelie en worden afgewisseld door gezongen commentaren en overwegingen. Het oratorium “Van Liefde Ongekend” bestaat uit twee delen: De cantate “Lam Gods” en de cantate “Christus Is Waarlijk Opgestaan”. Het is een boodschap van overwinning op het kwaad en van hoop op een glorieuze toekomst met onze Heer.
Van liefde Ongekend in den Haag

Van Liefde Ongekend in Tholen

Oratorium Van Liefde Ongekend in Wezep door koor van 350 zangers


PERSBERICHT AANGELEVERD DOORDE ORGANISATIE

 

Op zaterdag 10 maart a.s. organiseert muziekuitgeverij Promusic uit Doornspijk opnieuw een grote landelijke scratchdag, of in gewoon Nederlands meezingdag. Centraal staat die dag het bekende Passie/Pasen-oratorium "VAN LIEFDE ONGEKEND" van de bekende componist en pianist Johan Bredewout. De teksten voor dit oratorium zijn van de hand van Hans de Ruiter. Iedereen die van zingen houdt, kon zich voor deze dag opgeven, van jong tot oud. Onder de inspirerende leiding van dirigent André van Vliet wordt 's ochtends en 's middags gerepeteerd. Alle deelnemers hebben de muziek thuis al vooraf ingestudeerd aan de hand van muziek en een cd. 's Middag volgt de integrale uitvoering van dit grootse werk met het koor, orgel, piano en orkest. Deze uitvoering is voor iedereen toegankelijk. Medewerkenden zijn Johan Bredewout piano, Marcel van de Ketterij orgel, l' Orchestra Particolare met o.a Arjan en Edith Post; trompet. 

De dag wordt gehouden in de Kruiskerk, Kerkweg 6 te Wezep. 

Het concert begint 16.00 uur. Kaarten hiervoor kunnen besteld worden via de site www.promusic.nl
van Liefde Ongekend in Oosterbeek

Van Liefde Ongekend in Lelystad

Van Liefde Ongekend in Baarn

Van Liefde Ongekend in Huizen


Lees HIER verder
Van Liefde Ongekend in Enschede

NIEUWE KOORMUZIEK MANNENKOOR


Laat mij zingen voor de Heer, naar psalm 146. Tekst Hans de Ruiter, muziek Johan Bredewout, (voortzeting psalmprojekt)

Mijn Herder is de Heer mijn God, naar psalm 23. Tekst Hans de Ruiter, muziek Johan Bredewout, (voortzeting psalmprojekt)

Psalm 6 (Uit het nieuwe Reformatieoratorium)

Psalm 146 (Uit het nieuwe Reformatieoratorium)
Psalm 42 (Uit het nieuwe Reformatieoratorium)

 
NIEUWE KOORMUZIEK GEMENGD KOOR


SATB: 

Mijn Herder is de Heer, mijn God. Tekst: Hans de Ruiter, muziek: Johan Bredewout (voortzetting psalmprojekt)

Laat mij zingen voor de Heer, naar psalm 146 Tekst: Hans de Ruiter, muziek: Johan Bredewout (voortzetting psalmprojekt)

Geloofsbelijdenis. Melodie G Holst, tekst M. Bakker, arr. Johan Bredewout

Nu vangt het nieuwe leven aan (Paaslied) Tekst: Hans de Ruiter, muziek Johan Bredewout 

Prijs de Heer met blijde galmen-psalm 146. Tekst: psalm 146, muziek Johan Bredewout, uit het nieuwe reformatieoratorium)
Flying Eagle-concert

Oratorium Exodus door Vox Vivenda: projectleden welkom:


Persbericht van het koor

 

Het gaat nog wel even duren maar op D.V. 6 oktober 2018 hopen wij op ons najaarsconcert opnieuw een Oratorium uit te voeren. Onze koorleden gaan vanaf nu samen met de dirigent Peter Overduin deze uitdaging oppakken. Dit keer wordt er gewerkt aan het Oratorium van Exodus om dit in enkele maanden ingestudeerd te krijgen. Johan Bredewout heeft de muziek daarvoor geschreven en Hans de Ruiter de tekst. Ons koor van bijna 100 leden gaat hiermee met vol enthousiasme vanaf nu al repeteren. Misschien hebt u of jij ook wel zin om daarin mee te zingen en ……. dat kan. Wij nodigen een ieder die geboren is na 1948 hartelijk uit om je erbij aan te sluiten. Uiteraard hopen we je ook daarna als koorlid te behouden. Daarom vragen wij maar een beperkt bedrag waarvoor je het niet hoef te laten. Je betaal slechts € 15,00 op de eerste repetitieavond voor de bruikleen van het muziekstuk tot en met oktober. Daarna is de contributie € 12,50 per maand (inclusief koffie of thee in de pauze)

Vox Vivenda repeteert iedere woensdagavond van 20.00 - 22.00 uur in het kerkelijk centrum Bethabara Van den Berglaan 79 in Voorthuizen. 

Meer informatie kunt u vinden op de website www.voxvivenda.nl of opvragen bij het bestuurslid, Peter Kuijt tel 06146 132 75 of per mail pkuijt5@gmail.com.
Feestelijk jubileumconcert "Zeeklank"

Feestelijk Prinses Beatrix Concert in Mariakerk Vollenhove


Feestelijk Prinses Beatrix Concert in Mariakerk  Vollenhove 

Vollenhove: Op zaterdag 3 februari herdenken en vieren wij de verjaardag van Prinses Beatrix die 31 januari 80 jaar zal geworden. Op 30 april 2013 deed Koningin Beatrix afstand van de troon en werd zij opgevolgd door Koning Willem-Alexander. Anne Kroeze en Johan Bredewout verzorgen een feestelijk concert dat o.a. is samengesteld uit Vaderlandse liederen, populaire klassieke muziek en samenzang. In ieder geval muziek die iedereen zal aanspreken, niet alleen bedoeld voor specifieke orgel- of piano liefhebbers, maar geschikt voor elke muziek- en zangliefhebber. Op het orgelprogramma staat o.a. de “Oranjefantasie” van Henk van der Maten en de Variaties over het “Wilhelmus” van Piet van Egmond. De afsluiting van het concert zal door Anne Kroeze verzorgd worden op orgel met de Fantasie alla Marcia over "het Wilhelmus" van Jan Zwart. Johan Bredewout zal de klank- en speel mogelijkheden laten horen van de piano die door de Mariakerk recent is gekocht. Zowel romantisch en zacht, maar ook virtuoos en majestueus. Johan heeft voor dit concert gekozen voor de Sonate Pathetique van Ludwig van Beethoven en Siciliano van J.S. Bach en deze laatste samen met orgel. Ook zal hij improviseren over “God save the Queen van G.F. Händel en over andere Koninklijke thema’s van deze componist. Ook licht Klassieke thema’s en bekende Franse Chansons zal Bredewout ten gehore brengen. De orgelbespelingen worden door Anne Kroeze verzorgd op het zeer fraaie klankrijke Nijsseorgel dat in 2012 vrijwel geheel is vernieuwd en uitgebreid tot 18 registers. Komt allen meezingen en luisteren op zaterdag 3 februari in de Mariakerk van Vollenhove. 

Na afloop gratis koffie met oranjekoek.

Aanvang concert 19.30 uur - Entree € 5,00 p.p. 
Zing mee met " Van Liefde Ongekend"


Persbericht aangeleverd door uitgeverij Promusic.

 

Meezingdag muziekuitgeverij Promusic Doornspijk

 

Op zaterdag 10 maart a.s. organiseert muziekuitgeverij Promusic uit Doornspijk opnieuw een grote landelijke scratchdag, of in gewoon Nederlands  meezingdag. Centraal staat die dag het bekende Passie/Pasen-oratorium “VAN LIEFDE ONGEKEND” van de bekende componist en pianist Johan Bredewout. De teksten voor dit oratorium zijn van de hand van Hans de Ruiter. Iedereen die van zingen houdt, kan zich voor deze dag opgeven, van jong tot oud. Onder de inspirerende leiding van dirigent André van Vliet wordt ’s ochtends en ’s middags gerepeteerd. Alle deelnemers kunnen de muziek thuis al vooraf instuderen aan de hand van muziek en een cd. ’s Middag volgt de integrale uitvoering van dit grootse werk met het koor, orgel, piano en orkest.  Deze uitvoering is voor iedereen toegankelijk. Medewerkenden zijn Johan Bredewout piano, Marcel van de Ketterij orgel, l’ Orchestra Particolare met o.a  Arjan en Edith Post; trompet.  De dag wordt gehouden in de Driestwegkerk aan de Driestweg in Nunspeet en begint om 10:00 uur, het concert ’s middags om 16:00 uur. Aanmelden kan via de site van Promusic Hier kunnen ook kaarten voor het concert ’s middag worden besteld.

U kunt zich HIER opgeven
Nieuw lied : Mijn Herder is de Heer mijn God-naar psalm 23, zowel SATB als TTBB


Mijn Herder is de Heer mijn God-naar psalm 23

 

De SATB versie komt oorspronkelijk uit Oratorium Ruth, maar is zodanig bewerkt zodat het zonder solist gezongen kan worden. Tekstdichter Hans de Ruiter en componist Johan Bredewout vinden deze compositie één van hun meest geslaagde wat betreft  de combinatie van de tekst en de melodie .

