oranjeconcert

"Van Liefde Ongekend" in Driebergen (zondagavond 13 april)


Aan het begin van de Passieweek (zondagavond 13 april) wordt in de Grote Kerk van Driebergen (Hoofdstraat 115) de Passiecantate ‘Van Liefde Ongekend/Lam Gods’ uitgevoerd. De cantate is gecomponeerd door Johan Bredewout en van tekst voorzien door Hans de Ruiter.

De cantate wordt uitgevoerd door het Kerkkoor Driebergen olv Rienk Bakker. De 60 koorzangers worden begeleid door een orkest dat bestaat uit Pim Schipper (orgel), Sjaak Verboom (piano), Melanie Garrett en Laurens van Egmond (trompet), Isabelle Doodhagen (viool), Julianne Vogel (contrabas), Anna Zeijlemaker (fluit), Rineke de Wit (hobo) en Tim van Klompenburg (slagwerk). De verbindende teksten worden uitgesproken door Hans Sleeuwenhoek.

Het passieconcert begint om 19.30 uur en is gratis toegankelijk. Na afloop wordt aan de uitgang een collecte gehouden, bestemd voor bestrijding van de kosten.

Locatie: Grote Kerk, Hoofdstraaat 115, Driebergen
"Van Liefde Ongekend " in Oud-Alblas 12 april


 


OUD-ALBLAS - Op 12 april voert Eensgezindheid de Passie en Paas cantate “Van Liefde Ongekend” van Johan Bredewout uit in de Hervormde Herk van Oud-Alblas.


Medewerking verlenen het strijkkwartet Furioso, Johan van de Graaf (piano), Mieke Keizer (fluit), Rik Sonneveld (hobo), Henk-Jan Drost en Dieuwke Kloppenburg (trompet), Christian Boogaard (orgel) en Hendrie Westra (pauken). Gesproken teksten: Ds. W. van Weelden.
Vanaf begin januari wordt er intensief gestudeerd op dit werk dat geheel in het Nederlands is geschreven op teksten van Hans de Ruiter en composities van Johan Bredewout.
Het eerste deel omvat het gehele Lijdensverhaal van de Here Jezus vanaf de intocht in Jeruzalem tot en met de kruisiging en wordt vertolkt door meerstemmig koor afgewisseld met gesproken tekst. Het tweede deel vertolkt de opstanding met Pasen.
Diverse delen zijn geschreven op bestaande en bekende melodieën van gezangen en christelijke liederen.
Grote werken zoals de Messiah, de Crucifixion en de Mattheus Passion worden in het Duits of in het Engels gezongen en ondanks de prachtige muziekdelen die deze werken bevatten, zijn de teksten voor mensen die deze talen niet beheersen vaak een reden om uitvoeringen hiervan niet te bezoeken.
Om de Cantate “Van Liefde Ongekend” bij te wonen gelde bovenstaande bezwaren niet. Het geheel staat onder leiding van dirigent Wim de Penning.
Het concert begint om 19.30 uur, de kerk is om 19.00 uur open. De toegangsprijs is 10 euro in de voorverkoop en 12,50 euro aan de kerk. Voor de jeugd tot en met 16 jaar geldt een toegangsprijs van 5 euro. Voorverkoop via de leden en bij Stefanie’s giftshop Brugstraat, Oud-Alblas.

 

 
Jubileumconcert "Te Deum Laudamus" met oratorium Schepping


 

Hardenberg - Het koor Te Deum Laudamus in Heemse-Hardenberg viert 5 april het 50-jarig jubileum. Dit gebeurt met een muzikale avond.

Een koor dat 50 jaar bestaat, is niet meer zo'n alledaags verschijnsel. Op 1 april 1964 nam een groepje mensen het initiatief tot oprichting van het koor. Ze wilden zingen tot lof en eer van God en kozen als naam Te Deum Laudamus - U God loven wij. Onder leiding van diverse dirigenten hebben ze dat 50 jaar lang mogen doen door elke week te oefenen. Regelmatig gaven ze concerten of werkten er aan mee.

Het koor wil het jubileum vieren, niet om te laten zien wat ze kunnen, maar bovenal om daarmee God te danken voor wat Hij het koor heeft gegeven in de voorbije jaren. Er worden verschillende stukken uitgevoerd waaronder het oratorium Schepping van Johan Bredewout.

Het koor wordt bijgestaan door een aantal enthousiaste instrumentalisten waarvan een koperkwintet. De orgel en pianobegeleiding wordt verzorgd door Adriaan Koops en Jorrit Woudt. De algehele leiding is in handen van de dirigent Edwin Velvis. De avond begint om 19.30 uur, in de Kandelaarkerk in Heemse. De toegang is vrij, wel is er een collecte.

 

 


Van liefde ongekend" Passie en Paas Oratorium door De Zeeklank in Vollenhove


 Passie-Paas Oratorium “Van Liefde Ongekend”

Zaterdag 5 april 2014

Grote kerk

Vollenhove

Zaterdag 5 april 2014

Grote kerk

Vollenhove

 

Het Chr. Gemengd Koor “De Zeeklank” uit Vollenhove bereidt zich voor op het Passie-Paas-oratorium, gecomponeerd door Johan Bredewout, en op teksten van Hans de Ruiter.

Het koor wordt begeleid door een groot orkest met professionele musici, velen bekend van het TV programma “Nederland Zingt”

 

Reacties van mensen die het oratorium al een keer hebben gehoord dan wel zelf hebben uitgevoerd variëren van ‘aangrijpend, diep geraakt, ontroerend en indrukwekkend’ tot ‘ik heb de diepe betekenis van de Lijdens- en Opstandingsgeschiedenis op een ongekende wijze (her) beleefd’.

 

Het concert krijgt  nog een extra dimensie, doordat in de aanloop naar het oratorium een passende sfeer wordt opgebouwd met het zingen van het Ave Verum van Mozart,  en twee  prachtige instrumentale stukken te weten “La Meditazione” van G. Caccini  door de trompettisten Arjan en Edith Post,  en het “Air" van Bach, gespeeld door fluit, hobo en strijkorkest.

 

De musici die het oratorium begeleiden zijn: Johan Tijssen - orgel, Harm Hoeve – piano, Arjan en Edith Post – trompet, Marjolein de Wit – fluit, Yta v.d. Zwaag – hobo, Hendrie Westra – slagwerk en een strijkersensemble o.l.v. Martin de Deugd.

 

Het concert begint om 19.30 uur, de kerk gaat open om 18.45 uur.

Toegangsprijs: € 12,50, in de voorverkoop € 10,-(Warenhuis “De Hoek”, Kerkstraat 9, Vollenhove of bel 0527-241593 en 0527-241710), kinderen beneden 12 jaar gratis.

Donateurs kunnen op vertoon van hun donateurskaart op zaterdag 29 maart a.s. tussen 10.00 en 12.00 uur kaarten tegen betaling van € 9,- afhalen in “De Voorhof’, Kerksteeg 1, Vollenhove.

 

Bij het schrijven van dit oratorium is in hoofdzaak uitgegaan van de wijze waarop de evangelist Marcus het lijden en opstanding van de Heer Jezus Christus verhaalt. Het evangelie van Marcus is kort en bondig; het lijkt wel of de schrijver haast heeft. Zo wordt de lezer gegrepen door de ernst en betekenis van dit gebeuren, en bovenal door de grenzeloze liefde van Jezus voor zijn volgelingen, de mensenmassa en zelfs voor zijn grootste vijanden.

  

Dat is het centrale thema van het oratorium: “VAN LIEFDE ONGEKEND”. De titel is ontleend aan het bekende Engelse lied ““My song is love unknown”.” van Samuel Crossman (1664). De vertaling hiervan heeft een centrale plaats in het werk. De gesproken gedeelten zijn bewerkingen van teksten uit het Marcus-evangelie en worden afgewisseld door gezongen commentaren en overwegingen. Het oratorium “Van Liefde Ongekend” bestaat uit twee delen: De cantate “Lam Gods” en de cantate “Christus Is Waarlijk Opgestaan”. Het is een boodschap van overwinning op het kwaad en van hoop op een glorieuze toekomst met onze Heer.

  

Muziek
Beide cantates zijn afzonderlijk uit te voeren. Het is dus mogelijk om in de lijdensweek alleen de cantate “Lam Gods' uit te voeren, en op Paasmorgen of 2e paasdag de Paascantate. Er is wel gezorgd voor een muzikale samenhang tussen de beide cantates, zodat voor een Passie-concert het gehele oratorium ook zeer geschikt is .

  

Er zijn verschillende bekende koralen in dit oratorium verwerkt, meer dan in de voorgaande Oratoria van Johan Bredewout en Hans de Ruiter.

  

Voorbeelden hiervan zij de melodieën van “Jezus leven van mijn leven”, “Is dat is dat mijn Koning” en “U zij de glorie”. Er is ook plaats voor samenzang in het oratorium ingeruimd.

  

Omdat de voorbereidingstijd voor de lijdenstijd en Pasen vaak kort is zijn de koorpartijen eenvoudig gehouden, en bestaat vooral in de eerste cantate uit korte delen, afgewisseld door tekstlezingen en koralen, met een wat uitgebreider slotdeel.

  

De instrumentatie is eveneens toegespitst op de praktijk: er is een basisbezetting die in groepen kan worden uitgebreid al naar gelang de mogelijkheden van het uitvoerend koor:

  
Basisbezetting:

Koor SATB met orgel- en pianobegeleiding

Toevoeging 1 : fluit/hobo/ 2 trompetten.

Toevoeging 2 : Strijkers 1e viool, 2e viool , altviool, cello, contrabas

 

 

   
Zangspel Ester in Ridderkerk


GOEDE HERDERKERK

 

Op zaterdag 22 maart geven Christelijk jong gemengd koor “Rejoice” o.l.v. Jan Peter Teeuw en Kinderkoor “De Sleutel” o.l.v. Jojanneke Breevaart  een uniek concert in de Goede Herderkerk te Ridderkerk. Tijdens deze avond zal het nieuw geschreven muziekstuk “Esther” ten gehore worden gebracht. 

 

Het stuk “Esther” is gecomponeerd door Johan Bredewout en de tekst is van Hans de Ruiter. Als onderwerp is gekozen voor het verhaal uit het bekende bijbelboek  Esther, een spannende en aansprekende geschiedenis. Verschillende muziekstijlen wisselen elkaar af waardoor een gevarieerd en levendig geheel ontstaat. De teksten voor de kinderen kijken met de blik van Esther naar de gebeurtenissen en beschrijven de situaties op een manier die aansluit bij hun belevingswereld. Rejoice neemt de meer beschouwelijke teksten voor hun rekening. Samen bezingen de koren zo het verhaal van de wonderlijke redding van het Joodse volk waarbij God gebruik maakt van een jonge, dappere vrouw. 

 

Aan de avond werken diverse musici mee: Mark Brandwijk (piano), Mirjam van der Maas (dwarsfluit), Diane Robbemont (saxofoon), Loes van der Hoven en Laura Krale (trompet), Sylvia Maessen (contrabas) en Martin Snel (slagwerk). De algehele leiding is in handen van dirigent Jan Peter Teeuw. 

 

De toegangsprijs is € 7,50 in de voorverkoop en € 10,00 euro op de avond zelf. Kaarten zijn te koop bij Chr. boekhandel “De Kandelaar”  in Ridderkerk en bij de koorleden. Kaarten zijn ook te bestellen via emailadres secr.rejoice@gmail.com. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis de kerk in. 

 

De avond begint om 19.30 uur en de kerkdeuren aan de Seringenstraat 1 gaan een halfuur voor aanvang open.

 

Jong en oud van harte uitgenodigd voor deze prachtige avond!

