Over » Koren


C.G.K. “De Zeeklank” Vollenhove


Het Vollenhoofsche Christelijk Gemengd Koor “De Zeeklank” is opgericht op 12 februari 1923 en heeft een aantal bekende dirigenten gehad o.a. Frits Bode en Tiem Evink.
Vanaf 1984 staat het koor onderleiding van Johan Bredewout en is het koor uitgegroeid tot ca. 75 leden.
Het repertoire van de Zeeklank bestaat o.a. uit psalmbewerkingen en oratoria gecomponeerd door Johan Bredewout.   Het koor verleend ca. 20 keer per jaar medewerking aan erediensten en geeft ieder jaar een concert in de Grote-of   St. Nikolaaskerk te Vollenhove   met een uitgebreide orkestbezetting van bekende musici o.a André van Vliet, Harm Hoeve, Arjan en Edith Post en Marjolein de Wit.
Het koor heeft een aantal CD's uitgebracht met composities van Johan Bredewout t.w.   Het Psalmen project “Ononderbroken” en de oratoria “Ruth”, “Schepping”, Een Nieuw Begin”, het Passie-Paasoratorium “Van Liefde Ongekend”.

www.zeeklank.nl
Christelijk Mannenkoor "Emmeloord"


Het Christelijk Mannenkoor “Emmeloord” (CME) werd in 1963 opgericht. Onder leiding van de bekende Urker dirigent Frits Bode telde het koor na twee jaar reeds 70 leden. Al spoedig trad het koor op tijdens NCRV-avonden in o.a. Groningen, Leeuwarden en Assen.
In 1972 zond de NCRV een 50 minuten durende tv-film uit, waarin polderliederen werden gezongen.
Een ander hoogtepunt was in 1974 de medewerking aan de actie “Geven voor leven” in het Congresgebouw in Den Haag ten behoeve van de kankerbestrijding.
Het 25-jarig jubileum werd gevierd met o.a. een concert in de Doelen in Rotterdam.
De in 1990 plotseling overleden dirigent Frits Bode werd opgevolgd door Nan van Groeningen, waarna de huidige dirigent, Johan Bredewout, in 1999 het dirigeerstokje overnam.
Het koor maakte concertreizen naar Canada, Polen, Tsjechië en Duitsland. In juni 2011 bracht het CME vier dagen door in Berlijn, waar het optrad in de Berliner Dom en concerteerde in de Evangelische Pauluskirche. Ook werd in deze kerk meegewerkt aan een kerkdienst.
Het ledental van het CME schommelt al vele jaren rond de 100. Het koor werkt regelmatig mee aan kerkdiensten binnen en buiten de Noordoostpolder. Op het repertoire staan o.a. geestelijke en klassieke muziek, negro-spirituals en werk van de huidige dirigent, Johan Bredewout.
Het Grote Kerk Koor


Het Grote Kerk Koor heeft 85 leden en staat onder leiding van dirigent Johan Bredewout.

Het koor repeteert elke woensdagavond van 19:45 tot 21:45 uur in de grote zaal van gebouw Irene (achter de Grote Kerk, Koninginnelaan 1). Voorafgaand aan de repetitie en tijdens de pauze is er gelegenheid om elkaar te spreken en nieuwtjes uit te wisselen. Het Grote Kerk Koor staat bekend om hun verbondenheid met elkaar, hun saamhorigheid en hun gastvrijheid!

 

 
Het Vollenhoofs Visserskoor


Het Vollenhoofs Visserskoor is een gezellige club waar de mannen vrolijke maar soms ook droevige liederen over het vissersleven van weleer zingen. De liederen worden ingestudeerd door Johan Bredewout.
Iedere donderdagavond tussen kwart over 7 en half negen is het weer een gezellige gebeuren tijdens de repetitie, maar wordt er ook hard gewerkt.
Het koor heeft inmiddels de nodige prijzen in de wacht gesleept, waaronder in september 2011 de gouden boei tijdens een concours in Elburg.