De TTBB versie is dus geheel nieuw, de SATB versie aangepast voor koor zonder solist.

DEMOPARTITUUR SATB

DEMOPARTITUUR TTBB

BELUISTEREN

 

Mijn Herder is de Heer mijn God-bij psalm 23

Mijn Herder is de Heer mijn God
Hij neemt me bij de hand
en voert me door gevaar en nacht
naar het beloofde land.

Als ik vermoeid niet verder kan geeft hij mijn ziel de rust
En zoekt een koele waterbeek,
Ik heb er wat mij lust.

Zijn goedheid en barmhartigheid
Zijn altijd op mijn pad.
Hij geeft me plaats en onderdak, voor altijd in Zijn stad.

Hij toont me in de zwartste nacht een hemels visioen.
Een feestmaal, een gedekte dis , een kelk van overvloed.

Mijn Herder is de Heer mijn God
Hij neemt me bij de hand
en voert me door gevaar en nacht
naar het beloofde land.

Tekst: Hans de Ruiter
Muziek: Johan Bredewout
Liveopname Chr. Gemengd koor " De Zeeklank"
Zomerserie orgelconcerten Vollenhove

Slotconcert reformatieoratorium in Gorichem, 30 december


 

Datum 30 december 2017
Aanvang 19.30
Deuren open 19.00
Plaats 30 december - Grote kerk Gorinchem

 

 

Prijs voorverkoop toegangskaart volwassene €   15,00
Prijs voorverkoop toegangskaart kind (tot 12 jaar) €   5,00

 

Kaarten bestellen

Groot Nederlands Reformatie mannenkoor en damesensemble o.l.v. Harm Hoeve

M.m.v.:

- Orkest L'Orchestra Particolare
- Johan Bredewout, vleugel
- Lennert Knops, orgel
- Maria Knops, harp
Oratorium "Een Nieuw Begin" in de prachtige grote Kerk Dordrecht 16 dec


D.V. 16 december 2017:   oratorium “Een Nieuw begin” .

Jongerenkoor “Heman” uit Capelle aan den IJssel en gemengd koor “Praise the Lord” uit Waarde

In de grote kerk van Dordrecht t.b.v. de JBGG.

 

Medewerkenden deze avond zijn:

 

Opening: Ds. D.W. Tuinier

Dirigent: Martien van der Zwan

Orkest: Christelijk Ensemble Filomusica

Orgel: Henriette de Bat- van Maelsaeke

Piano: Christiaan Stouten Trompet:

Pascal van de Velde

Spreekstem: dhr. W.Chr. van Bellen Appèlwoord:

dhr. Sjaak Jacobse (JBGG) Entree: €5,00 (vanaf 12 jaar)
Oratorium Exodus in Vaasen, vrijdag 10 november


Persbericht:

VAASSEN- Vrijdag 10 november, aanvang 20.00 uur, voert CGZ Hosanna, Vaassen m.m.v. Evangelisatiekoor Luctor et Emergo, Oldebroek het oratorium Exodus uit. Het oratorium voert ons mee in de strijd van Mozes die zijn volk Israël wil verlossen uit de slavernij van de Farao in Egypte. De teksten in het oratorium zijn geschreven door Hans de Ruiter die zelf de teksten zal lezen en ook uitleg gaat geven. De muziek is geschreven door Johan Bredewout. Henk van der Maten zorgt voor improvisaties op het prachtige orgel van de Dorpskerk en begeleidt daarnaast de gemeentezang. Gerrit Koele verzorgt de piano begeleiding. De trompetten die zullen klinken worden bespeeld door het bekende duo Arjan en Edith Post. Dorine Schoon- Hobo, Heleen Knoop -Viool en Krista van den Esker –Fluit, zullen met prachtige klanken voor de ware muzikale aanvulling zorgen. Algehele leiding is in handen van dirigent Bea Schreurs. Het belooft dan ook een mooie avond te worden waarin de aanwezigen hun aandeel mogen leveren door het meezingen van enkele liederen. Kaarten kosten 7,50 euro en zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij koorleden of in kerkelijk centrum ‘De Rank’, Torenstraat 15, Vaassen. De Dorpskerk is open vanaf 19.30 uur. Voor aanvang van het concert zullen er in de Dorpskerk ook kaarten verkrijgbaar zijn. Info: Nanda Wonink, tel. 0578-57455 of Willy Dijkstra, tel. 0578-
Oratorium "Exodus" in Zwijndrecht

Oratorium " Schepping" in Ridderkerk

première "Een Vaste Burcht" in Dordrecht


Persbericht Reformatorisch Dagblad

 

De nieuwe cantate ”Een vaste Burcht” van Johan Bredewout gaat vrijdag 20 oktober in première in de Grote Kerk in Dordrecht.

De componist uit Vollenhove schreef de gelegenheidscantate voor het Groot Nederlands Reformatie Mannenkoor en een damesensemble. Het werk is voornamelijk gebaseerd op de psalmen van 1773. „Ik ga vrij intuïtief te werk”, vertelde Bredewout eerder dit jaar........................................

Lees verder op de site van het Reformatorich Dagblad
"DE LOFSTEM" VOERT ORATORIUM “EXODUS” UIT OP 13 OKTOBER


PERSBERICHT VAN HET KOOR

 

DE LOFSTEM VOERT ORATORIUM “EXODUS” UIT

Op vrijdag 13 oktober voert het koor "De Lofstem" uit Rouveen het oratorium “Exodus” van componist Johan Bredewout uit.

De teksten van dit oratorium zijn van Hans de Ruiter. 
De honderd zangers en zangeressen voeren deze boeiende compositie uit met begeleiding van een professioneel orkest o.l.v. dirigent Harm Hoeve.
In het orkest zitten verschillende musici die regelmatig in het Tv-programma “Nederland Zingt” te beluisteren zijn, zoals de trompettisten Arjan en Edith Post.
Naast het orkest wordt het koor ook begeleidt door pianovirtuoos Jan Lenselink en de creatieve organist Jorrit Woudt.
De verbindende teksten zullen gelezen worden door dominee Born, Hervormd predikant in Rouveen.

In de uit te voeren compositie wordt het leven van Mozes, de bevrijder van de Israëlieten uit het land van de slavernij, op indringende wijze bezongen.
Johan Bredewout heeft al verschillende succesvolle oratoria geschreven. Steeds slaagt hij er weer in om mooie en aansprekende melodieën te schrijven.

De uitvoering vindt plaats in “De Levensbron” aan de Esdoornlaan te Rouveen.
De avond begint om 20:00 uur en zal ongeveer anderhalf uur duren.
Kaarten zijn te bestellen tot en met 12 oktober bij J. Lassche, tel. 0522-291002. Prijs: €10,--
Voorverkoop ook bij Boekhandel de Haan, Staphorst.
Op 13 oktober is de prijs €12,-- en alleen aan de zaal te koop.

 
Groot Familieconcert in APELDOORN mmv Marco Bakker


Groot Familieconcert in APELDOORN mmv Marco Bakker!

 

Op zaterdag 28 oktober 2017 is er in de Grote Kerk van Apeldoorn een groot Familieconcert georganiseerd voor de kankerbestrijding. Aan deze avond werken mee het Inspire2liveChoir uit Alblasserdam  en Choir4Hope uit Barneveld en Het Grote Kerk Koor uit Apeldoorn o.l.v. Peter Overduin. (In totaal 400 koorleden)

Verder het Gelders Opera en Operette Gezelschap (GOOG) o.l.v. Hans Lamers.

De begeleiding is in handen van de pianisten Johan Bredewout en Chris Kok aan de vleugel en André de Jager aan het orgel.

Bijzonder verheugd is de organisatie met de medewerking van de zeer bekende bariton MARCO BAKKER. Hij zal zowel met de koren als solistisch optreden.

 

De opbrengst van deze avond is bestemd voor de stichting van Bernhard van Oranje genaamd Lymph&Co. Deze stichting financiert onderzoek naar Lymfeklierkanker.

Het belooft een zeer gevarieerde avond te worden.  Zie ook www.inspire2livemusic.nl

 

Aanvang: 19.30 uur. Kerk open: 19.00 uur. Toegangsprijs € 15.-p.p. t/m 12 jaar € 5.-p.p.

Inlichtingen en kaarten: karinoverduin@hotmail.com of 06-40090921.

Kaarten verder bij de koorleden en ’s avonds aan de kerk.

Kaartvoorverkoop: CLC Boeken en Muziek, van Asselsestraat 58 in Apeldoorn

 
Uitvoering oratorium Exodus o.l.v. Bea Schreurs op D.V. zondag 22 oktober 2017


Kom genieten van de uitvoering o.l.v. Bea Schreurs op D.V. zondag 22 oktober 2017 om 19.00 uur in Luctor et Emergo, Oldebroek
Het wordt een kolossaal koor, ook gemengd koor ’Hosanna’uit Vaassen doet mee, naat "Luctor et Emergo'uit Oldebroek. 