 

 

 

 
"Van Liefde" Ongekend in Huizen(persbericht)


 

 

Deo Juvante in Grote Kerk Naarden (Foto: onbekend) 1 / 1 zoom out HUIZEN - Op 16 april a.s. zal het Passie-Passieconcert van de Chr. Koorvereniging Huizen – inmiddels volgens een jarenlange traditie – plaatsvinden in de Kruiskerk in Huizen.
Het koor zal het oratorium ‘Van Liefde ongekend’ van tekstschrijver Hans de Ruiter en componist Johan Bredewout ten gehore brengen. Het wordt op de vleugel begeleid door de componist Bredewout; aan het orgel zit Marco den Toom. Deo Juvante en Het Groot Nationaal Strijkorkest - met concertmeester Martin de Deugd - staan o.l.v. dirigent Bert Moll. De bijbelteksten worden gelezen door ds. G. Oostermann.
Het publiek wordt van harte uitgenodigd om getuige te zijn van deze sfeervolle avond in de Stille Week

Van Liefde Ongekend

Dit Passie-Paasoratorium is het lijdens- en opstandingsverhaal naar het bijbelboek van Marcus. Marcus getuigt hier van de grenzeloze liefde van Jezus voor alle mensen: gelovig of niet, vriend of vijand.

Muziek en zang worden in de uitvoering van dit oratorium afgewisseld met gesproken tekst.

Van Liefde ongekend bestaat uit twee delen: de cantate ‘Lam Gods’ en de cantate ‘Christus is waarlijk opgestaan’. Het is de boodschap van overwinning op het kwaad en van hoop op een glorieuze toekomst met de Heer.

Beide cantates worden in het concert van 16 april a.s. uitgevoerd.

 

Koorvereniging Deo Juvante

Dit gemengde koor, dat ruim 35 jaar onder leiding staat van Bert Moll, heeft ongeveer 120 leden, die uit de gehele regio komen. Het koor geeft regelmatig concerten in ’t Gooi, maar het heeft ook landelijke bekendheid. Op verzoek verleent het medewerking aan tv-uitzendingen, kerkdiensten en zangavonden.

Voor dit concert zijn projectzangers in de gelegenheid gesteld de repetities voorafgaande aan het concert en de avond van 16 april als koorzanger mee te maken.

Van Deo Juvante zijn diverse cd’s en dvd’s op de markt gebracht. In 2013 verscheen van dit koor het Passie-Paasoratorium ‘Van Liefde ongekend’ op cd.

Het is de vijfde keer dat Deo Juvante dit oratorium in studie heeft genomen. Evenals bij de Matthaeuspassion van Bach worden zowel de zangers als het publiek getroffen door dit meesterlijke muziekwerk. Ieder jaar trekken deze avonden dan ook ‘oud’ én ‘nieuw’ publiek.

 

 

De aanvang van het concert in de Kruiskerk, Jacob van Wassenaerstraat 1, Huizen is op 16 april om 20.15 uur. De kerk gaat om 19.30 uur open.

Toegangskaarten à € 12,50 zijn te bestellen bij alle koorleden, telefonisch onder nummer 035-5262712 en verkrijgbaar bij Chr. Boekhandel De Echo in Huizen en op de avond van 16 april in de kerk.

 
"Van liefde Ongekend"- mannenkoorversie in Lelystad op 19 april


Op 19 april 2014 wordt het Passie-Paasoratorium ‘Van Liefde Ongekend’(tekst Hans de Ruiter, muziek: Johan Bredewout) uitgevoerd door Het Christelijk Mannenkoor Lelystad. Het geheel staat onderleiding van Bert Moll, dirigent. Verder verlenen medewerking aan de uitvoering van dit oratorium: Martin Zonnenberg, vleugel en Het groot Nationaal Strijkorkest.

Uitvoering vindt plaats in Kerkcentrum “De Lichtbron”, Pauwenburg 170 in Lelystad. Aanvang 20.15 uur -Kerk open 19.30 uur. Toegangskaarten: € 12,50 Kaarten kunnen vanaf 1 maart gererseveerd worden via deze website en zijn verkrijgbaar bij alle koorleden.

Het Christelijk Mannenkoor Lelystad heeft het Passie-Paasoratorium ‘Van Liefde Ongekend’ inmiddels op cd gezet. Deze cd is via deze website (zie onder Muziek) te bestellen en na afloop van het concert verkrijgbaar in de kerk. De prijs van deze cd bedraagt  € 14,95.

 

Bert Moll:

Hoe vaker ik het Paasoratorium “Van Liefde Ongekend” uitvoer des te meer ik ervaar hoe intens de koorleden maar ook ikzelf hiervan genieten. Naast de enorme muzikale hoogtepunten laat de muziek de diepe betekenis van de Lijdens- en Opstandingsgeschiedenis op een ongekende wijze her- en beleven. Ik kijk er ook dit jaar naar uit dit fantastische werk weer uit te mogen voeren.

Van Liefde Ongekend is gemaakt naar het Bijbelboek Marcus. De muziek is van Johan Bredewout.

Bij het schrijven van dit oratorium is in hoofdzaak uitgegaan van de wijze waarop de evangelist Marcus het lijden en opstanding van de Heer Jezus Christus verhaalt. Het evangelie van Marcus is kort en bondig; het lijkt wel of de schrijver haast heeft. Zo wordt de lezer gegrepen door de ernst en betekenis van dit gebeuren, en bovenal door de grenzeloze liefde van Jezus voor zijn volgelingen, de mensenmassa en zelfs voor zijn grootste vijanden. Dat is het centrale thema van het oratorium: Van Liefde Ongekend. De titel is ontleend aan het bekende Engelse lied My song is love unknown van Samuel Crossman (1664).De vertaling hiervan heeft een centrale plaats in het werk. De gesproken gedeelten zijn bewerkingen van teksten uit het Marcusevangelie en worden afgewisseld door gezongen commentaren en overwegingen.

Het oratorium Van Liefde Ongekend bestaat uit twee delen: Cantate Lam Gods en de Cantate Christus is waarlijk opgestaan.
Het is de boodschap van overwinning op het kwaad en van hoop op een glorieuze toekomst met onze Heer en Heiland.

 
Live registratie Doelenconcert met complilatie oratoria


Op 12 oktober 2013 zijn 4 gemengde koren van dirigent Peter Burger samengevoegd tot één groot koor in concertgebouw “de Doelen” te Rotterdam.

Bij Peter Burger was het idee ontstaan om van de diverse oratoria van de componist Johan Bredewout een compilatie te maken.

Het thema van de avond was “ Alfa en Omega”. Van Schepping tot Herschepping.

De naam zegt het al.

Het oratorium begint met gedeeltes uit het scheppingsverhaal zoals beschreven in Genesis 1.

“ En God zag dat het goed was”.

Maar de mens maakte een grote fout. Een dodelijke fout.

De diepte van deze schuld wordt vertolkt in een instrumentaal intermezzo van Psalm 130.

Maar er is hoop. God heeft een heilsplan.

Jesaja schrijft : “Troost nu mijn volk” Er zal een Verlosser komen.

Het oratorium zingt hiervan. “ Wie had gedacht dat in een stal, de Heiland komen zal”

Daarna wordt er uitgebreid gezongen over het lijden en sterven van Jezus.

Over Zijn grote liefde voor de mensheid. Gestorven om nieuw leven mogelijk te maken.

Want het graf is niet het einde. Hij is opgestaan! U zij de glorie, opgestane Heer.

Tenslotte wordt er vooruit gekeken. Er wordt gezongen over Het Nieuw Jeruzalem.

Over de dag die eenmaal zal komen. Jezus zal terugkomen. “Het Nieuw Jeruzalem daalt uit de hemel neer, als een bruid voor onze Heer”.

De tekstschrijver Hans de Ruiter spreekt tussendoor teksten uit om de liederen aan elkaar te verbinden.

Van de avond is een live registratie gemaakt door JQZ muziekproducties. De CD hiervan is nu uitgebracht

Het is een prachtige opname geworden, waarop alle gezongen teksten duidelijk hoorbaar zijn.

We hopen dat u geniet van de muziek en de teksten.

Laat u meenemen op reis door de Bijbel. Langs het heilsplan van onze goede God.

DE DUBBELCD IS TE BESTELLEN OP   JQZ WEBSHOP voor 15 euro plus verzendkosten

 

 

 
persbericht "Het nieuw Jeruzalem" in de Bethelkerk te Urk


14 maart 2014 start kaartverkoop oratorium Het Nieuw Jeruzalem

BIDDINGHUIZEN - Maandag 24 februari 2014
14 maart 2014 start kaartverkoop oratorium Het Nieuw JeruzalemOp 28 april 2012 heeft Chr. gemengd koor Zon en Zegen het prachtige oratorium Het Nieuw Jeruzalem uitgevoerd. Het was een mooie avond, waarvan veel mensen hebben genoten.

Zaterdag 12 april 2014 zal Zon en Zegen dit oratorium opnieuw gaan uitvoeren, nu samen met het Gereformeerd Kerkkoor Urk (GKU). Beiden koren staan o.l.v. Jaap Kramer.

Het GKU heeft het oratorium in 2013 uitgevoerd. 
De koorleden hadden na afloop het gevoel van: wat jammer, we hebben hier zo lang op gestudeerd en we voeren het maar 1 keer uit.
Vandaar dat Zon en Zegen en het GKU de handen ineen geslagen hebben.

Deze avond zal gehouden worden in de "Bethelkerk" op Urk. Een avond waar ruim 120 enthousiaste koorleden samen gaan zingen. 
Kerkzaal open vanaf 19.15 uur, aanvang 20.00 uur.

In dit oratorium volgen we, in grote lijnen, het visioen van de apostel Johannes op Patmos uit de Openbaring van Johannes. De teksten worden echter afgewisseld met relevante gedeelten uit het Oude Testament en uit de Evangeliën. Er zijn, naast alle nieuw gecomponeerde muziek, ook enkele herkenningspunten te vinden, in de vorm van bekende gezangen en bovendien in de melodie van het bekende "Yeroeshalam shel Zahav".

Dit anderhalf uur durend muziekstuk is een compositie van Johan Bredewout op tekst van  Hans de Ruiter. De muziek bestaat uit pakkende en toegankelijke melodieën. Dit wordt op een ontroerende en troostvolle wijze verwoord. 

Het koor zal begeleid worden door orgel, vleugel, 5 stemmig koper, fluit en slagwerk.

14 maart start kaartverkoop:
Entreekaarten in de voorverkoop kosten € 10,00 en zijn vanaf 14 maart a.s. verkrijgbaar bij Boekenhuys van der Walle, of te reserveren viainfo@zonenzegen.nl of 0321-331714 / 0321-331678. Aan de zaal € 12,50 (mits voorradig).
Uitvoering "Het Nieuw Jeruzalem" te Hardenberg 22 maart


OMMEN - De gospelkoren Good News uit Ommen en Spirit of Joy uit Nieuwleusen voeren op 22 maart het oratorium ‘ Het Nieuw Jeruzalem’ van Johan Bredewout op tekst van Hans de Ruiter uit in de ‘Kandelaarkerk’ in Heemse. Beide koren staan onder leiding van Bertil Niezink. De uitvoering begint om 20.00 uur.
Kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij ABCombi, Varsenerstraat 7 te Ommen  en bij de leden van Good News.
Kaarten kosten in de voorverkoop tien euro, voor kinderen t/m 12 jaar vijf euro. De entreeprijs aan de kassa bedraagt 12,50 euro en kinderen t/m 12 jaar vijf euro.

 
Prachtige uitvoering "Schepping" door gereformeerd mannenkoor Drachten te beluisteren op You Tube


Klik op de volgende links voor enkele delen uit oratorium "Schepping"

 

http://www.youtube.com/watch?v=ghreBipd20s

http://www.youtube.com/watch?v=7yMyiYtjGbM
Kom ook naar "Nederland Zingt" in Zwolle op 11 februari 2014

dubbelconcert Vollenhove Harm Hoeve en Johan Bredewout op 1 februari


Zaterdag 1 februari geven organist Harm Hoeve en pianist Johan Bredewout een concert in de “Mariakerk” te Vollenhove.


Zij brengen een afwisselend programma ten gehore met geestelijk, klassiek en populair repertoire.
Het eerste deel van het programma staat in het teken van “geestelijke liederen van toen en nu”.
Er zullen bewerkingen van gezangen, Johan de Heer- en opwekkingsliederen worden gespeeld van diverse componisten, maar ook van de concertgevers zelf. In het tweede deel van het programma wordt de muzikale taal steeds vrolijker. Van “Eine Kleine Nachtmusik” van Mozart naar een mars van Sousa en van de Sound of Music naar het bekende sleetje rijden op de piano: “Peterburgers Schlittenfahrt” Een heel afwisselend programma dus, waarin alle mogelijke combinaties toegepast zullen worden: piano 4- handig, orgel 4- handig, orgel samen met piano, en beide instrumenten afzonderlijk. Het orgel van de Mariakerk is onlangs geheel gerestaureerd en uitgebreid met een prachtig resultaat. De verrichtingen op het orgel zijn via een beamer te volgen en de musici zullen het programma persoonlijk toelichten. Aanvang 20.00, toegang 5 euro.

 
Zing mee met Shining Oratorium "Van Liefde Ongekend"


LANSINGERLAND - Op 19 april 2014 (de zaterdag voor Pasen) voert “Shining” Het Passie- en Paas Oratorium “Van Liefde Ongekend” uit van componist Johan Bredewout. Dit zal plaatsvinden in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt “Het Baken” in Bergschenhoek. Er wordt gezongen met een samengesteld orkest als begeleiding en het geheel staat o.l.v. Shining-dirigent Warno Ruting. Deze muziekavond begint om 20.30 uur. In januari begint Shining met het instuderen, elke woensdagavond van 19.45 tot 22.00 uur in de Hervormde kerk te Bergschenhoek. Shining voert dit Oratorium uit samen met een van de andere koren van deze dirigent: “Sursum Corda” uit Ameide.
Ook in Ameide zal Shining het Oratorium ten gehore brengen; zaterdagavond 12 april. Wie het leuk vindt om voor dit project alleen een paar maanden (jan. t/m 19 april) mee te zingen, is van harte welkom! Mail marianne.degraafh@gmail.com.
Kerstoratorium "Een Nieuw Begin"in Hasselt (persbericht)


HASSELT - Het Gereformeerde Mannenkoor IJsselmond onder leiding van Sander van den Houten voert donderdag 19 december het kerstoratorium 'Een Nieuw Begin' uit. Het concert vindt plaats in de Ontmoetingskerk aan de Weedebrink 1 in Hasselt.

 

In dit oratorium van Johan Bredewout wordt het kerstverhaal bezongen aan de hand van teksten uit onder andere het evangelie van Lucas en het bijbelboek Jesaja. "Een oratorium met veel afwisseling", aldus de uitvoerders.

 

Bekende koraalmelodieen zijn hierin te horen, zoals het bekende 'Hoe zal ik u ontvangen' en 'Joy to the world'. "Een indrukwekkend geheel waarin koor, soliste, orgel- en pianobegeleiding en gelezen teksten elkaar afwisselen en waarbij gezamenlijk gedeelten ten gehore worden gebracht."

 

IJsselmond voert dit werk uit met medewerking van Marjo van Someren (sopraan), David de Jong (orgel) en Martin de Jong (piano). Aanvang is om 20.00 uur. Toegang: vanaf 12 jaar 7,50 euro. Kinderen tot en met 12 jaar 2 euro.
Een Nieuw Begin" in muziekcentrum Vredenburg te Utrecht op 23 december


Groots concert in muziekcentum "Vredenburg" mmv "Hallelujah"Urk, "Con Forza" Woerden en Christelijk Mannenkoor Lelystad. Met orkestbegeleiding van het "Groot Nationaal Strijkorkest.

Naast "Een Nieuw Begin" optredens van Jan Vayne en bekende en geliefde kerstliederen.

meer info: www.koorconcerten.nl 
"Een Nieuw Begin" in Oudewater


KERSTCONCERT CHR. MANNENKOOR CON FORZA

 

Op zaterdag 21 december geeft Chr. Mannenkoor Con Forza haar jaarlijkse kerstconcert in de prachtige ambiance van de Grote Kerk van Oudewater. Een zeer gevarieerd programma zal ten gehore worden gebracht waaronder de uitvoering voor mannenkoor van Een Nieuw Begin. Ook het publiek wordt uitgenodigd tot het samen zingen van bekende kerstliederen.

Medewerking wordt verleend door Barend Wiltjer, tenor-Het Groot Nationaal Strijkorkest met Martin de Deugd als concertmeester en Wim de Penning bespeelt het orgel.

De algehele muzikale leiding is in handen  van dirigent Bert Moll.

Ds. T.L.J. Bos uit Zwijzelerheide verzorgt

de opening en sluiting.

Kaarten aan de kerk verkrijgbaar maar

ook te bestellen met korting via

 http://www.koorconcerten.nl
Uitvoering "Een Nieuw Begin" in Apeldoorn. Kom luisteren tijdens kerkdienst-toegang gratis


Kerstoratorium Een nieuw begin.

 

Het kerstoratorium Een nieuw begin is gecomponeerd door Johan Bredewout en Hans de Ruiter heeft de teksten geschreven.  Al een aantal jaren was het een grote wens van de leden van het Grote Kerk Koor om het oratorium in zijn geheel uit te voeren. En nu zal deze wens uitkomen. Zondag 8 december a.s. zal het Grote Kerk Koor het kerstoratorium Een nieuw begin uitvoeren tijdens de morgendienst (aanvang 10.00 uur) in de Grote Kerk. Zij zal daarbij ondersteund worden door: Francesco Andriano, viool, Mariëlle Nieuwenhuis, fluit, Allard Robert, hoorn, Arjan en Edith Post, trompet, Eric Westerborn en Kees Kes, trombone, Jelmer Tichelaar, slagwerk, Jaap Kramer, vleugel en Wout van Andel, orgel. De verbindende teksten zullen worden gesproken door Bert Schussler. En uiteraard staat het geheel o.l.v. Johan Bredewout.

Het Grote Kerk Koor kijkt met gespannen enthousiasme uit naar deze uitvoering en hoopt dat u naar het kerstoratorium komt luisteren. Een oratorium (een muzikaal stuk met zang, muziek en spreekstem) dat past in de tijd van advent. Een tijd van verwachten, verlangen…………. uitkijkend naar de komst van het Kind, Immanuël, God met ons!

 

Kom je ook luisteren?

 
hartelijke groet,
 
Henriette van Twist-Euser,

secretariaat Het Grote Kerk Koor Apeldoorn


Een Nieuw Begin in Staphorst


KERSTZANGDIENST” 
met het Oratorium
“Een Nieuw Begin”

Maandag 23 dec.  
Aanv. 19:00 uur  

De Bron” 
te Staphorst

 

Chistelijk Gemend koor "De Zeeklank"olv Johan Bredewout

Minne Veldman orgel

Jorrit Woudt piano 

tekstlezing : Frouk-Alice Weys

 

 

 
"Een Nieuw Begin"in Enschede (persbericht)


Het gereformeerd zangkoor Laus Deo Enschede, en het christelijk mannenkoor Salvatori uit Nunspeet geven samen een kerstconcert.
Naast een eigen kerstprogramma van beide koren voeren zij gezamenlijk het Kerstoratorium “Een Nieuw Begin” uit. 
Het Kerstoratorium “Een Nieuw Begin” gaat over het kerstverhaal met o.a. teksten uit Lukas en Jesaja. De meeste muziek is oorspronkelijk, maar er zijn ook twee bestaande koraalmelodieën in verwerkt, te weten “Hoe zal  ik U ontvangen”en ”Joy to the World”.

Het Kerstoratorium is een mooi en dankbaar onderdeel van het kerstconcertprogramma, en duurt ongeveer een half uur. De componist is Johan Bredewout. De tekstschrijver Hans de Ruiter.
Beide koren staan onder bezielende leiding van Jorrit Woudt.
De begeleiding bestaat uit een achttal musici bestaande uit orgel,vleugel, koperblazers, houtblazers strijkers en slagwerk.

Bijzonder aan dit concert is het grote aantal zangers en zangeressen 170 in totaal en,  dat de componist ons begeleid op de vleugel.
Het Oratorium wordt  tevens in beeld gebracht  door een beamer presentatie.

Kerk open om 19.30 uur.

 

website: bezoek onze site

waar: Noorderkerk, Enschede Hele programma voor Noorderkerk.

datum: 19 dec 2013

aanvang: 20:00 uur

prijs: € 10,00 (p.p.)

extra prijsinformatie: Datum: donderdag 19 dec.2013 Plaats: Noorderkerk Lasondersingel 18 Enschede Aanvang: 20.00 uur Kinderen tot 16 jaar gratis. Kaartvoorverkoop bij de leden of dewww.gzk-lausdeo.nl of: Marian Duinkerken telefoon 053-4300218

 
"Een Nieuw Begin " in Nunspeet (persbericht)


Uniek Kerstconcert

Van Chr. Mannenkoor Salvatori Nunspeet en Gereformeerd Zangkoor Laus Deo Enschede o.l.v. Jorrit Woudt met o.a. het Kerstoratorium ‘Een nieuw begin’ van Johan Bredewout

D.V. woensdag 18 december Hervormde Dorpskerk Dorpsstraat 12 Nunspeet 
Aanvang 20:00 uur
Kerk open 19:30 uur

M.m.v. 
Ds. M. Visser (Meditatie en spreekstem kerstoratorium)
Marcel van de Ketterij (orgel)
Johan Bredewout (piano)
Henk-Jan Drost (trompet)
Maurice van Dijk (trompet)
Pauline Westen (hobo)
Henrieke Wielink (dwarsfluit)
Corrie Wielink (viool)
Laurens Knoop (contrabas)

Toegangskaarten € 5,- in voorverkoop bij de koorleden (€ 7,- bij de kerk op 18 december) en vanaf 25 november bij de boekhandels Osinga, De Beukelaar en Blijmare (beperkte oplage!)

De avond erop wordt hetzelfde programma uitgevoerd in Enschede (Noorderkerk, Lasondersingel 18)

Locatie: Hervormde Dorpskerk, Dorpsstraat 12, Nunspeet
Een Nieuw begin in Rijnsburg 29 november (persbericht )


Het Rijnstreekkoor o.l.v. dirigent Jan Verhoef timmert al bijna 35 jaar aan de weg. Het ongeveer 100 leden tellende koor is een gemengd koor. Het koor wordt regelmatig gevraagd voor kerkdiensten, optredens in verzorgingstehuizen en concertoptredens. 

Ook zijn er concertreizen gemaakt naar o.a. Praag en Wenen. Het koor doet regelmatig van zich spreken met speciale projecten zoals de uitvoeringen van het moderne oratorium ´The Jerusalem Passion´ en het avondvullende werk “Door het duister naar het licht”. 

 

Uitvoering op 29 november van het Kerstoratorium “Een Nieuw Begin”
Het Kerstoratorium “Een Nieuw Begin” werd geschreven door Johan Bredewout en voltooid in 2002.  De beeldende teksten voor dit werk zijn geschreven door Hans de Ruiter.
Het kerstoratorium “Een Nieuw Begin” handelt over het kerstverhaal met o.a. teksten uit Lucas en Jesaja. De meeste muziek is oorspronkelijk, maar er zijn ook twee bestaande koraalmelodieën in verwerkt, te weten “Hoe zal ik u ontvangen” en “Joy to the world”. De melodie van “Joy to the world” loopt als een rode draad door het gehele werk, steeds in een andere gedaante; soms in zijn geheel, maar vaak ook zijn het slechts enkele frasen uit de melodie die als muzikale bouwsteen fungeren in zowel een aantal koorgedeelten als in de begeleiding.
"Een Nieuw Begin" in Alphen aan de Rijn (persbericht)


Komt, verwondert u hier mensen... In de kersttijd kijken we naar het Kind in de kribbe, maar ook vooruit naar Zijn komst op de grote dag! In dat teken staat ook de uitvoering van het kerstoratorium "Een nieuw begin" van Johan Bredewout. Drie koren: de Lofzang uit Gouda, het Protestants Kerkkoor uit Nieuwveen en het Sionskoor uit Alphen aan den Rijn voeren dit uit, o.l.v Henk Schelling. Orgel: Simon Stelling, Piano: Reinier Zonneveld met het Ensemble Arti et Religioni.