We kennen de naam ‘Exodus’ van het 2e Bijbelboek. Hierin beschrijft Mozes de exodus (uittocht) van het Joodse volk uit Egypte. God gebruikt hem in Zijn plan om het volk terug te brengen naar het Beloofde land.
De kerntekst : ‘Heer, als Gij niet met ons mee wilt gaan, doe ons van hier niet optrekken’ vormt de rode draad in het Oratorium. Iedere keer als de moed hem in de schoenen zinkt komt God met Zijn krachtige uitredding. Na 40 jaar zwerven kan het beloofde land binnen getrokken worden.
Mozes mag er zelf niet in maar het visioen op de berg Nebo geeft hem een voorproef van de heerlijke toekomst van het volk.
Het Oratorium Exodus is onderverdeeld in 22 delen. Deel 1 begint met een melodie waarin het Israëlische volkslied ’Hatikva’ is verwerkt. Uniek!
In deel 22, de finale, wordt het tempo en volume opgevoerd tot een jubelend slot.

Oratorium Exodus is geschreven in opdracht van het Chr. Gemengd koor ‘De Zeeklank’
tekst: Hans de Ruiter
Muziek: Johan Bredewout
Kom genieten van de uitvoering o.l.v. Bea Schreurs op D.V. zondag 22 oktober 2017 om 19.00 uur in Luctor et Emergo, Oldebroek
Het wordt een kolossaal koor, ook gemengd koor ’Hosanna’uit Vaassen doet mee.
Gerrit Koele verzorgt de piano begeleiding. Daarnaast zijn er nog verschillende muzikanten die een bijdrage leveren.
Nogmaals; Kom, Zie, Luister en Beleef mee
Oratotium "Ruth" in Hasselt


 

 

HASSELT - Het CGK De Zeeklank uit Vollenhove werkt zondagavond 1 oktober mee aan de opendeurdienst in de Baak en voert het oratorium 'Ruth' uit.

Zoals de titel al aangeeft, handelt het oratorium over het bijbelboek 'Ruth'. "De bekende geschiedenis van Elimelech die met zijn vrouw Naömi en zijn twee zonen naar Moab uitwijkt", aldus de organisatie. "Na enige tijd sterft Elimelech. De beide zonen trouwen met een Moabitische vrouw. De naam van de ene is Orpa, die van de andere Ruth. Nadat ze ongeveer tien jaar in Moab hebben gewoond, sterven ook de beide zonen. Naömi blijft achter met haar beide schoondochters. Later keren zij terug naar Bethlehem. Ruth trouwt daar met Boaz en uit hun huwelijk wordt Obed geboren. Hij is de vader van Isaï, die de vader van David is, de stamvader van Jezus."

Het is dit verhaal dat in alle schakeringen wordt bezongen. De componist van het oratorium 'Ruth' is Johan Bredewout en de teksten van dit werk werden geschreven door Hans de Ruiter. Het koor staat eveneens onder leiding van Bredewout. Het oratorium is geschreven voor een vierstemmig gemengd koor en voorzien van orgel- en pianobegeleiding. Bredewout zelf bespeelt de piano, organist is Anne Kroeze. De solopartij wordt gezongen door Annelies Winters-Jansen en de overige partijen door de koorleden Jan Baver van Heerde, Karin Wiersma, Jannie Dierkes en Wietze Winters.

De dienst op 1 oktober begint om 19.00 uur. Iedereen is welkom in de Baak aan de Oudendijk in Hasselt.
Uitvoering Oratorium Ruth in Vollenhove


Persberich

 

VOLLENHOVE In de Mariakerk aan de Bisschopstraat zal in de dienst van zondagmorgen 24 september het oratorium Ruth uitgevoerd worden door C.G.K. ‘De Zeeklank’. Het koor staat onder leiding van de componist en dirigent Johan Bredewout.

Bredewout heeft ‘Ruth’ geschreven in 2006 voor een vierstemmig gemengd koor en voorzien van orgel – en pianobegeleiding. In deze dienst zal voorgaan dominee J. Smit uit Belt – Schutsloot. De muzikale medewerking zal worden verzorgd door organist Anne Kroeze en Johan Bredewout op de piano.

Het verhaal van Ruth staat beschreven in het bijbelboek Ruth. Ruth is een Moabitische vrouw, de weduwe van een zoon van Naomi en beide gaan op reis van Moab naar Bethlehem om daar te gaan wonen. De solo partij van Ruth wordt gezongen door Annelies Winters-Jansen. De overige partijen worden gezongen door koorleden Jan Baver van Heerde, Karin Wiersma, Jannie Dierkes en Wietze Winters.

De eerste uitvoering van het oratorium Ruth door ‘De Zeeklank’ was op 25 november 2006 in de Grote Kerk van Vollenhove. De dienst begint om 10.00 uur.
Zing mee met het Christelijk Mannenkoor Emmeloord

Groot Nederlands Reformatie Mannenkoor


 

Speciaal voor mannen die van zingen houden richt Reformatie500 het Groot Nederlands Reformatie Mannenkoor onder leiding van Harm Hoeve.

Na die vier repetities gaan de ‘afdelingen’ als één groot, samengesteld koor concerten geven in monumentale, Nederlandse kerken. Op het repertoire staan psalmen en liederen, waaronder de speciaal voor dit project gecomponeerde Luthercantate van Johan Bredewout.

MEER INFORMATIE OP DE POSTER
BEKIJK HIER DE TOELICHTING OP YOU TUBE
Oratorium "Het Nieuw Jeruzalem" in Westerbork"


Westerbork - De Christelijke Koorvereniging Cantabilé is met de koorrepetitie begonnen. Het koor repeteert elke maandag van 20.00 tot 22.00 uur in De Voorhof in Westerbork.

 

Het koor bestaat uit ruim vijftig leden en staat onder leiding van dirigent Arjan Verhart. Belangstellenden wordem kunnen vrijblijvend enkele repetities bijwonen.

Op zaterdag 18 november wordt het oratorium 'Het Nieuw Jeruzalem' uitgevoerd in De Voorhof. De muziek is van Johan Bredewout en de tekst is van de hand van Hans de Ruiter. Het koor wordt begeleid door orgel, piano en een blazersensemble en slagwerk, waarbij via een powerpointpresentatie en lector een toelichting wordt gegeven op het oratorium.
Zing mee met het nieuwe " Reformatieoratorium" van Johan Bredewout met dirigent Harm Hoeve


Zing mee met HET  nieuwe  REFORMATIEORATORIUM van Johan Bredewout met dirigent Harm Hoeve

 

Welke man zingt mee in het Groot Nederlands Reformatie Mannenkoor? Welke vrouw met gouden keel doet auditie voor een nieuw damesensemble dat de het reformatieoratorium "Luther" van Johan Bredewout uitvoert?

 

Voor de dames: 

Reformatie500 wil met een nog samen te stellen damesensemble de Luther Cantate van Johan Bredewout uitvoeren. Wie van zingen houdt, zangervaring heeft en minimaal 18 jaar is, kan zich aanmelden en auditie doen! De kosten zijn 89 euro per persoon. Daarvoor krijg je twee repetities onder leiding van Harm Hoeve, een muziekmap, muziekbestanden om thuis alvast te oefenen, enkele prachtige concerten met orgel, piano en orkest en deelname aan een cd-opname. De concerten vinden plaats in Rotterdam (20 oktober), in Apeldoorn (4 november) en in Gorinchem (30 november). 

voor de mannen: 

Uiteraard kunnen ook mannen die willen zingen bij Reformatie500 terecht. Speciaal voor hen richt de organisatie het Groot Nederlands Reformatie Mannenkoor op. Dit landelijk projectkoor repeteert vier keer op acht verschillende locaties -Genemuiden, Leusden, Elspeet, Opheusden, Alblasserdam, Kerkwerve, Oud-Beijerland en Wijk en Aalburg- om uiteindelijk als één groot, samengesteld koor concerten te geven in monumentale kerken in heel Nederland. De uitgevoerde liederen en psalmen, waaronder de speciaal voor dit project gecomponeerde Reformatiecantate van Johan Bredewout, komen op cd te staan. Het koor staat onder de muzikale leiding van Harm Hoeve, Lennert Knops en Johan Bredewout en repeteert in de periode september 2017 t/m oktober 2017. De aanmeldkosten zijn hetzelfde als die voor de vrouwen in het damesensemble. Kijk voor meer informatie en om aan te melden op 

onderstaande links.

 

Werving mannenkoor

PROMOTIEVIDEO

Werving damesensemble

 
Flying Eagle concert -waar muzikale talenten elkaar ontmoeten-


Flying Eagle concert -waar muzikale talenten elkaar ontmoeten-

In de prachtige akkoestische dorpskerk van Moordrecht komen verschillende muzikale talenten een concert geven. Programma zal van klassiek / populair tot flimmuziek zijn. In het midden van deze kerk is een mooi podium waar de musici hun muziek ten gehore brengen. Als bezoeker heeft u zo zicht hoe zij muzikaal hun talenten laten horen.

Medewerkers zijn: André van Vliet organist en bespeelt het Johannus concertorgel, Johan Bredewout vleugel, Arjan & Edith Post trompet en Mirjam Feijer solist met begeleiding van zanggroep van 12 dames.

Luister een fragment van André van Vliet, Johan Bredewout, Arjan en Edith Post als '4 Friends'.

Als bezoeker ontvangt u een fullcolour programmaboekje, 1x koffie/thee in de pauze, na afloop 1x frisdrank met een hapje.

Kinderen t/m 12 jaar zijn speciale ticketprijs beschikbaar.