Van de uitvoering van het oratorium "Een nieuw begin" van Johan Bredewout op zondagavond 23 december in de Maranathakerk, is een professionele opname gemaakt, waarvan CD’s kunnen worden besteld. 

De prijs bedraagt € 12,50. 

Bestellingen kunnen worden gedaan bij de secretaresse van het Sionskoor, mevrouw Rijny v.d. Streek, telefoonnummer 0172-475807.
Presentatie nieuwe orgel CD Johan Bredewout.


Presentatie nieuwe orgel CD Johan Bredewout.

Op zaterdagavond 23 november hoopt Johan Bredewout een orgelconcert te geven op het orgel van de grote kerk van Vollenhove. Op het programma staan onder andere een aantal eigen koraalbewerkingen die onlangs door hem op CD zijn gezet. Arjan en Edith Post verleenden ook hun medewerking. Er staan veel bekende liederen op deze CD, en de bewerkingen zijn zeer gevarieerd.
De medewerking van de trompettisten zorgt bovendien voor extra afwisseling.

Alle facetten van het prachtige historische orgel worden belicht door alle mogelijke  registercombinaties te gebruiken. De klankschoonheid van het orgel komt door de schitterende opname van de Urker firma “Orca Music” heel mooi tot zijn recht.


Op het concert op 23 november is ook plaats ingeruimd voor samenzang en zal Johan Bredewout bovendien enkele improvisaties spelen op de nieuwe piano van de grote kerk. Het concert is door deze opzet niet alleen aan te bevelen voor orgelliefhebbers maar voor iedereen die van religieuze muziek houdt.
De toegangsprijs is gratis, wel is er deurcollecte voor het orgelfonds. De nieuwe CD is na afloop te koop tegen gereduceerde prijs.

Grote kerk Vollenhove: orgel/piano concert met samenzang
aanvang half 8, toegang vrij.

 
Uitvoering zangspel "Ester in Ridderkerk -zing mee!


Houd je van zingen? Ben je tussen de 15 en 50 jaar en vind je het leuk om je tijdelijk aan te sluiten bij een koor?  Zing dan mee in ons interkerkelijk, christelijk koor! 

 

Op D.V. 22 maart 2014 willen we samen met kinderkoor ‘De Sleutel’ uit Ridderkerk het nieuw geschreven oratorium ‘Ester’ gaan uitvoeren in de Goede Herderkerk te Ridderkerk.

 

Dit oratorium is geschreven door Hans de Ruiter en gecomponeerd door Johan Bredewout.

Met elkaar nemen we zingend het verhaal van de wonderbaarlijke redding van het joodse volk door, waarbij God gebruik maakt van een jonge dappere vrouw.
In de teksten van de kinderen wordt gekeken met de blik van de jonge dappere Ester en worden de situaties beschreven op een wijze die aansluit bij de belevingswereld van kinderen. 
Als volwassenen nemen we de meer beschouwelijke teksten voor onze rekening.
De verschillende muziekstijlen wisselen elkaar af, waardoor een gevarieerd en levendig geheel ontstaat.

 

Op D.V. woensdagavond 11 september hopen we te gaan beginnen met het oefenen voor dit oratorium, samen met onze dirigent Jan Peter Teeuw. Hierna repeteren we in de oneven weken in de Wilhelminakerk, Bourgondischelaan 1 in Ridderkerk van 19:45 tot 21:45 uur.

 

Grijp deze unieke kans aan! 

 

Vervoer hoeft geen probleem te zijn, onze leden komen namelijk uit de wijde omtrek van Ridderkerk dus meerijden is zo geregeld! 

 

De kosten bedragen eenmalig € 65,-. Dit is inclusief bladmuziek, oefen-cd met eigen partij en CD met complete uitvoering van “Ester” door koor en musici.

Ben je student of scholier, vraag dan naar het aangepaste tarief.

 

Ben je enthousiast geworden of wil je meer weten: mail naar secr.rejoice@gmail.com, neem een kijkje op de site www.jongerenkoor-rejoice.nl of neem contact op met Margriet Verbeek: 0180-430907.

 

Johan Bredewout heeft eerder oratoria geschreven, die allen een Bijbels thema vertolken; ‘Het nieuw Jeruzalem’ (In 2011 door ons uitgevoerd met projectleden) ‘Een nieuw begin’ en ‘Ruth’. Kijk voor meer info op zijn site: www.johanbredewout.nl

 


50 jaar Christelijk Mannenkoor “Emmeloord”


50 jaar Christelijk Mannenkoor “Emmeloord”

1963      -     2013

Ter gelegenheid van dit 50 jarig jubileum geeft het koor, van bijna 100 leden, onderleiding van Johan Bredewout op vrijdag 8 en zaterdag 9 november een jubileumconcert. Deze feestelijke concerten worden gegeven in theater ’t Voorhuys en beginnen om 20.15 uur.
Het koor heeft ter gelegenheid van dit jubileum een CD opgenomen. Hieraan hebben een aantal bekende musici meegewerkt en een bekende bariton.
Deze CD zal tijdens de concerten gepresenteerd worden en het koor zal een groot aantal van de opgenomen liederen gaan zingen. De musici en de bariton van de CD opname werken ook mee aan de concerten.
Tevens zullen de vijf leden die vanaf het eerste uur lid zijn in het zonnetje gezet worden. 

Graag nodigen we u uit om deze bijzondere concerten bij te wonen. Kaarten kunnen besteld worden bij theater ’t Voorhuys (www.theater-voorhuys.nl/) , of via het mailadres van het koor (info@cmemmeloord.nl) en zijn te koop aan de zaal voor het concert.

 
"Het Nieuw Jeruzalem" in Harderwijk (persbericht)


Zaterdag, 2 november as. wordt het oratorium “Het Nieuw Jeruzalem” uitgevoerd in de Bethelkerk te Harderwijk.
Uitvoerende koren zijn: Pro Ecclesia uit Wezep en ’t Hierder Zangkoor uit Hierden.
De liederen vertellen over het visioen van de Apostel Johannes.
Hij zag het Nieuw Jeruzalem als de stad van vrede, trouw en gerechtigheid, waar de mensen uitzien naar de komst van Jezus.
Het stuk bevat naast nieuw gecomponeerde stukken ook wat meer bekendere gezangen en melodieën.
De liederen worden samengevoegd door verbindende teksten. Ook is er ruimte voor samenzang.
Het oratorium is gecomponeerd door Johan Bredewoud, de tekst is van Hans de Ruiter.
De avond begint om 19.30 uur.
De kerk is open om 19.00 uur.
Kaarten á € 5.00 zijn verkrijgbaar bij Dhr. B. v.d. Brink tel 0341 451871 of bij één van de leden van ‘t Hierder Zangkoor.

Locatie: Harderwijk Bethelkerk, Wittehagen 28, Harderwijk
Uitvoering "het Nieuw Jeruzalem" in Delft


Zaterdag 16 november ( 20.00 uur)

Oratorium “Het Nieuwe Jeruzalem” van Johan Bredewout in de Oude Kerk te Delft. Uitgevoerd door Zangvereniging “Met Hart en Stem” o.l.v. Bas de Vroome  voor het 50 jarig Jubileum van dit koor. M.m.v. Organist Adraan Hoek, Pianist Friso Woudstra, Violist Ian de Jong. Entree € 7,50. Gezinskaarten € 25,--
Uitvoering 'Het Nieuw Jeruzalem' in Gouda (persbericht)


 • 29 okt 2013

GOUDA - Hervormd Gemengd Koor De Lofzang bestaat 40 jaar en viert dit met een concert op zaterdag 27 oktober in de Sint Jan. Gezongen wordt het oratorium Het Nieuw Jeruzalem van Johan Bredewout. Aan het concert werken mee Simon Stelling op orgel, Reinier Zonneveld op piano, Lydia van Mourik op fluit en het koper- en slagwerk ensemble Arti Alphen aan den Rijn. De aanvang is om 20.00 uur en de toegang is € 7,50; kinderen tot 12 jaar gratis.

 

 
Uitvoering "Het Nieuw Jeruzalem" in Wezep


Op 26 oktober a.s. geven Chr. Gem. koor Pro Ecclesia uit Wezep en ’t Hierder Zangkoor in een bijzondere samenwerking een concert. Omdat beide koren onder leiding van dezelfde dirigent staan, nl. Peter R. Witteveen, werd het plan geboren gezamenlijk een optreden te verzorgen.
Uitgevoerd zal worden het nieuwe oratorium van Johan Bredewout en Hans de Ruiter getiteld “Het Nieuw Jeruzalem” . Dit werk handelt over het visioen dat de apostel Johannes zag op Patmos, zoals beschreven in De Openbaring van Johannes, afgewisseld met bijbelgedeelten uit het Oude en Nieuwe Testament. Het geheel wordt omlijst met een prachtige diapresentatie.
Naast de koren werken ook diverse muzikanten mee, die samen een klein orkest vormen.
Tussen de gezongen delen worden relevante bijbelgedeelten voorgelezen.
Ook het publiek wordt ingeschakeld om bepaalde koralen mee te zingen.
Dit concert, dat mede mogelijk gemaakt wordt door een aantal sponsoren, is gratis toegankelijk.
Wel wordt er een collecte gehouden bij de uitgang.
Locatie: Ned. Geref. Kerk “De Morgenster” Zuiderzeestraatweg 503, 8091 CN Wezep
Aanvang: 26 oktober 2013 om 19.30 uur (kerk open 19.00 uur)
Info: 038 3763464 / 038 3761644
Doelenconcert oratoria


Op zaterdag 12 oktober 2013 geven de koren Fiducia, IKK Nieuwpoort-Langerak, Immanuël en Adoramus het concert 'Alfa & Omega, van Schepping tot Herschepping' in concertgebouw de Doelen in Rotterdam.

 
'Alfa & Omega van Schepping tot Herschepping' is een korenproject uitgevoerd door vier Christelijke koren. In concertgebouw de Doelen geven zij een concert en voeren delen uit van vier oratoria van componist Johan Bredewout en tekstschrijver Hans de Ruiter.
Klik hier voor de website van dit projekt met alle informatie
 
Dirigent Peter Burger
 
De dirigent van de vier koren is Peter Burger. Hij zal de koren tevens dirigeren tijdens het concert 'Alfa & Omega, van Schepping tot Herschepping'. Peter Burger is geboren en getogen in het dorp Waddinxveen. Al vroeg kreeg hij de liefde voor muziek, in het bijzonder voor het orgel van huis uit mee. Op jonge leeftijd is hij begonnen met orgelles. Diverse leraren hebben hem onderwijs gegeven in verschillende soorten muziek. Uiteindelijk heeft Peter bewust gekozen voor de kant van het geestelijke lied om op die manier God te kunnen loven en te aanbidden. Naast het begeleiden van koor- en samenzangavonden is Peter vaste organist in de Hervormde Kerk van Waddinxveen.
 
Niuewe orgelCD Johan Bredewout, met medewerking Arjan en Edith Post


Eind deze maand hoopt Johan Bredewout een nieuwe orgel CD op te nemen op het prachtige orgel van de St. Nicolaaskerk te Vollenhove. Na de vorige CD was er veel vraag naar een vervolg .
De CD zal geheel weer bestaan uit eigen koraalbewerkingen en improvisaties.
Er komen ook een aantal korte koraalvoorspelen op te staan die het gehele kerkelijke jaar muzikaal in beeld brengen. De bekende trompettisten  Arjan en Edith Post zullen met hun prachtige trompetspel medewerking verlenen aan deze CD. 
 
"Wat de toekomst brengen moge" meest bekeken lied


Zaterdag 6 september is de uitslag bekend geworden van de top tien meest bekeken You-Tube filmpjes van uitzendingen van Nederland Zingt.
Het lied "Wat de toekomst brengen moge" op tekst van Jaqueline van der Waals  op de melodie van "The Rose" gezongen door het Christelijk mannenkoor Emmeloord eindigde op de 1e plaats met ruim  152000 views.
 

Klik  hier voor het You Tube-filmpje van het Christelijk mannenkoor Emmeloord. 
Benefietconcert Apeldoorn


Klik op de poster hirnaast voor meer informatie
Koningslied maar dan traditioneel ......


variatie en nieuwe melodieën op tekst van het traditionele koningslied-het   "Wilhelmus"


De “Wilhelmuscantate”   voor   koor en orkest,
Geschreven naar aanleiding van de troonswisseling.

  

Bezetting:

Koor
Solisten
Orkest bestaande uit hout/koper/strijkers/slagwerk
Vleugel en orgel

  

In de Wilhelmuscantate worden alle coupletten van het Wilhelmus muzikaal uitgebeeld.
Hierbij is de tekst en de sfeer van elk couplet uitgangspunt.
In een aantal coupletten wordt de traditionele melodie gebruikt, of een variatie op die melodie.
De ene keer zal die variatie heel herkenbaar te herleiden zijn naar het origineel, de andere keer zit die meer verstopt.
Er is echter   ook een geheel nieuwe melodie gecomponeerd voor de cantabilegedeelten.
De heer Dolf Lok heeft het Wilhelmus uitvoerig bestudeerd en er een interessant boek over geschreven.
Hij kwam met het idee van deze cantate bij ondergetekende.
Uit zijn zorgvuldig onderzoek blijkt dat het bekende 6e couplet zeer nauwe banden heeft met het Lutherlied. Daarom zijn beide melodieën in een polyfoon samenspel in dit deel met elkaar verweven.
Naast de wat complexere polyfone gedeelten zijn er een aantal   korte   delen, waarin in een marchiale stijl gewag wordt gemaakt van de prins te paard en het wapengekletter dat hierbij hoort.
Het stuk begint met een fanfare als inleiding.
De finale is een soort reprise: een virtuoos spelend orkest laat het fanfaredeel terugkomen. Hier tegenin
zingt het koor de nieuw gecomponeerde melodie, waarna het orkest majesteitelijk   afsluit met de cadens die weer is gebaseerd op de oude melodie. Zo worden traditie en nieuwe initiatieven muzikaal   verbeeld en verenigd.
"Een Nieuw Begin" in het vernieuwde "Vredenburg" te Utrecht 22 december


Op maandag 22 december zal in de Grote zaal van TivoliVREDENBURG (Utrecht), het inmiddels traditie geworden Kerst Mannen Koren Concert plaatsvinden.
De organisatie van Koorconcerten heeft – na het succes van voorgaande jaren - opnieuw de drie grote, bekende mannenkoren uitgenodigd: “Het Urker Mannenkoor Hallelujah”, het “Chr. Mannenkoor Lelystad” en het “Chr. Mannenkoor Con Forza” uit Woerden. Daarnaast treedt in dit concert als gast de Christelijke Koorvereniging Deo Juvante uit Huizen op.


400 stemmen zullen samen tot één stem klinken! Met de solisten en met de begeleiding van het Groot Nationaal Strijkorkest zullen de liefhebbers van koorzang - in de ambiance van het nieuwe, geheel verbouwde Vredenburg - een sfeervolle avond meemaken. De koren zullen een scala van bekende en geliefde kerstliederen brengen. Daarnaast zal het kerstoratorium “Een Nieuw Begin” ten gehore worden gebracht. De componist van dit oratorium - Johan Bredewout – zal de zangers hierin zelf begeleiden op de vleugel. Evenals andere jaren wordt het publiek actief betrokken bij het concert en uitgenodigd tot het meezingen van enkele bekende kerstliederen. 

De koren 
Voor de 300 mannen is een optreden in Vredenburg niet nieuw. Afgelopen jaren zongen het Urker Mannenkoor “Hallelujah”, het Chr. Mannenkoor Lelystad en het Chr. Mannenkoor “Con Forza” uit Woerden in de kersttijd, onder leiding van hun dirigent Bert Moll, voor een uitverkochte concertzaal. Chr. Koorvereniging Deo Juvante is dit jaar te gast in het Mannen Koren Concert. 

Solisten
Behalve koorzang zijn er ook solistische optredens van Willemijn, Pia de Vries, Jacob Schenk, Henk Brouwer en Jurian Loosman. Het Groot Nationaal Strijkorkest - met concertmeester Martin de Deugd -, organist Henk Strootman op het Domus Concertorgel, Johan Bredewout/vleugel en Dick Le Mair/slagwerk zullen de koren en de solisten begeleiden. Samensteller van het programma is Bert Moll; hij heeft de muzikale leiding in dit concert. 

Bereikbaarheid van TIVOLIVredenburg 
Per trein: Vanuit heel het land goed bereikbaar; Vredenburg ligt naast het NS-Centraal Station van Utrecht. Met eigen auto: Volg vanaf de snelwegen, die naar Utrecht leiden, de borden P+R. Reis vanaf één van de vier P+R locaties die Utrecht kent voordelig - en in enkele minuten – per bus naar TivoliVredenburg in het centrum van Utrecht. De bus stopt voor de deur van Vredenburg. 

De aanvang van het concert in TivoliVredenburg, Vredenburgkade 11, 3511WC is op 22 december is 20.00 uur. De zaal gaat open om 19.15 uur. 

Voor info: www.koorconcerten.nl 

 Kaarten voor dit concert kosten € 22,50 (inclusief garderobe en drankje in de pauze). Kaartverkoop: via internet: www.vredenburg.nl, telefonisch: 030 - 231 45 44 en aan de kassa van Vredenburg.
"Het Nieuw Jeruzalem"in Bovensmilde.


Bovensmilde - De Christelijke Zangverenigingen ‘De Lofstem’ uit Oosterwolde en ‘Marturion’ uit Bovensmilde voeren op zaterdag 3 mei het Oratorium ‘Het Nieuw Jeruzalem’ uit.

 

De koren worden daarbij ondersteund door een aantal gastzangers en begeleid door orgel, piano, 5-stemmig koper, fluit en slagwerk. De leiding is in handen van Albert Spa, de dirigent van beide koren.

Het oratorium heeft betrekking op het visioen van de apostel Johannes, zoals dat in het Bijbelboek Openbaring is beschreven. De muziek is door Johan Bredewout gecomponeerd en de teksten zijn van Hans de Ruiter. Naast de nieuw gecomponeerde muziek zal de bezoeker ook vertrouwde gezangen en melodieën herkennen, waaronder het bekende ‘Yeroeshalam shel Zahav’.

Het belooft een bijzondere uitvoering te worden, die plaats vindt op zaterdag 3 mei, aanvang 20.00 uur, in Kerkgebouw ‘Het Kruispunt’, Ds. L. Dijkstrastraat 23 in Bovensmilde.

De toegang is gratis. Na afloop is een collecte ter bestrijding van de onkosten.

 

 

 
Oratorium "Schepping"in Middelharnis door het Groot Nederlands Jongerenkoor


 

Nieuwjaarsconcert

Nieuwjaarsconcert Stichting OneDay - Oratorium over de Schepping

 • Waar: Hersteld Hervormd kerkgebouw Middelharnis
 • Wanneer: DV Zaterdag 10 Januari 2015
 • Tijd: 19:30 (kerk open om 19:00)
 • Sprekers: Ds. K.J. Kaptein en Ds. G. Procee
 • Opbrengst: Stichting OneDay - tbv o.a. weeshuis Philadelfia Roemenie
 • Entree: € 5,00 per persoon / maximaal € 12,50 per gezin
 • Speciale actie: Als u voor uw reservering een kaart inclusief CD kiest kunt u op vertoon van uw entreebewijs aan de CD tafel in de kerk een CD naar keuze uitzoeken. De prijs voor de CD is dan slechts € 7,50.

Musici:

 • Het groot Nederlands Jongerenkoor o.l.v. Harm Hoeve
 • Johan Bredewout (componist van het Oratorium) : Vleugel
 • Jaap Kramer : Orgel
 • Marjolein de Wit : (Dwars)fluit
 • Arjan en Edith Post : Trompet / Bugel en Hoorn
 • Nog niet bekend : Viool

 

KAARTEN
Oratorium "Schepping"in Middelharnis door het Groot Nederlands Jongerenkoor


 

Nieuwjaarsconcert

Nieuwjaarsconcert Stichting OneDay - Oratorium over de Schepping

 • Waar: Hersteld Hervormd kerkgebouw Middelharnis
 • Wanneer: DV Zaterdag 10 Januari 2015
 • Tijd: 19:30 (kerk open om 19:00)
 • Sprekers: Ds. K.J. Kaptein en Ds. G. Procee
 • Opbrengst: Stichting OneDay - tbv o.a. weeshuis Philadelfia Roemenie
 • Entree: € 5,00 per persoon / maximaal € 12,50 per gezin
 • Speciale actie: Als u voor uw reservering een kaart inclusief CD kiest kunt u op vertoon van uw entreebewijs aan de CD tafel in de kerk een CD naar keuze uitzoeken. De prijs voor de CD is dan slechts € 7,50.

Musici:

 • Het groot Nederlands Jongerenkoor o.l.v. Harm Hoeve
 • Johan Bredewout (componist van het Oratorium) : Vleugel
 • Jaap Kramer : Orgel
 • Marjolein de Wit : (Dwars)fluit
 • Arjan en Edith Post : Trompet / Bugel en Hoorn
 • Nog niet bekend : Viool

 

KAARTEN
Oratorium "Het Nieuw Jeruzalem"in Wapenveld op 7 februari 2015


Het concert vindt plaats in de Ned. Herv. Kerk, Kerkstraat 2a, Wapenveld. Aanvang 20.00 uur

Uitvorenden: 

 

Christelijke Gemengde Zangvereniging "Lofstem"

 

Medewerking wordt verleend door:
Carina Bossenbroek, panfluit
Rodé op't Hof, viool
Evert v.d. Veen, orgel
Harrie Stijf, piano
Soli Deo Gloria, koperensemble
Wendy Veldkamp, solist
Jeffrey Bredenhof, spreekstem


Dit alles onder leiding van dirigent Roland Pleizier


 
Kerstoratorium "Een Nieuw Begin" te Westerbork op zondag 11 december


Kerstoratorium tijdens wekelijkse kerkdienst in Westerbork

 

WESTERBORK – Christelijke Koorvereniging ‘Cantabilé Midden-Drenthe’ voert zondag 11 decemberin de ochtenddienst in de Stefanuskerk in Westerbork het kerstoratorium ‘Een nieuw begin’ uit van Johan Bredewout en Hans de Ruiter.

Het geheel in het Nederlands geschreven oratorium verhaalt over het verlangen naar licht, gerechtigheid en vrede en over de vreugde om een nieuwe hoop, door alle eeuwen heen, vanaf de tijd van de profeten Jesaja en Zacharia.

Er worden prachtige koralen met veel bekende melodieën gezongen, waarbij ook ruimte is voor gemeentezang. De verbindende teksten worden uitgesproken door Ann Huijing, die tevens als liturg optreedt.

Het koor staat onder leiding van Jan Pranger, terwijl Wietze Meinardi begeleidt met orgel/piano. Aanvang 10.00 uur.

 
"Een Nieuw Begin" te Abcoude op 12 december


Klik hier voor het artikel
"Een Nieuw Begin" te Nijeveen op 12 december


Kerstconcert T.O.G. Nijeveen op vrijdag 12 december

Op vrijdag 12 december geeft T.O.G. weer haar traditionele kerstconcert, in de Gereformeerde Kerk aan de Dorpsstraat 7 te Nijeveen. Aanvang 20.00 uur.

Onze nieuwe dirigent Bert Gelderman uit Zalk heeft met ons veel nieuwe Nederlandstalige kerstliederen ingestudeerd uit de Kerstoratorium “Een nieuw begin” van componist Johan Bredewout en tekst schrijver Hans de Ruiter.

Dit jaar verleent Prot. Chr. Zangvereniging “Hoop op zegen” uit Wierden o.l.v. dirigent Cor Bal haar medewerking aan dit concert. Wij worden muzikaal ondersteund door orgelspel van

Jan Willem Timmermans en op piano door Cor Ploeg.