 

DATUM EN TIJD

za 16 september 2017

20:00 – 21:45 CEST

 

LOCATIE

Dorpskerk

Kerkplein 12 

2841 XM Moordrecht
Zing mee met jarig "Praise Him" oratorium "Een Nieuw Begin" olv Jan Quintus Zwart


DORDRECHT - Voor zangliefhebbers en zanglustigen hebben we een blij bericht: In 2018 gaat het koor 'Praise Him' een aantal jubileumconcerten geven. Waar en wanneer is nog in de overlegfase, maar in Dordrecht is de eerste uitvoering, en mogelijk komt er ook een concert in Alblasserdam.

Want:

'Praise Him' bestaat in 2018 25 jaar. Dat gaat 'Praise Him' feestelijk herdenken. Daarom  geeft zij door het jaar 2018 heen een serie Jubileum Concerten.

Het eerste jubileumconcert zal starten als “Een Nieuw Begin” op zaterdag 23 december aanstaande met “Kerstfeest in de Grote Kerk” te Dordrecht, waarin het oratorium “Een Nieuw Begin” van Johan Bredewout verweven zal worden met een programma van eeuwenoude bekende Kerstmuziek.

Projectleden Welkom.
'Praise Him' nodigt graag projectleden uit om dit oratorium in de komende maanden mee in te studeren en uit te voeren op 23 december. Projectkoorleden zijn welkom vanaf donderdag 24 augustus. Totale kosten eenmalig  € 37,50.

'Praise Him' repeteert iedere donderdagavond van 20.00 – 22.00 uur in de Andreaskerk, J. van  Heemskerckstraat 19 te Dordrecht. Informatie via: info@praisehim.nlwww.praisehim.nl, of tel. 06 20 44 40 31.
"Christelijk Mannenkoor Beilen" zoekt projektleden voor "Een Nieuw Begin"


"Christelijk Mannenkoor Beilen" zoekt projektleden voor oratorium "Een Nieuw Begin"

(Kerstoratorium op tekst van Hans de Ruiter en op muziek van Johan Bredewout)

 

Persbericht van het koor: 

 

Gevraagd: gastzangers voor kerstproject mannenkoor.

Voor zijn traditionele adventsconcert bereidt het koor de uitvoering voor van het Kerstoratorium "Een Nieuw Begin" (2002) van Johan Bredewout. 
Hiervoor heeft het koor een project in het leven geroepen. Dat betekent dat gastzangers uitdrukkelijk uitgenodigd worden het koor te komen versterken. 
Johan Bredewout heeft zijn Kerstoratorium, uit te voeren door koor, orkest en solist gebaseerd op Bijbelteksten uit o.a. Lucas en Jesaja. 
Naast nieuw gecomponeerde muziek heeft hij ook gebruik gemaakt van bestaande koraalmelodieën. Het project loopt uit op de uitvoering op het adventsconcert, vrijdag 15 december 2017 in de Pauluskerk in Beilen.


Op donderdag 18 mei en 7 september 2017 zijn er open repetities in het Wilhelmina Zalencentrum, Wilhelminaplein 2 in Beilen. 

Wie voelt zich aangesproken en wil op deze manier kennis maken met dit mooie muziekstuk en met het Christelijk Mannenkoor Beilen?

Van gastzangers wordt verwacht dat zij in ieder geval vanaf begin oktober 2017 tot aan de uitvoering minimaal 8 repetities bijwonen om mee te kunnen zingen tijdens het genoemde concert. Gastzangers betalen alleen een kleine eigen bijdrage voor de koorpartituur. Verder is deelname vrijblijvend.

Aanmelden kan tijdens onze reguliere repetities op donderdagavond in het Wilhelmina Zalencentrum of via een e-mail info@christelijkmannenkoorbeilen.nl
Christelijk Streekmannenkoor Asaf uit Hardinxveld-Giessendam zoekt projectleden voor "Lam Gods"


Projectleden gezocht!

 

Christelijk Streekmannenkoor Asaf uit Hardinxveld-Giessendam bestaat D.V. 9 maart 2018, 50 jaar en hoopt op 24 maart 2018 een jubileumconcert te geven. Uitgevoerd zal worden de Passiecantate "Lam Gods" uit het oratorium "Van Liefde Ongekend" van Johan Bredewout met orkest, orgel en piano. Op 13 december 2017 hopen wij een Kerstconcert te geven.

Wij zoeken mannen die van zingen houden om ons koor te versterken. De repetities zijn op vrijdag om 19.30 uur in de Kerk met de Beelden (Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB), Peulenstraat 167 te Hardinxveld-Giessendam. Op 1 september 2017 is er een openbare repetitie, kom geheel vrijblijvend eens luisteren en kijken.

Informatie over het koor kunt u vinden op www.asaf-hardinxveld.nl 
"Het Nieuw Jeruzalem" tijdens afscheidsconcert Marcel van de Ketterij


Persbericht

 

Viva Vox neemt afscheid van dirigentMarcel van de Ketterij

 

NUNSPEET/ELSPEET - Het christelijk gemengd koor Viva Vox uit Elspeet neemt op 10 juni om 19.30 uur in de Driestwegkerk van Nunspeet met een bijzonder jubileumconcert afscheid van zijn dirigent.

Marcel van de Ketterij is niet minder dan dertig jaar dirigent van Viva Vox. Het koorbestuur wil hem voor die gelegenheid een passend concert aanbieden.

Het koor gaat het oratorium "Het Nieuw Jeruzalem" van musicus Johan Bredewout uitvoeren. Het koorwerk wordt uitgevoerd met begeleiding van orgel, vleugel, koperblazers, fluiten en slagwerk. Spreekstem Ds. A.L. Van Zwet. Toegang € 7,50; kinderen t/m 12 jaar € 2,50. Voorverkoop t/m 6 juni € 5,00; kinderen € 2,50.
Concert tbv KIKA


Groot FamilieConcert tbv KiKa in Drentehallen.

====================================

Op zaterdag 13 mei 2017 is er in de Drentehal te Beilen een groot en bijzonder concert georganiseerd. De opbrengst van deze avond komt geheel ten goede van de Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa).

Aan dit concert  werken mee het Drents Jeugdorkest o.l.v. Alfred Willering, het Chr. Mannenkoor Beilen o.l.v. Wim van Lenth, een groot gemengd samengesteldkoor van Choir4Hope en het Inspire2liveChoir(150 leden) o.l.v. Peter Overduin, de sopraan Judith Sportel, de organist Ronald IJmker en de pianist Johan Bredewout.

Het beloof een zeer afwisselende avond te worden waarvoor u van harte bent uitgenodigd.

Aanvang: 19.30uur. Hallen open: 19.00 uur. Toegangsprijs € 10.-p.p. t/m 12 jaar € 5.-p.p. Kaartverkoop bij de leden en ’s avonds aan de Drentehal en bij de de JUMBO in Beilen.

Inlichtingen: karinoverduin@hotmail.com of 06-40090921.
Bevrijdingsconcert 5 mei Vollenhove


Komt nu met zang

Feestelijk populair concert met samenzang op 5 mei door organist en pianist Johan Bredewout.
 

Op Bevrijdingsdag, vrijdag 5 mei a.s., is er een feestelijk concert in de Grote of St. Nicolaaskerk van Vollenhove. Het programma bestaat uit orgelspel, pianospel en samenzang.
Allereerst zal er nog kort stilgestaan worden bij de dodenherdenking van 4 mei met een prachtige bewerking van “The Last Post”, waarin de bekende trompetsignalen die op 4 mei altijd klinken worden vermengd met het koraal van “Heer wees mijn Gids”.
Hierna feestelijke en uitbundige muziek, passend bij de bevrijding. Begonnen wordt met een swingende bewerking van psalm 150, geschreven door de Zwolse organist Toon Hagen ter gelegenheid van de vrijlating van Nelson Mandela. U hoort hierin Afrikaanse ritmes in combinatie met de psalmmelodie, heel bijzonder. Verder bekende melodieën uit landen van onze bevrijders, zoals de mars “Stars and stripes” en improvisaties over bekende liederen.
Ook staan enkele bewerkingen van de bekende organist Harm Hoeve op het programma.
Muziek die velen zal aanspreken, niet alleen bedoeld voor specifieke orgelliefhebbers, maar geschikt voor elke muziek- en zangliefhebber. Zingt u dus ook mee op 5 mei met de bekende melodieën uit “Valerius Gedenkklank” en andere vrolijke vaderlandse liederen.
 

5 mei, Grote kerk Vollenhove
Aanvang half 8, de toegangsprijs bedraagt 6 euro. 
Deo Juvante voert "Van Liefde Ongekend" voor de tiende keer uit.


Christelijk gemengd koor "Deo Juvante" uit Huizen heeft donderdag 13 april het oratorium "Van Liefde Ongekend" over het lijden, sterven EN opstanding van Jezus Christus voor de tiende keer uitgevoerd. Het koor gaf een diep ingevoelde vertolking van het lijdens- en opstandingverhaal.

Een traditie van 8 jaren achtereen, in een ieder jaar goed gevulde kruiskerk, terwijl vorig jaar en dit jaar tevens een uitvoering plaats vond in 

het prachtige en sfeervolle "Cultureel Centrum van Klundert, een kerk die zeer fraai tot muziekcenrtum is omgebouwd. Totaal dus 10 uitvoeringen.

Al die keren stond het koor en het orketst onder de bezielende leiding van dirigent Bert Moll. 

Tien uitvoeringen om in dankbaarheid op terug te zien. Koor, orkest en dirigent :Dank!
 
"Van Liefde Ongekend" in Drachten


persbercht
Van Liefde Ongekend in Klundert


Unieke Muziek in Stille Week

Passie-Paasconcert in Cultureel Centrum Klundert

Op dinsdag 22 maart a.s. komen de Chr. Koorvereniging Deo Juvante uit Huizen en Het Groot Nationaal Strijkorkest naar het Cultureel Centrum Klundert voor een uniek concert, waarbij het Marcusevangelie in muziek en teksten centraal staat. De uit te voeren muziek werd speciaal voor de Stille Week geschreven door Johan Bredewout. De componist zelf zal deze avond de piano bespelen.

Voor Stichting Cultureel Klundert betekent muziek een verbindende factor en nodigde mede daarom in de Stille Week voor Pasen,  koor en orkest uit naar het Cultureel Centrum in Klundert te komen. Deze voormalige joannes de doperkerk is omgebouwd tot een voortreffelijke concertzaal met een

karakterestieke akoestiek. Publiek, koor en musici zullen zich zeker thuis voelen in deze ambiance.

Deo Juvante en Het Groot Nationaal Strijkorkest

Het koor heeft vooral in de afgelopen 35 jaar een geweldige ontwikkeling doorgemaakt en groeide onder de vakbekwame leiding van dirigent Bert Moll  uit tot één van de grotere, bekende koren van Nederland.

Landelijk werkt Deo Juvante regelmatig mee aan grote evenementen en concerten.  Om er u een paar te noemen: medewerking werd onder meer verleend aan het Kerstconcert in het Amsterdamse Concertgebouw, de Domkerk te Utrecht, de Laurenskerk te Rotterdam, de Onze Lieve Vrouwe-Basiliek te Maastricht, het Kerst Koren Concert in het Utrechtse Vredenburg. Ook geeft het koor jaarlijks een fantastisch voorjaars-en/of najaarsconcert in de eigen regio en is het ook rondom de kerkelijk feestdagen zoals Pasen en Kerst zeer actief met diverse optredens. De warme klanken typeren de koorzang van Deo Juvante en zijn samengebracht op de vele cd’s welke van het koor verschenen.

Bert Moll is ook de dirigent van Het Groot Nationaal Strijkorkest.

Koor, orkest en dirigent staan garant voor een sfeervolle avond.

 

Plaats: Cultureel Centrum Klundert,  Molenstraat 31, 4791HL te Klundert.

Tijd: dinsdag 22 maart om 20.00 uur.

Toegangskaarten à € 12,50  zijn te bestellen op www.stichtingcultureelklundert.nl

en verkrijgbaar bij Primera Van de Berge, bij Albert Heijn In de Klundert en op de avond van 22 maart in het Cultureel Centrum.
Van Liefde Ongekend in Barneveld


PERSBERICHT VAN HET KOOR: 

 

Uitvoering Passie-Paascantate "Van Liefde Ongekend" van Johan Bredewout op tekst van  Hans de Ruiter op 15 april

 

De Chr. Zangvereniging "Con Amore" zal op Stille zaterdag 15 april a.s. deze Passie-Paascantate uitvoeren in de Bethelkerk.

Tijdens deze uitvoering zullen 20 enthousiaste Projectleden onze zang komen versterken, samen met diverse solisten op orgel, vleugel, dwarsfluit, hobo, trompetten en slagwerk en tevens het Harderwijks Strijkorkest.

Verteller in deze Passie-Paascantate is Jurry Pott.

De algehele leiding is in handen van onze dirigent Marcel van de Ketterij.

Plaats: Bethelkerk, Gr. van Prinstererlaan 2, Barneveld.

Aanvang: 20.00 uur, kerkzaal open om 19.30 uur.

Entree € 14,-- Voor donateurs en kinderen t/m 12 jaar € 12,--

 

Het bestuur van "Con Amore" nodigt u van harte uit deze prachtige cantate over het Lijden, Sterven en de Opstanding van Jezus met ons mee te beleven.
"Van Liefde Ongekend' door Kerkkoor Driebergen


 

Kerkkoor Driebergen zingt het Oratorium "Van liefde ongekend"

Zondag 9 april a.s. om 19.30 wordt het Paasoratorium "Van Liefde Ongekend" van Johan Bredewout (muziek) /Hans de Ruiter (tekst) gezongen. Dit wordt gehouden in de Grote Kerk aan de Hoofdstraat 115 te Driebergen.

Het Oratorium bestaat uit twee delen: "Lam Gods" en "Christus is waarlijk opgestaan"

Het geheel staat onder leiding van dirigent Wouter Harbers en voor de muzikale begeleiding zorgen, Sjaak Verboom: piano, Pim Schipper: orgel, Maurice van Dijk: trompet(1), Laurens van Egmond : trompet(2), Robert Cekov: viool, Rineke de Wit: hobo, Marjolein de Wit: fluit, Jaap Klootwijk: slagwerk. Ds. Hans Baart is deze avond de predikant en Hans Sleeuwenhoek spreekt de verbindende teksten.

De toegang is gratis , aan de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de onkosten .

Locatie:

Hoofdstraat 115, Heuvelrug

Grote Kerk

Heuvelrug
"Van Liefde Ongekend" op Urk


Locatie:

Chr. Geref. Kerk 'Schuilplaats' Urk

Datum:

15 april 2017

Aanvang:

20.00 uur

 

20e Traditionele Passie en Paasconcert te Urk

M.m.v.

Jong Gemengd Koor 'Immanuël' o.l.v. Harm Hoeve

Jorrit Woudt - orgel
Maurice van Dijk- trompet
Johan Bredewout - Vleugel

Strijkersensemble

Uitvoering van oratorium 'Van Liefde ongekend'
Zingend van lijden naar opstanding, met geweldige musici, koorsolisten en samenzang. Van harte welkom.

Toegang vrij, collecte t.b.v. onkosten.
Van Liefde Ongekend mannenkoorversie 15 april LelystadDe Lichtbron-Pauwenburg 170

 

Passie-Paasconcert

Chr. Mannenkoor Lelystad

Uitvoering: Oratorium Van Liefde ongekend

Het Groot Nationaal Strijkorkest

Lennart Morree, piano

routebeschrijving
"Van liefde Ongekend in Huizen"zaterdag 8 april


Op zaterdag 8 april 2017 zal het Passie-Paasconcert van de Chr. Koorvereniging Huizen – inmiddels volgens een jarenlange traditie – plaatsvinden in de Kruiskerk in Huizen.
Het koor zal het oratorium ‘Van Liefde ongekend’ van Johan Bredewout ten gehore brengen. Deo Juvante wordt op de vleugel begeleid door de componist van het werk, nl. Johan Bredewout. Deo Juvante en Het Groot Nationaal Strijkorkest - met concertmeester Barbara Kurmann- staan o.l.v. dirigent Bert Moll. De bijbelteksten worden gelezen door ds. G. Oostermann. 
Het publiek wordt van harte uitgenodigd om getuige te zijn van dit sfeervolle concert op de vooravond van de Stille Week.

Van Liefde Ongekend 
Dit Passie-Paasoratorium is het lijdens- en opstandingsverhaal naar het bijbelboek van Marcus. Hans de Ruiter bewerkte de bijbel- en liedteksten voor de uitvoering van dit oratorium.
Muziek en zang worden afgewisseld met gesproken tekst.
Van Liefde ongekend bestaat uit twee delen: de cantate ‘Lam Gods’ en de cantate ‘Christus is waarlijk opgestaan’. Beide cantates worden in het concert van 8 april a.s. uitgevoerd.
Het is de zevende keer dat Deo Juvante dit oratorium in studie heeft genomen. Evenals bij de Matthäuspassion van Bach worden zowel de zangers als het publiek getroffen door dit meesterlijke muziekwerk. Ieder jaar trekken deze avonden dan ook ‘oud’ én ‘nieuw’ publiek.

Koorvereniging Deo Juvante
Dit gemengde koor, dat onlangs zijn 65-jarig bestaan vierde, staat in 2017 veertig jaar onder leiding staat van Bert Moll. Het koor geeft regelmatig concerten in ’t Gooi, maar het heeft ook landelijke bekendheid. Op verzoek verleent het medewerking aan tv-uitzendingen, kerkdiensten en zangavonden. 
Voor dit concert worden projectzangers in de gelegenheid gesteld de repetities voorafgaande aan het concert en de avond van 8 april als koorzanger mee te maken. Repetities vinden plaats op maandagavond vanaf 19.45 uur in ’t Visnet, De Ruyterstraat 7 Huizen.
Van Deo Juvante zijn diverse cd’s en dvd’s op de markt gebracht. In 2013 verscheen van dit koor het Passie-Paasoratorium ‘Van Liefde ongekend’ op cd.


De aanvang van het concert in de Kruiskerk, Jacob van Wassenaerstraat 1, 1272 BP Huizen is op zaterdag 8 april om 20.00 uur. De kerk gaat om 19.15 uur open.
Toegangskaarten à € 12,50 zijn te bestellen bij alle koorleden, telefonisch onder nummer 035-5262712, kaartverkoop@deojuvante.nl en verkrijgbaar bij Chr. Boekhandel De Echo in Huizen en op de avond van 8 april in de kerk. 

www.deojuvante.nl.
Van Liefde Ongekend zaterdag 8 april Kampen


Reformatorisch koor "Cantilena" olv Evert van Veen  voert oratrium "Van Liefde Ongekend"uit.