Kaarten zijn in de voorverkoop 7,50 euro en verkrijgbaar bij de leden. € 10,- aan de zaal.

download poster

Het belooft weer een bijzonder concert te worden, met prachtige herkenbare melodielijnen en veel Nederlands gezongen liederen. T.O.G. nodigt u dan ook van harte uit om op deze sfeervolle avond aanwezig te zijn.

.

 
"Een Nieuw Begin" te Lisse op 13 december


13 december 2014 

Aanvang 19.45

 

4 koren voeren samen het kerstoratorium 'Een Nieuw Begin' van Johan Bredewout uit in de Salemkerk te Lisse.

Adres:

Salemkerk, Tulpenstraat 35

 

Uitvoerenden:

Jongerenkoor 'Jesarela' o.l.v. Martien van der Zwan, Mannenkoor 'David' o.l.v. Hugo van der Meij, Gemengd koor 'De Lofstem' o.l.v. Eline Bokkers, Jeugd- en Meisjeskoor 'De Jonge Lofstem' o.l.v. Andre Hobo, Muziek ensemble 'Filomusica' o.l.v. Martien van der Zwan, orgel: Arjan Wouters, piano: Hugo van der Meij en Andre Hobo.

Entreeprijs volwassenen:

Gratis

Entreeprijs kinderen:

Gratis

 

 
"Een Nieuw Begin" te Meppel op 13 december


Christelijk Mannenkoor Meppel

Grote Kerk 

Nadere gegevens volgen 
"Een Nieuw Begin" te Ridderkerk op 13 december


Diverse koren o.l.v Nelly van der Broek

klik hier voor nadere gegevens 
Een nieuw begin Hardinxveld-Giesendam 17 december


HARDINXVELD-GIESSENDAM - Chr. Streekmannenkoor Asaf geeft op woensdag 17 december om 20.00 uur een Kerstconcert in de Ned. Herv. (Oude) Kerk, Peulenstraat 234 in Hardinxveld Giessendam. Onder leiding van de nieuwe dirigente Nelly van den Broek wordt een gevarieerd programma met koor- en samenzang ten gehore gebracht. Met onder meer het Kerstoratorium “Een Nieuw Begin” van Johan Bredewout./tekst Hans de Ruiter . De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Noortje van Middelkoop (panfluit), Christiaan Stouten (piano) en Jan Peter Teeuw (orgel). Verder werken mee Robert de Bruin (bariton) en Maarten de Bruin (spreekstem). De meditatie wordt verzorgd door ds. Johan Weij. De toegang is gratis. Na afloop is er een collecte bij de uitgang.

 
"Een Nieuw Begin" te Woudenberg op 18 december


Het mannenensemble Cantare o.l.v. Evert van Dijkhuizen geeft donderdag 18 december een bijzonder kerstconcert in de Dorpskerk in Woudenberg.

Op het programma staat als hoofdonderdeel het kerstoratorium Een Nieuw Begin van Johan Bredewout op tekst van Hans de Ruiter,  voor koor, solisten en instrumentalisten. Daarnaast zingt het koor een aantal bekende kerstliederen en zal er samenzang zijn.

Aan het concert werken mee: Jan Pieter Foppen (tenor), Mijndert van Doezelaar (bas-bariton), Lydia van Mourik (fluit), Matthijs Valkenwoud (trompet), Cor Ploeg (piano), Marco den Toom (orgel) en Jaco van der Knijff (spreekstem). 

Het concert begint om 20.00 uur. De kerk gaat open om 19.30 uur. Kaarten in de voorverkoop kosten 7,50 euro, aan de kerk 10 euro. Kinderen t/m 15 jaar hebben gratis toegang. 

Kaarten kunnen besteld worden via www.cantare-woudenberg.nl. 

Locatie: Dorpskerk, Schoutstraat 8a, Woudenberg
"Een Nieuw Begin"te Gouda op 20 december


 

zaterdag 20 december 2014  
Aanvangstijd 19:30 uur
Koren:  Kinderkoor  Jong Sursum Corda uit Gouda o.l.v. Bertine van Gurp 
gemengd koor  De Lofstem uit Lisse o.l.v. Eline Bokkers 
gemengd koor  Sursum Corda uit Gouda o.l.v. Eline Bokkers 
Begeleiding: 

Orgel en piano  door: Dirk Jan Versluis en Jacco de Bree 

Christelijk Ensemble Filomusica

Kosten gratis
Er wordt gecollecteerd
Locatie Gereformeerde Gemeente
Straat Nieuwe Gouwe O.Z
Huisnummer 2
Postcode 2801 SB
Plaats Gouda
 "Een Nieuw Begin" in het vernieuwde "Vredenburg" te Utrecht 22 december


Op maandag 22 december zal in de Grote zaal van TivoliVREDENBURG (Utrecht), het inmiddels traditie geworden Kerst Mannen Koren Concert plaatsvinden.
De organisatie van Koorconcerten heeft – na het succes van voorgaande jaren - opnieuw de drie grote, bekende mannenkoren uitgenodigd: “Het Urker Mannenkoor Hallelujah”, het “Chr. Mannenkoor Lelystad” en het “Chr. Mannenkoor Con Forza” uit Woerden. Daarnaast treedt in dit concert als gast de Christelijke Koorvereniging Deo Juvante uit Huizen op.


400 stemmen zullen samen tot één stem klinken! Met de solisten en met de begeleiding van het Groot Nationaal Strijkorkest zullen de liefhebbers van koorzang - in de ambiance van het nieuwe, geheel verbouwde Vredenburg - een sfeervolle avond meemaken. De koren zullen een scala van bekende en geliefde kerstliederen brengen. Daarnaast zal het kerstoratorium “Een Nieuw Begin” ten gehore worden gebracht. De componist van dit oratorium - Johan Bredewout – zal de zangers hierin zelf begeleiden op de vleugel. Evenals andere jaren wordt het publiek actief betrokken bij het concert en uitgenodigd tot het meezingen van enkele bekende kerstliederen. 

De koren 
Voor de 300 mannen is een optreden in Vredenburg niet nieuw. Afgelopen jaren zongen het Urker Mannenkoor “Hallelujah”, het Chr. Mannenkoor Lelystad en het Chr. Mannenkoor “Con Forza” uit Woerden in de kersttijd, onder leiding van hun dirigent Bert Moll, voor een uitverkochte concertzaal. Chr. Koorvereniging Deo Juvante is dit jaar te gast in het Mannen Koren Concert. 

Solisten
Behalve koorzang zijn er ook solistische optredens van Willemijn, Pia de Vries, Jacob Schenk, Henk Brouwer en Jurian Loosman. Het Groot Nationaal Strijkorkest - met concertmeester Martin de Deugd -, organist Henk Strootman op het Domus Concertorgel, Johan Bredewout/vleugel en Dick Le Mair/slagwerk zullen de koren en de solisten begeleiden. Samensteller van het programma is Bert Moll; hij heeft de muzikale leiding in dit concert. 

Bereikbaarheid van TIVOLIVredenburg 
Per trein: Vanuit heel het land goed bereikbaar; Vredenburg ligt naast het NS-Centraal Station van Utrecht. Met eigen auto: Volg vanaf de snelwegen, die naar Utrecht leiden, de borden P+R. Reis vanaf één van de vier P+R locaties die Utrecht kent voordelig - en in enkele minuten – per bus naar TivoliVredenburg in het centrum van Utrecht. De bus stopt voor de deur van Vredenburg. 

De aanvang van het concert in TivoliVredenburg, Vredenburgkade 11, 3511WC is op 22 december is 20.00 uur. De zaal gaat open om 19.15 uur. 

Voor info: www.koorconcerten.nl 

 Kaarten voor dit concert kosten € 22,50 (inclusief garderobe en drankje in de pauze). Kaartverkoop: via internet: www.vredenburg.nl, telefonisch: 030 - 231 45 44 en aan de kassa van Vredenburg.
"Een Nieuw Begin" meezingdag te Zierikzee op 27 december


Op de 3e kerstdag, zaterdag 27 december 2014, vindt er een bijzonder evenement plaats in de Nieuwe Kerk in Zierikzee. Er wordt een MEEZINGDAG georganiseerd om het Kerstoratorium ‘Een Nieuw Begin’ van Johan Bredewout uit te voeren. Iedereen die koorervaring heeft, mag meedoen met koren van Jan Peter Teeuw en Marien Stouten. Het oratorium wordt uitgevoerd met volledige orkestbegeleiding, pianist Christiaan Stouten en Jan Peter Teeuw op het orgel. Algehele leiding repetities en uitvoering: Marien Stouten. De MEEZINGDAG begint om 14.00 uur. In de middag wordt er gerepeteerd onder leiding van Marien Stouten met pianobegeleiding. Aan het eind van de middag is er een grote generale met alle instrumentalisten. Het concert begint ’s avonds om 19.30 uur. Meedoen aan de MEEZINGDAG kost € 12,50 per persoon. U ontvangt dan een deelnamekaart voor de MEEZINGDAG, een consumptiebon, een kortingskaart voor een bezoeker van het avondconcert en mp3 bestanden om thuis te oefenen. De bladmuziek kunt u gebruiken van uw eigen koor of bij ons als optie bijbestellen voor € 9,95 excl. verzendkosten. Opgeven voor de MEEZINGDAG kan door te mailen naar: info@marienstouten.nl voor 20 december 2014. Maak anderen ook enthousiast! Met uw hele koor meedoen? Dat kan, mail voor meer informatie. Het kerstoratorium ‘Een Nieuw Begin’ werd geschreven door Johan Bredewout en voltooid in 2002. Het is een koorwerk met instrumentale begeleiding en tekstdelen die door een spreker gelezen worden. De beeldende teksten voor dit werk zijn geschreven door Hans de Ruiter. Het oratorium handelt over het kerstverhaal met o.a. teksten uit Lucas en Jesaja. De meeste muziek is gecomponeerd door Johan Bredewout, maar er zijn ook twee bestaande koraal melodieën in verwerkt, te weten zoals ‘Joy to the world’ en ‘Hoe zal ik U ontvangen’. De melodie van ‘Joy to the world’ loopt als een rode draad door het gehele werk, steeds in een andere gedaante. Soms in zijn geheel, maar vaak ook zijn he t slechts enkele frasen uit de melodie die als muzikale bouwsteen fungeren in zowel een aantal koorgedeelten als in de begeleiding.
Oratorium "Schepping" in Middelharnis op 10 januari 2015


Groot Nederlands Jongerenkoor olv Harm hoeve

Jaap Kramer orgel, arjan en Edith trompet, Marjolein de Wit fluit, Johan Bredewout piano

locatiegegevens en tijden volgen 
Oratorium "Het Nieuw Jeruzalem" gereformeerde kerk Zwartsluis op 30 november 10.00


Bericht oorspronkelijk bestemd voor de kerkbode van Zwartsluis en geschreven door Ds. Joh. Duister 

 

 

Hoewel deze kerkbode voor de komende twee weken is, wil ik toch alvast de morgendienst van 30 november naar voren halen. In deze dienst zal namelijk het koor ‘De Zeeklank’ uit Vollenhove o.l.v. Johan Bredewout een groot deel van het oratorium ‘Het nieuw Jeruzalem’ ten gehore brengen. Koor- en samenzang zal begeleid worden door Harm Hoeve. Met deze bijzondere eredienst slaan we een brug tussen, Zondag Voleinding en Advent. We hebben het kerkelijk jaar afgesloten. We stonden stil bij wie we bij hun laatste rustplaats hebben moeten achterlaten. Tegelijkertijd zeggen we met dit oratorium dat we vooruit kijken. Verwachtingsvol. Naar wat komen gaat. Naar de Stad van God, de Stad van Vrede, het Nieuwe Jeruzalem. In dat perspectief mogen we zeggen dat we onze geliefden niet moeten achterlaten, maar kunnen we zeggen dat zij ons zijn voorgegaan. In dat geloof leven wij. Laten we samen dat geloof delen.