Medewerking door Arjan en Edith Post en Orchestre Particulare

Klik hier voor de poster 
"Van Liefde Ongekend". in Stadskanaal


Persbericht van het koor: 

 

Op vrijdag 31 maart geeft het Christelijk Groot Gemengd Koor Muntendam-Stadskanaal een Passieconcert in De Kandelaar, Navolaan 28 in Stadskanaal.. 

Enkele jaren geleden componeerde Johan Bredewout uit Vollenhove het oratorium op teksten van Hans de Ruiter.

"Van Liefde Ongekend".

De titel is ontleend aan het Engelse lied "My Song is Love Unknown" van Samuel Crossman (1664). De vertaling hiervan heeft een centrale plaats in het oratorium van Bredewout. De gesproken teksten zijn bewerkingen van teksten uit het Marcus-evangelie en worden afgewisseld door gezongen commentaren en prachtige koralen.

Het Christelijk Groot Gemengd Koor voert het eerste deel van het oratorium uit: de Passiecantate "Lam Gods".

Componist Johan Bredewout zal zelf de piano bespelen. Ronald IJmker bespeelt het orgel en de bekende fluitiste Krista van den Esker bespeelt de dwarsfluit en de piccolo.

De pauken worden bespeeld door Sjoert van der Laan.

De verbindende teksten worden gesproken door Ds. A.J. van Zuijlekom.

De bezoekers van het concert komen aan bod bij het samen zingen van diverse liederen.

Het geheel staat onder leiding van dirigent Johan W. Pots.

Het concert begint om 20.00 uur. De toegangsprijs is € 7,00.
"Van Liefde Ongekend" in Amersfoort


PESRBERCHT :http://www.amersfoortnu.nl/nieuws/algemeen/125743/passie-en-paasoratorium-van-liefde-ongekend-
concert 18 maart Vollenhove


Concert “De Lofstem”en “De Zeeklank”

Het Chr. gemengd koor “De Zeeklank” geeft zaterdag 18 maart a.s. een concert in de Grote Kerk te Vollenhove. Dit keer samen met het Chr. gemengd koor “De Lofstem” uit Rouveen.

Het concert bestaat uit twee gedeelten.

 Allereerst zal “De Lofstem” optreden en daarna “De Zeeklank”.

 “De Lofstem” onder leiding van Harm Hoeve zingt een aantal bekende liederen zoals ‘Ik zal er zijn’ (met een arrangement van Harm Hoeve) en ‘Jesus bleibet meine Freude’ van J.S. Bach.

Het repertoire van “De Zeeklank” bestaat onder meer uit het bekende ‘Als ik Uw schepping zie’ en verder voor een groot deel uit door haar dirigent Johan Bredewout gearrangeerde stukken uit de Messiah van Hándel.

Een tweetal liederen, te weten ‘De heem’len roemen’ van J. Haydn (met een bewerking van Harm Hoeve) en ‘Samen heffen wij de handen’ uit het oratorium “Het Nieuw Jeruzalem” van Johan Bredewout worden gezamenlijk gezongen.

Verder is er samenzang bij de wisseling van de koren.

Beide koren zullen muzikaal worden ondersteund door 8 musici bestaande uit:

-een 5 koppig strijkersensemble,

- André van Vliet, piano/orgel

-Hendrie Westra, slagwerk en

- Henk de Graaf , fluit

De koorzang wordt afgewisseld met drie interessante instrumentale nummers:

            Intermezzo uit het oratorium “Ruth” van Johan Bredewout

            “The arrival of the Queen of Sheba” van G.F. Händel

            2 delen uit het orgelconcert van Händel.

Het belooft een heel attractief concert te worden met een gevarieerd programma onder de bezielende leiding van twee dirigenten, die hun sporen al ruimschoots hebben verdiend in de muziek- en zangwereld.

Het concert begint om 19.30 uur, de kerk is open om 19.00 uur.

Entreeprijs: € 12,00, in de voorverkoop € 11,00, donateurs € 10,00 kinderen t/m 12 jaar gratis. Voorverkoopadressen: Bij warenhuis De Hoek, Kerkstraat 9, Vollenhove of bel 0527-243153 en bij J. Lassche, Oude Rijksweg 416, Rouveen of bel (0522) 291002 of

                                      (0522) 475612
kom luisteren OF meezingen met "Het Nieuw Jeruzalem"


Persbericht

 

Op zaterdag 18 februari a.s. organiseert muziekuitgeverij Promusic uit Doornspijk opnieuw een grote landelijke scratchdag, of in gewoon Nederlands meezingdag. Centraal staat die dag het bekende oratorium “Het Nieuw Jeruzalem” van de bekende componist en pianist Johan Bredewout. De teksten voor dit oratorium zijn van de hand van Hans de Ruiter. Iedereen die van zingen houd kan zich voor deze dag opgeven, van jong tot oud. Onder de inspirerende leiding van dirigent André van Vliet wordt ’s ochtends en ’s middags gerepeteerd. Alle deelnemers kunnen de muziek thuis al vooraf instuderen. ’s Middag volgt de integrale uitvoering van dit grootse werk met het koor, orgel, piano, fluit, slagwerk en koperkwintet. Deze uitvoering is voor iedereen toegankelijk. Medewerkenden zijn Johan Bredewout piano, Marcel van de Ketterij orgel, Marielle Nieuwenhuis fluit, Wibrand van Norel slagwerk en koperkwintet Imperial Brass met o.a Arjan en Edith Post. De dag wordt gehouden in de Driestwegkerk aan de Driestweg in Nunspeet en begint om 10:00 uur, het concert ’s middags om 15:30 uur. Aanmelden kan via de site van Promusic: www.promusic.nl. Hier kunnen ook kaarten voor het concert ’s middag worden besteld.
Groot FamilieConcert in Nunspeet tbv de kankerbestrijding.


 

Groot FamilieConcert in Nunspeet tbv de kankerbestrijding.

===============================================

Op zaterdag 11 maart 2017 is er een groot FamilieConcert georganiseerd in de Driestwegkerk, Driestweg 4 te Nunspeet.

De opbrengst van dit concert zal geheel bestemd zijn voor de Stichting Lymph&Co.

Deze Stichting is opgezet door Bernhard van Oranje. Hij werd zelf getroffen door lymfeklierkanker en met deze stichting wordt een onderzoek van het AMC te Amsterdam gefinancierd voor onderzoek naar deze ziekte.

 

Aan deze avond werken mee het koor Choir4Hope uit Barneveld o.l.v. Peter Overduin-Nynke de Jong, sopraan-André de Jager,orgel-Johan Bredewout aan de vleugel en het Inspire4Hope-Orchestra o.l.v. Adriaan Bruinink.

 

Het koor Choir4Hope  telt 140 leden en is opgericht om uitsluitend voor de kankerbestrijding te zingen. 14 januari jl. mocht het koor maar liefst 127.000.- euro overhandigen aan KiKa. Dit jaar zijn alle opbrengsten voor Lymph&C0.

Het koor zal o.a. zingen Where no one stands alone, Stay with me till the morning, The Exodus Song, In His love, The Phantom of the Opera en Dank sei dir Herr en Climb ev'ry mountain.

 

Het belooft een zeer afwisselende avond te worden waarvoor u van harte bent uitgenodigd!

 

Aanvang: 19.30 uur! Kerk open: 19.00 uur.

Toegangsprijs € 10.- p.p. t/m 12 jaar € 5.- p.p.

Kaartverkoop en inlichtingen: info@jdpul.nl of 0342-412602

Zie ook: www.choir4hope.nl 

 "Schepping" door "Praise Him" 11 februari


Praise Him brengt, na een zeer succesvolle uitvoering in Zwijndrecht, opnieuw oratorium “Schepping” met zang en beeld

Indrukkend: woest en leeg, licht en uitspansel, zon en maan, leven en als kroon op de schepping “De mens”. 
Op een groot scherm begeleiden beelden het door “Praise Him” gezongen oratorium “Schepping” van Johan Bredewout. Zo wordt het machtige scheppingswerk van God heel dicht bij de bezoekers gebracht. De stijlvolle muziektekst is geschreven door Hans de Ruiter. De muziek is oorspronkelijk maar er zijn ook bekende melodieën in verwerkt.

Het Chr. Gem. Drechtstedenkoor “Praise Him” uit Dordrecht staat onder leiding van Jan Quintus Zwart.
Verder werken mee:

  • Kees de Bruin-Piano,
  • Peter Burger-synthesizer,
  • Jorrit Woudt-orgel.

Zaterdag 11 februari 2017 vanaf 20:00 uur staat u een bijzonder concert te wachten, dit keer in de Sionskerk. Aanvang, 20.00 uur, de deur is open vanaf 19.30 uur. Toegangsprijs € 7,50. Uw kinderen, t/m 14 jaar, zijn gratis. Kaarten via 06-51 34 26 20 of  via info@praisehim.nl.

Contactinformatie: 

Locatie: Sionskerk aan de Rubensstraat 35
Organisator: Praise Him
Telefoonnummer: 06-51 34 26 20
Email: info@praisehim.nl
Website: www.praisehim.nloefenbestanden oratorium Exodus


Binnenkort zijn er oefenbestanden voor oratorium Exodus beschikbaar (ingezongen partijen)

Dit versnelt het studieproces aanzienlijk. 

Meer informatie bij uitgeverij Promusic-Publishing

 
VEEL NIEUWE KOORUITGAVEN


Vervolg Händelprojekt:

-Lord to Thee we sing and pray

-God save the King SATB

-God save the King TTBB

(ook bekend als Zadok the Priest, een wereldberoemde Anthem van Handel)

 

eerdere uitgegeven in dit projekt waren al:

- I know that my redeemer liveth

-And He sahll feed His flock SATB

-And He shall feed His flock TTBB

-For unto us a Child is born

-Ev'ry Valley

 

Voor Pasen en Lijdenstijd:

-I kow that my redeemer liveth (uit het Handelprojekt)

-Agnus Dei

-Agnus Dei TTBB

-Een heerlijk morgenlicht breekt aan SATB

-Een heerlijk morgenlicht TTBB

Overige nieuwe uitgaven:

-Onderweg (titellied van de met de gouden duif bekroonde CD van Soli Deo Gloria)

-Onderweg TTBB

-Veilig bij U thuis  naar psalm 4

-Het staat geschreven

-O Schepping zing van vreugd TTBB (gemendkoorversie was al beschikbaar, en is tegelijktijdig uitvoerbaar).

- We are marching SATB

- We are marching TTBB

-De tien woorden van het verbond , een variant op de versie uit oratorium Exodus

 
ALTERNATIEVE VERSIE ORATORIUM RUTH zonder solisten uitvoerbaar


Van het Oratorium Ruth is vanaf heden een versie beschikbaar waarbij geen solisten nodig zijn.

U hebt dus nu de keuze uit 2 versies: een met en een zonder solisten 
NIEUW!!: HANDELPROJECT BREDEWOUT UITGEBREID


NIEUW: HANDELPROJECT BREDEWOUT UITGEBREID

 

HÃNDELPROJECT   BREDEWOUT   (VOOR GEMENGD KOOR)

Johan Bredewout is de muziek van G.F. Händel ingedoken; wie kent bijv. The Messiah nu niet. Händel (1685-1769) was een populaire componist in de Barok. Nog steeds wordt zijn muziek veel uitgevoerd. Hij heeft veel vocale muziek geschreven, o.a. 20 oratoria en meer dan 120 cantates. Veel van zijn muziek is het meer dan waard om te worden uitgevoerd, soms is het aan de moeilijke kant of enkel voor solisten geschreven. Johan Bredewout heeft daarom een aantal stukken gearrangeerd en in de loop van dit jaar en volgend jaar zullen er nog meer volgen.

 

De volgende delen zijn reeds te bestellen:

For unto us a child is born

He shall feed his flock SATB 

He shall feed His flock TTBB

I know that my Redeemer liveth

Ev’ry valley

NIEUW:

God save the King uit Zadok the Priest SATB

God save the King uit Zadok the Priest TTBB

Lord to Thee we sing and pray SATB

 

Het is de bedoeling dat er geregeld nieuwe titels uitkomen

 
MEEZINGDAG HET NIEUW JERUZALEM 18 FEBR


dec Sliedrecht

MEEZINGDAG MET AFSLUITEND CONCERT "HET NIEUW JERUZALEM"18 FEBR

ter kennismaking of nog een keer zingen..

 

 

Op 18 februari organiseert Promusic weer een meezingdag. Deze keer zal HET NIEUW JERUZALEM gezongen worden. Dit bekende oratorium van Johan Bredewout op tekst van Hans de Ruiter is al door vele koren gezongen. Wellicht wilt u dit nogmaals zingen met mensen uit alle windstreken, of wilt u juist kennismaken met dit door velen zo gewaardeerde werk.

Geef u dan op via het inschrijfformulier en geef aan of u de bladmuziek al in uw bezit heeft, of u een cd wilt aanschaffen en of u een oefencd wilt ontvangen.

De dag zal geleid worden door André van Vliet en Johan Bredewout aan de piano.

De aanvang van de dag is 10.00 uur, het concert is om 15.30 uur.

De dag wordt gehouden in de Geref. kerk van Nunspeet.

Zie voor meer informatie: www.promusic.nl/projecten

 

MEEZINGDAG HET NIEUW JERUZALEM 18 FEBR

NIEUW!!: HANDELPROJECT BREDEWOUT UITGEBREID

ONDERWEG: Zilveren Duif winnaar Soli Deo Gloria, Urk: nieuw voor mannenkoor en gemengd koor

NIEUWSBRIEF PROMUSIC OKTOBER

NIEUWE KOORMUZIEK: KORAALCANTATE ALLE ROEM IS UITGESLOTEN

EEN NIEUW BEGIN KERSTORATORIUM 10 
Album "Onderweg" wint zilveren duif


De CD "Onderweg" van "Soli Deo Gloria" Urk olv Jaap Kramer is bekroond met de "zilveren duif".

Van harte feliciteren wij het koor en dirigent Jaap Kramer met deze prachtige onderscheiding. 

Johan Bredewout had het voorrecht de muziek voor de titelsong van de cd te mogen schrijven. De tekst is van koorlid Meindert Bakker.

Dit lied is verkrijgbaar bij Promusic Publishing. Een orkestarrangement is eveneens beschikbaar. 

Zowel voor mannenkoor als gemengdkoor uitgegeven. 

Demopartituur 

 

 
Christelijk Gemengd Projektkoor Groote Lindt zoekt projektzangers voor Oratorioum "Exodus"


Christelijk Gemengd Projektkoor "Groote Lindt" en het oratorium Exodus.

Gestimuleerd door eerdere positieve ervaringen met projectzangers en zangeressen, zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die met ons een oratorium willen instuderen en uitvoeren. Een oratorium is een muziekstuk met geestelijke inhoud. "Exodus" is zo'n stuk, gecomponeerd door Johan Bredewout, de tekst is van Hans de Ruiter en het is gebaseerd op het Bijbelboek Exodus, dat de uittocht van het volk Israel uit Egypte beschrijft.

Het leven van Mozes wordt bezongen: zijn biezen mandje, zijn vlucht uit Egypte, zijn verblijf in de woestijn, gesprekken met de farao, de doortocht door de Rode Zee, de aankomst bij de berg Horeb en het einde van zijn leven.

Bij de berg Horeb heeft het volk voor zich, nu Mozes er niet is, een gouden kalf gemaakt. Dat heeft de verhouding God en zijn volk ernstig verstoord. God en Mozes spreken daarover. De Israelieten willen nooit  naar me luisteren, ik ga zelf niet met jullie mee, zegt God. Daar schrikken de Israelieten van en in woord en daad betuigen ze hun spijt. Mozes bepleit dat de Israelieten toch zijn volk zijn en God ziet van zijn voornemen af. De Bijbel in gewone taal zegt het zo: Ik zal zelf met je meegaan, je kunt gerust zijn, zei de Heer. Ja. zei Mozes, als u wilt dat we verder reizen, dan moet u zelf met ons meegaan,Exodus 33 vers 14. Anders gezegd, en dat is de rode draad in het oratorium:

Heer. als Gij niet met ons mee wilt gaan, doe ons van hier niet optrekken. 

De liederen en de gesproken teksten zijn geheel in het Nederlands en zo te volgen voor de aandachtige luisteraar, het komt dicht bij de mensen en dat is de bedoeling van de componist Johan Bredewout.

Wij, leden van het Christelijk Gemengd koor "Groote Lindt", nodigen zangers en zangeressen uit om ons te versterken, met ons te oefenen en te zingen. Hoe gaat dat in zijn werk? Met ingang van Woensdag 11 januari 2017, repeteren we elke week van 19.30 uur tot 21.30 uur in de Open Hof Kerk, Walraven van Hallstraat 2, 3333 BZ Zwijndrecht. Bij de kerk is er voldoende, gratis, parkeer gelegenheid. Om half negen is er pauze van ongeveer 20 minuten. Wilt u vrijblijvend enkele repetities bijwonen? Dat kan. De uitvoering van het oratorium "Exodus" is in de maand oktober 2017 er wordt gehouden in de Bethelkerk, Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht. Wilt u nadere informatie?  Bezoek de e-mail d.bruijne@kpnplanet.nl van onze secretaris Mw. Ank de Bruijne-Schippers.
Oratorium "Ruth"in Krimpen aan de IJssel


klik op onderstaande link voor het artikel

http://krimpen.ijsselenlekstreek.nl/activiteit/item/63702/concert-oratorium-ruth-
Uitvoeringen " Het Nieuw Jeruzalem" " Praise the Lord" Middelburg en Alblasserdam


Gemengd koor Praise the Lord o.l.v. Henriette de Bat- van Maelsaeke

 

Op 18 maart 2017 staat de uitvoering van het hele oratorium "Het nieuw Jeruzalem"  gepland in de Nieuwe Kerk te Middelburg.  Deze avond werken mee:

Organist: Hugo van der Meij 

Pianist: Christiaan Stouten

Trompetduo: Maurice en Janita van Dijk

Dwarsfluit: Aleida Stouten

Spreekstem: Dhr. W.Chr. van Bellen  

 

Op 27 mei 2017  een gedeelte van het oratorium het nieuw Jeruzalem  de Havenkerk in Alblasserdam. Medewerkenden deze avond zijn:

 Organist: Arie van der Vlist

Pianist: Christiaan Stouten

Trompettist: Pascal van de Velde

Dwarsfluit: Aleida Stouten

 

 

 

 
Zing mee met Viva Vox "Het Nieuw Jeruzalem"


 

Viva Vox neemt met projectkoor afscheid van dirigent

Het christelijk gemengd koor Viva Vox uit Elspeet neemt op 10 juni 2017 in de Driestwegkerk van Nunspeet met een bijzonder jubileumconcert afscheid van zijn dirigent, Marcel van de Ketterij.