Ds. Joh. Duijster

 
Oratorium "De Schepping' in Westerbork


Westerbork - De Chr. Koorvereniging Cantabilé Midden-Drenthe zingt vrijdag 21 november (20.00 uur) in De Voorhof in Westerbork het oratorium Schepping van tekstschriver Hans de ruiter en componist Johan Bredewout

 

Een aantal uit te voeren koralen wordt ingeleid met enkele verbindende bijbelteksten. Daarnaast wordt tijdens het concert in relatie tot de diverse `delen' van het oratorium Schepping een aantal lichtbeelden getoond.
De begeleiding van het koor op zowel orgel als piano is in handen van Ruth Pos uit Nijeveen, terwijl Alrie van der Heiden uit Westerbork de dwarsfluit bespeelt. De teksten van de uit te voeren koralen, alsmede die van de samenzang, staan in het programmaboekje. Het geheel staat onder leiding van dirigent Arjan Verhart uit Tweede Exloërmond.
Kaarten à € 8,00 verkrijgbaar bij de koorleden, Bruna te Westerbork en aan de zaal.
Voor info en reserveren: Grietje de Jonge (0528-272171) en Jacob Nieuwschepen (0593-331788).

 

 

Algemene informatie over het oratorium"Schepping"

 

Het oratorium “Schepping” werd gecomponeerd door Johan Bredewout en voltooid in 2003. Het werk is geschreven voor gemengd koor en begeleiding. Johan Bredewout, een bekende componist in de koorwereld, heeft een zeer eigen stijl ontwikkeld die voor velen herkenbaar is.
Het ca. 45 minuten durende werk bestaat uit 25 delen. Vele daarvan zijn ook afzonderlijk uitvoerbaar. Er zijn 16 koordelen, 2 instrumentale delen en 7 tekstdelen die door een spreker gelezen kunnen worden. Het werk is ondanks zijn grootsheid over het algemeen vrij eenvoudig in te studeren. “Schepping” is integraal een mooi en dankbaar onderdeel in uw concertprogramma.
De prachtige inspirerende teksten voor dit werk zijn geschreven door Hans de Ruiter, die ook de teksten van het kerstoratorium “Een Nieuw begin” schreef. Johan voorzag deze teksten van mooie, aansprekende muziek, waarin de teksten zeer beeldend zijn getoonzet. De muziek is oorspronkelijk maar er zijn ook herkenbare elementen ingebouwd Zo is de melodie van het bekende lied “O, God die droeg ons voorgeslacht” in het stuk verwerkt. Het oratorium “Schepping” kent de volgende delen:
Het woord – Begin – Licht – Het uitspansel – De aarde was nu woest en ledig - De derde dag – Hoe groot en machtig is de Heer – Zon en maan – Zegen – God zag dat het goed was – Hoe groot en machtig is de Heer – Schepping van de mens – Zijn beeld – En God zag alles wat Hij gemaakt had – Sabbat – Finale.

  

Begeleiding
Naast de standaard begeleiding door piano/orgel is er een uitgebreide begeleidingsversie beschikbaar. Deze is voor een klein ensemble van 11 instrumenten: viool, fluit, hobo, fagot, 2 trompetten, hoorn, 2 trombones, orgel en piano.

  

Inhoud
Het oratorium “Schepping” begint en eindigt met een aanhaling van de bekende woorden uit het evangelie van Johannes: “In den beginne was het woord…” Niet zonder reden: in het scheppingsverhaal dat we kennen uit het bijbelboek Genesis komen de woorden “en God zeide” maar liefst elf keer voor. “Schepping” volgt het verhaal uit Genesis op de voet en eindigt pas met de zevende dag, de sabbat, die vooruitwijst naar de eeuwige sabbat die God voor zijn schepping heeft bereid. We zijn niet de eersten die hierover spreken en zingen: ook de psalmdichters uit het Oude Testament werden geïnspireerd door de pracht van de schepping waarin zij de machtige hand van God herkenden. Zo zal men, de scheppingsdagen volgend, in dit oratorium ook veel woorden tegenkomen die ontleent zijn aan de Psalmen, afgewisseld door enkele liederen met een overdenkend karakter. De boodschap van dit oratorium wil zijn: het is Gods woord dat spreekt met macht, alles heeft voortgebracht, maar ook bewaart voor Zijn heerlijke toekomst!
Jubileumconcert "New Voices" met klassieke werken/ premiere koorwerken Morree en Bredewout


16 november 20:00, Oudewater, Grote of St. Michaëlskerk

 

Christelijk regionaal koor New Voices uit Polsbroek, o.l.v. André van Vliet, viert haar tienjarig jubileum met een feestelijk concert in de Grote of St. Michaëlskerk te Oudewater.

Er is een veelzijdig programma samengesteld. Zo wordt o.a. de Missa Brevis van Haydn en Psalm 42 van Mendelssohn uitgevoerd. Speciaal voor het jubileum zijn door Johan Bredewout en Lennart Morée twee koorwerken geschreven, die deze avond hun première beleven. (Van Lennart Morree muziek op een bijbeltekt uit Johannes en van Johan Bredewout een koorwerk op het Latijnse "Santus en Benedictus")

Medewerkenden aan deze avond zijn: Judith Sportel (sopraan), Johan Bredewout (vleugel), Jolanda den Houter (hobo), Daniëlle van Laar (fluit) en het Erasmus Consort strijkersensemble. Toegangskaarten kosten in de voorverkoop (0348-445943/info@newvoices.nl en bij de koorleden) 10 euro, aan de zaal 12 euro (kinderen tot 12 jaar gratis.) 

 
Uitvoering Zangspel "Ester" in Varseveld


 

Op zaterdag 15 november voert het koor Jubilate het zangspel Esther uit.

 

De tekst is van Hans de Ruiter en de muziek van Johan Bredewout. Kinderkoor de Grenszangertjes uit Dinxperlo en de Cantorij uit Varsseveld, beide onder leiding van Riet Lieverdink, werken mee aan het concert. Overige medewerkenden zijn: Emma Heijink - piano, Bert Vinke - orgel, Lisette Hartemink - dwarsfluit, Jody Wiggers - alt saxofoon en Remco Hartemink - slagwerk. Algehele leiding dirigent Gerrit te Lindert. Het programma begint om 20.00 uur en wordt in De Grote of Laurentiuskerk in Varsseveld uitgevoerd. De toegang is gratis. Bij de uitgang is een vrije gift welkom. 

 

voorwoord bij zangspel "Esther"

In Nederland mogen we ons verheugen op een rijke koortraditie. Toch blijkt dat bij veel koren de aanwas van jonge leden een probleem is. De belangstelling bij kinderen en jongeren voor koorzang neemt af. Dit werk is bedoeld als een poging om bij kinderen opnieuw belangstelling te wekken voor muziek en zang. Liederen voor gemengd koor, kinderkoor (kinderen), kindersolo’s en samenzang met het publiek wisselen elkaar af. Hierbij wordt geprobeerd als het ware een brug te slaan tussen de ‘muzikale’ generaties. Als onderwerp is gekozen voor het verhaal uit het bekende bijbel boek Esther, een spannende en aansprekende geschiedenis die bij de meeste kinderen wel bekend zal zijn. De teksten zijn zo veel mogelijk geschreven in eenvoudige en voor kinderen begrijpelijke taal. Daarbij is gedacht aan kinderen uit de groepen 6, 7, en 8 van de basisschool. Daarbij geldt steeds ons motto: “Dóór  kinderen, vóór kinderen, maar voorál niet kinderachtig”. De verschillende muziekstijlen wisselen elkaar af waardoor een gevarieerd en levendig geheel ontstaat.

 

Iets over de inhoud:,

In de teksten voor de kinderen kijken we als het ware met de blik van die jonge, dappere Esther en beschrijven we situaties op een wijze die aansluit bij de belevingswereld van kinderen. De volwassenen nemen de meer beschouwelijke teksten voor hun rekening. Er is heel veel te zeggen over dit prachtige, bemoedigende verhaal van Esther, maar in het bestek van dit werk hebben we ons moeten beperken: Het verhaal van de wonderbaarlijke redding van het joodse volk waarbij God gebruik maakt van een jonge, dappere vrouw.

Voorwoord geschreven door Hans de Ruiter.

 
Jongerenkoor Tehillah zingt: Oratorium “Het nieuw Jeruzalem” (persbericht aangeleverd door het koor)


DIT PERSBERICHT IS AANGELEVERD DOOR HET JONGERENKOOR TEHILLAH

 

Jongerenkoor Tehillah zingt: Oratorium “Het nieuw Jeruzalem”

 

Op DV 8 november 2014 zal Tehillah een concert geven in de Augustijnenkerk, Voorstraat 216 in Dordrecht. De avond begint om 19:45 uur en de deuren zijn open van af 19:15 uur. Entree is €3,- per persoon (maximaal €10,- per gezin), kinderen tot 12 jaar zijn gratis.

Tijdens dit concert zal er een oratorium worden uitgevoerd. Geschreven door Johan Bredewout op tekst van Hans de Ruiter.  Een prachtig muziekstuk met een nog mooier thema: “Het nieuw Jeruzalem”. Gebaseerd op de Openbaring van Johannes.

 

Aan dit oratorium werken mee: Jeroen de Weerdt – orgel, Jan Peter Teeuw – piano, Hanneke Klop en Lianne Laurens – dwarsfluit.

Poster

 

Tehillah: Het leukste jongerenkoor van Dordrecht!

Tehillah is een enthousiast jongerenkoor uit Dordrecht dat staat onder de leiding van Mariëtte Karreman-Droogendijk. Zij is sinds september 2012 dirigent van ons koor. Tehillah bestaat dit jaar dertig jaar. Ter gelegenheid van ons jubileum voeren we op DV 8 november het oratorium ‘Het nieuw Jeruzalem’ uit.

Belangrijkste doel van Tehillah is Zingen tot eer van God. Dit blijkt ook uit de naam die Lofzang betekend. Met elkaar vormen we een hechte gezellige club met aandacht voor elkaar.

Tehillah kan altijd nieuwe leden gebruiken! Ben je tussen de 15-40 jaar en hou je van zingen? Kom dan langs op donderdagavond in Dordrecht. Voor de locatie en meer informatie over Tehillah kijk je op www.tehillah.nl 

 

Van harte welkom!!

 

 

 

U bent allen van harte uitgenodigd! Welkom!

 
Psalmen : nieuwe muziek, oude berijming


Op verzoek van reformatoriche koren zijn er een aantal psalmen uit het psalmenprojekt van Johan Bredewout verschenen in de oude orginele berijming, of in ieder geval overeenkomstig met de oude berijming.

Opmerking : psalm 42/43 en psalm 86 is op dezelfde muziek gezet. 

 

Mannenkoor

 

Psalm 25                
Psalm 42,43           
Psalm 86  

Psalm 130            

 

gemengd koor      
Psalm 25                
Psalm 42,43           
Psalm 86                
Psalm 103
Psalm 116              
Psalm 122
Psalm 130              

 

Bestelinformatie
Nieuw koorwerk: "Wilhelmuscantate " voor mannenkoor


Muziek: Johan Bredewout.

Tekst: Alle coupletten van het "Wilhelmus"

 

Aanbevolen voor een bevrijdingsconcert op 5 mei 2015- 70 jaar bevrijding ) 

 

Informatie. 

Partituur (binnenkort aanklikbaar)

Luistervoorbeelden.

Bestelinformatie

 

 

 
Overige nieuwe uitgaven koormuziek


Composities: 

 

"Tien woorden voor leven in vrijheid" ( de 10 geboden) op tekst Hans de Ruiter) 

"Droombeeld" voor mannenkoor op  tekst van Joop Witkamp. 

"Droombeeld" voor gemengd koor op  tekst van Joop Witkamp. 

 

Arrangementen: 

March on gemengd koor 

"Genade groot" voor gemengd koor (mannenkoorzetting was al beschikbaar )

"More love to Thee" voor gemengd koor ( mannekoorzetting was al  beschikbaar)

"Hoe groot zijt Gij" voor gemengd koor ( mannenkoorzetting was al beschikbaar ) 

"The Lords Prayer" voor mannenkoor

 

Bestelinformatie

 
Zangspel "Esther"


Zangspel " Esther" een zangspel voor klein en groot.