Van de Ketterij is niet minder dan dertig jaar dirigent van Viva Vox. Het koorbestuur wil hem voor die gelegenheid een passend concert aanbieden.

Het koor gaat het oratorium “Het Nieuw Jeruzalem” van musicus Johan Bredewout op tejsten van Hans de Ruiter uitvoeren. Het koorwerk wordt uitgevoerd met begeleiding van orgel, piano, koperblazers, fluiten en slagwerk. Het oratorium beeldt in grote lijnen het visioen van de apostel Johannes op Patmos uit en is een uitdrukking van het intense verlangen van de gelovigen van alle tijden die vertrouwend op Gods Woord uitzien naar de dag waarop Zijn rijk van vrede en gerechtigheid zal aanbreken. De dag waarop Gods kinderen zullen samenkomen in het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt en waarin Christus als Koning heerst.

Het bestuur van Viva Vox nodigt enthousiaste zangers en zangeressen uit om op projectbasis mee te zingen in deze bijzondere uitvoering. Specifiek worden oud-leden van het koor opgeroepen mee te doen.

De repetities beginnen in de tweede week van januari 2017 en hebben op donderdagavond plaats van 19.45 tot 21.45 uur in het Kulturhus in Elspeet. Aanmelden kan via jubileum@vivavoxelspeet.nl of bij één van de bestuursleden.

Deelname aan het projectkoor kost 50 euro, inclusief de koorpartituur

“Het Nieuw Jeruzalem”.

 

 

 
Zing mee met het regenboogkoor "Van Liefde Ongekend"


DRACHTEN - Het Regenboogkoor in Drachten is op zoek naar mannen met enige zangervaring die willen meedoen met een zangproject, waarvoor de repetities begin volgend jaar plaatsvinden.

Het Passie en Paas oratorium Van Liefde Ongekend wordt uitgevoerd op 8 april 2017 door het Christelijk Gemengd Regenboogkoor uit Drachten. Dit stuk wordt uitgevoerd met piano, orgel en orkest. Muziek van Johan Bredewout wordt gebruikt en tekst van Hans de Ruiter.

Voor de mannenpartijen kan het koor nog versterking gebruiken. Mannen met enige zangervaring worden opgeroepen om projectmatig mee te werken aan deze uitvoering.
De repetities starten vanaf dinsdag 10 januari 2017, wekelijks in de PKN De Arke (Flevo 161 Drachten) van 20.00 uur tot 22.00 uur. Informatie over het koor is te vinden op www.regenboogkoor.nl.  Opgave via secretariaat@regenboogkoor.nl
Regenboogkoor Drachten zoekt mannenstemmen voor uitvoering "Van Liefde Ongekend


DRACHTEN –

 

Op 8 april 2017 voert het Christelijk Gemengd Regenboogkoor uit Drachten, het Passie en Paas oratorium Van Liefde Ongekend uit met muziek van Johan Bredewout en tekst van Hans de Ruiter.

 

Dit stuk wordt uitgevoerd met piano, orgel en orkest. Voor de mannenpartijen kan het koor versterking gebruiken van mannen met enige zangervaring, om projectmatig mee te werken aan deze uitvoering.

De repetities starten vanaf dinsdag 10 januari 2017, wekelijks in de PKN De Arke van 20.00 uur tot 22.00 uur. Opgave via secretariaat@regenboogkoor.nl, kijk ook op  www.regenboogkoor.nl
SPECIALE KORTINGSAKTIE ORATORIUMEXODUS


klik hier voor informatie van uitgeverij Promusic !
Nieuw projekt : G.F. Händel gearrangeerd voor amateurkoren


 

 

 

HANDELPROJECT  


 

 

HANDELPROJECT    JOHAN BREDEWOUT    (VOOR GEMENGD KOOR)

Johan Bredewout is de muziek van G.F. Händel ingedoken; wie kent bijv. The Messiah nu niet. Händel (1685-1769) was een populaire componist in de Barok. Nog steeds wordt zijn muziek veel uitgevoerd. Hij heeft veel vocale muziek geschreven, o.a. 20 oratoria en meer dan 120 cantates. Veel van zijn muziek is het meer dan waard om te worden uitgevoerd, soms is het aan de moeilijke kant of enkel voor solisten geschreven. Johan Bredewout heeft daarom een aantal stukken gearrangeerd en in de loop van dit jaar en volgend jaar zullen er nog meer volgen.

 

De volgende delen zijn reeds te bestellen:

For unto us a child is born

He shall feed his flock

I know that my Redeemer liveth

Ev’ry valley

 
concertserie in Vollenhove zomer 2017

Overige nieuwe uitgaven koormuziek


Composities: 

 

Psalm 91 " Toevlucht" voor SATB. Een nieuwe titel in de serie psalmen.

Psalm 103 "ZIng voor de Heer met hart en stem" -mannenkoorversie. (kan gelijktijdig met de bestaande SATB-versie uitgevoerd worden)

"Feestlied voor de bruiloft van het Lam" uit het Nieuw Jeruzalem Mannenkoorversie 

"Tien woorden voor leven in vrijheid" ( de 10 geboden) op tekst Hans de Ruiter) 

"Droombeeld" voor mannenkoor op  tekst van Joop Witkamp. 

"Droombeeld" voor gemengd koor op  tekst van Joop Witkamp. 

 

Arrangementen: 

March on gemengd koor 

"Genade groot" voor gemengd koor (mannenkoorzetting was al beschikbaar )

"More love to Thee" voor gemengd koor ( mannekoorzetting was al  beschikbaar)

"Hoe groot zijt Gij" voor gemengd koor ( mannenkoorzetting was al beschikbaar ) 

"The Lords Prayer" voor mannenkoor

 

Bestelinformatie

 
ORATORIUM EXODUS VANAF HEDEN LEVERBAAR


Oratorium Exodus

geschreven in opdracht van het Christelijk gemengd koor “De Zeeklank” 

Vanaf heden verkrijgbaar.

 

Klik hier voor een demo-exemlaar van de bladmuziek.

Klik hier voor een demo-exemplaar van de orkestpartituur.

Klik hier voor de  recensie in de Stentor door dhr. Dick Idema.

Klik hier voor verdere informatie.

 

 
luisterfragmenten Exodus


inleiding

proloog

de tien woorden van het verbond 

wijsheid

het biezen mandje

instrumentaal intermezzo 1

vlucht

kiezen

lied van Mirjam

intrumentaal intermezzo 2

mijn banier is de Heer

op de berg bij God

pelgims

mozes einde

finale 1e stukje

finale 2e stukje

finale slot
Psalmen : nieuwe muziek, oude berijming voor reformatorische koren.


Op verzoek van reformatoriche koren zijn er een aantal psalmen uit het psalmenprojekt van Johan Bredewout verschenen in de oude orginele berijming, of in ieder geval overeenkomstig met de oude berijming.

Opmerking : psalm 42/43 en psalm 86 is op dezelfde muziek gezet. 

 

Mannenkoor

 

Psalm 25                
Psalm 42,43           
Psalm 86  

Psalm 130            

 

gemengd koor      
Psalm 25                
Psalm 42,43           
Psalm 86                
Psalm 103
Psalm 116              
Psalm 122
Psalm 130              

 

Bestelinformatie
Zangspel "Esther"


Zangspel " Esther" een zangspel voor klein en groot.

Tekst: Hans de Ruiter. Muziek: Johan Bredewout

 

informatie

Partituur

Luistervoorbeelden

 

Bestelinformatie

 

 

 
"Wilhelmuscantate " voor mannenkoor


Muziek: Johan Bredewout.

Tekst: Alle coupletten van het "Wilhelmus"

 

Aanbevolen voor een bevrijdingsconcert op 5 mei 2015- 70 jaar bevrijding ) 

 

Informatie. 

Partituur (binnenkort aanklikbaar)

Luistervoorbeelden.

Bestelinformatie

 

 

 
KERSTORATORIUM " EEN NIEUW BEGIN 6 DECEMBER 2017 IN DE GROTE KERK DORDRECHT


Gemengd koor Praise the Lord o.l.v. Henriette de Bat- van Maelsaeke

 

6 december 2017 het oratorium “Een Nieuw begin”

SAMEN  met het koor  Jeserela uit Lisse in de Grote kerk in Dordrecht. 

Instrumentalisten deze avond zijn:

Dirigent: Martien van der Zwan

Orgel: Henriette de Bat

Piano: Christiaan Stouten

Trompettisten: zijn nog niet bekend
DIE SCHÖPFUNG en "The Creation" oratorium "Schepping" in het Duits en het Engels.


In opdracht van een Duits koor is Schepping, oratorium van Hans de Ruiter/ Johan Bredewout vertaald in het Duits.

Er bestaat ook een Engelse versie: " The Creation", deze is inmiddels in Canada uitgevoerd