Tekst: Hans de Ruiter. Muziek: Johan Bredewout

 

informatie

Partituur

Luistervoorbeelden

 

Bestelinformatie

 

 

 
Oratorium "De Schepping" in Voorthuizen op 11 oktober


11 oktober Dorpskerk Voorthuizen oratorium "Schepping"

"Vox Vivenda olv Peter Overduin"

mmv 

 

Andre de jager-orgel,  Ita van der Zwaag- hobo,  Monique van Zelst-viool, Severim van Dijk- fluit, Johan Bredewout -piano

 

toegan 6 euro, kinderen tot 6 jaar gratis
Zangspel "Esther"


Zangspel " Esther" een zangspel voor klein en groot.

Tekst: Hans de Ruiter. Muziek: Johan Bredewout

 

informatie

Partituur

Luistervoorbeelden

 

Bestelinformatie

 

 

 
"Een Nieuw Begin" in Scheveningen 11 december


vrijdag
11 december 2015
19.30
Scheveningen 
Oude Kerk

Gem.koor: Laudate Deo

Kinderkoor: Jedid-Jah

Uitvoering ORATORIUM EEN NIEUW BEGIN

Orkest: Filomusica

Vleugel: Martien van der Zwan

Orgel: Arjan Wouters

 

Toegang: Vrij

 
Recente nieuwe koorwerken (januari 2015)


Psalm 91 " Toevlucht" voor SATB. Een nieuwe titel in de serie psalmen.

 

Psalm 103 "ZIng voor de Heer met hart en stem" -mannenkoorversie. (kan gelijktijdig met de bestaande SATB-versie uitgevoerd worden)

 

"Feestlied voor de bruiloft van het Lam" uit het Nieuw Jeruzalem Mannenkoorversie 

 

 
Nieuwe CD Harm Hoeve in samenspel met Johan Bredewout


Onlangs is er een CD opgenomen met bekende liederen uit heden en verleden in een boeiend samenspel van orgel en piano. De CD is opgenomen in de Ichtuskerk te Urk waar een prachtig groot Kleuker/Riegaart orgel staat en een mooie Yamahavleugel. De firma Excellent recordings uit Nunspeet heeft  met veel inzet en vakkundigheid gezorgd voor een fraaie geluidsregistratie. 
Alle bewerkingen zijn geschreven door de uitvoerenden Harm Hoeve en Johan Bredewout.

Een CD  met zowel verstild als sprankelend en virtuoos orgel- en pianospel. Van harte aanbevolen. 

 

Titels: (klik op de titel voor luisterfragmenten).

Heer ik kom tot U
Breng dank aan de eeuwige​
Machtig God
Ode aan Handel
Liefde eenmaal uitgesproken
Prijs de heer met blijde galmen
Heer, ai maak mij Uwe wegen
Wie maar de goede God laat zorgen

Jezus mijn Heiland
Kom tot de Vader-Je hoeft niet bang te zijn-Heer, Uw licht en liefde schijnen
Blijf mij nabij
Op bergen en in dalen
Zie ons wachten aan de stromen
Zegen ons algoede-God zij met u deze dag en nacht
Prijs 14,95. Verzendkosten 2 euro.

Te bestellen in de webshop.
Overige nieuwe uitgaven koormuziek


Composities: 

 

"Tien woorden voor leven in vrijheid" ( de 10 geboden) op tekst Hans de Ruiter) 

"Droombeeld" voor mannenkoor op  tekst van Joop Witkamp. 

"Droombeeld" voor gemengd koor op  tekst van Joop Witkamp. 

 

Arrangementen: 

March on gemengd koor 

"Genade groot" voor gemengd koor (mannenkoorzetting was al beschikbaar )

"More love to Thee" voor gemengd koor ( mannekoorzetting was al  beschikbaar)

"Hoe groot zijt Gij" voor gemengd koor ( mannenkoorzetting was al beschikbaar ) 

"The Lords Prayer" voor mannenkoor

 

Bestelinformatie

 
Psalmen : nieuwe muziek, oude berijming voor reformatorische koren.


Op verzoek van reformatoriche koren zijn er een aantal psalmen uit het psalmenprojekt van Johan Bredewout verschenen in de oude orginele berijming, of in ieder geval overeenkomstig met de oude berijming.

Opmerking : psalm 42/43 en psalm 86 is op dezelfde muziek gezet. 

 

Mannenkoor

 

Psalm 25                
Psalm 42,43           
Psalm 86  

Psalm 130            

 

gemengd koor      
Psalm 25                
Psalm 42,43           
Psalm 86                
Psalm 103
Psalm 116              
Psalm 122
Psalm 130              

 

Bestelinformatie
Zangspel "Esther"


Zangspel " Esther" een zangspel voor klein en groot.

Tekst: Hans de Ruiter. Muziek: Johan Bredewout

 

informatie

Partituur

Luistervoorbeelden

 

Bestelinformatie

 

 

 
"Wilhelmuscantate " voor mannenkoor


Muziek: Johan Bredewout.

Tekst: Alle coupletten van het "Wilhelmus"

 

Aanbevolen voor een bevrijdingsconcert op 5 mei 2015- 70 jaar bevrijding ) 

 

Informatie. 

Partituur (binnenkort aanklikbaar)

Luistervoorbeelden.

Bestelinformatie

 

 

 
Recente nieuwe koorwerken (januari 2015)


Psalm 91 " Toevlucht" voor SATB. Een nieuwe titel in de serie psalmen.

 

Psalm 103 "ZIng voor de Heer met hart en stem" -mannenkoorversie. (kan gelijktijdig met de bestaande SATB-versie uitgevoerd worden)

 

"Feestlied voor de bruiloft van het Lam" uit het Nieuw Jeruzalem Mannenkoorversie 

 

 
Nieuwe CD Harm Hoeve in samenspel met Johan Bredewout


Onlangs is er een CD opgenomen met bekende liederen uit heden en verleden in een boeiend samenspel van orgel en piano. De CD is opgenomen in de Ichtuskerk te Urk waar een prachtig groot Kleuker/Riegaart orgel staat en een mooie Yamahavleugel. De firma Excellent recordings uit Nunspeet heeft  met veel inzet en vakkundigheid gezorgd voor een fraaie geluidsregistratie. 
Alle bewerkingen zijn geschreven door de uitvoerenden Harm Hoeve en Johan Bredewout.

Een CD  met zowel verstild als sprankelend en virtuoos orgel- en pianospel. Van harte aanbevolen. 

 

Titels: (klik op de titel voor luisterfragmenten).

Heer ik kom tot U
Breng dank aan de eeuwige​
Machtig God
Ode aan Handel
Liefde eenmaal uitgesproken
Prijs de heer met blijde galmen
Heer, ai maak mij Uwe wegen
Wie maar de goede God laat zorgen

Jezus mijn Heiland
Kom tot de Vader-Je hoeft niet bang te zijn-Heer, Uw licht en liefde schijnen
Blijf mij nabij
Op bergen en in dalen
Zie ons wachten aan de stromen
Zegen ons algoede-God zij met u deze dag en nacht
Prijs 14,95. Verzendkosten 2 euro.

Te bestellen in de webshop.
Overige nieuwe uitgaven koormuziek


Composities: 

 

"Tien woorden voor leven in vrijheid" ( de 10 geboden) op tekst Hans de Ruiter) 

"Droombeeld" voor mannenkoor op  tekst van Joop Witkamp. 

"Droombeeld" voor gemengd koor op  tekst van Joop Witkamp. 

 

Arrangementen: 

March on gemengd koor 

"Genade groot" voor gemengd koor (mannenkoorzetting was al beschikbaar )

"More love to Thee" voor gemengd koor ( mannekoorzetting was al  beschikbaar)

"Hoe groot zijt Gij" voor gemengd koor ( mannenkoorzetting was al beschikbaar ) 

"The Lords Prayer" voor mannenkoor

 

Bestelinformatie

 
Psalmen : nieuwe muziek, oude berijming voor reformatorische koren.


Op verzoek van reformatoriche koren zijn er een aantal psalmen uit het psalmenprojekt van Johan Bredewout verschenen in de oude orginele berijming, of in ieder geval overeenkomstig met de oude berijming.

Opmerking : psalm 42/43 en psalm 86 is op dezelfde muziek gezet. 

 

Mannenkoor

 

Psalm 25                
Psalm 42,43           
Psalm 86  

Psalm 130            

 

gemengd koor      
Psalm 25                
Psalm 42,43           
Psalm 86                
Psalm 103
Psalm 116              
Psalm 122
Psalm 130              

 

Bestelinformatie
Zangspel "Esther"


Zangspel " Esther" een zangspel voor klein en groot.

Tekst: Hans de Ruiter. Muziek: Johan Bredewout

 

informatie

Partituur

Luistervoorbeelden

 

Bestelinformatie

 

 

 
"Wilhelmuscantate " voor mannenkoor


Muziek: Johan Bredewout.

Tekst: Alle coupletten van het "Wilhelmus"

 

Aanbevolen voor een bevrijdingsconcert op 5 mei 2015- 70 jaar bevrijding ) 

 

Informatie. 

Partituur (binnenkort aanklikbaar)

Luistervoorbeelden.

Bestelinformatie

 

 

 
DIE SCHÖPFUNG en "The Creation" oratorium "Schepping" in het Duits en het Engels.


In opdracht van een Duits koor is Schepping, oratorium van Hans de Ruiter/ Johan Bredewout vertaald in het Duits.

Er bestaat ook een Engelse versie: " The Creation", deze is inmiddels in Canada uitgevoerd 

 
oranjeconcert

"Van Liefde Ongekend" in Driebergen (zondagavond 13 april)


Aan het begin van de Passieweek (zondagavond 13 april) wordt in de Grote Kerk van Driebergen (Hoofdstraat 115) de Passiecantate ‘Van Liefde Ongekend/Lam Gods’ uitgevoerd. De cantate is gecomponeerd door Johan Bredewout en van tekst voorzien door Hans de Ruiter.

De cantate wordt uitgevoerd door het Kerkkoor Driebergen olv Rienk Bakker. De 60 koorzangers worden begeleid door een orkest dat bestaat uit Pim Schipper (orgel), Sjaak Verboom (piano), Melanie Garrett en Laurens van Egmond (trompet), Isabelle Doodhagen (viool), Julianne Vogel (contrabas), Anna Zeijlemaker (fluit), Rineke de Wit (hobo) en Tim van Klompenburg (slagwerk). De verbindende teksten worden uitgesproken door Hans Sleeuwenhoek.

Het passieconcert begint om 19.30 uur en is gratis toegankelijk. Na afloop wordt aan de uitgang een collecte gehouden, bestemd voor bestrijding van de kosten.

Locatie: Grote Kerk, Hoofdstraaat 115, Driebergen
"Van Liefde Ongekend " in Oud-Alblas 12 april


 


OUD-ALBLAS - Op 12 april voert Eensgezindheid de Passie en Paas cantate “Van Liefde Ongekend” van Johan Bredewout uit in de Hervormde Herk van Oud-Alblas.


Medewerking verlenen het strijkkwartet Furioso, Johan van de Graaf (piano), Mieke Keizer (fluit), Rik Sonneveld (hobo), Henk-Jan Drost en Dieuwke Kloppenburg (trompet), Christian Boogaard (orgel) en Hendrie Westra (pauken). Gesproken teksten: Ds. W. van Weelden.
Vanaf begin januari wordt er intensief gestudeerd op dit werk dat geheel in het Nederlands is geschreven op teksten van Hans de Ruiter en composities van Johan Bredewout.
Het eerste deel omvat het gehele Lijdensverhaal van de Here Jezus vanaf de intocht in Jeruzalem tot en met de kruisiging en wordt vertolkt door meerstemmig koor afgewisseld met gesproken tekst. Het tweede deel vertolkt de opstanding met Pasen.
Diverse delen zijn geschreven op bestaande en bekende melodieën van gezangen en christelijke liederen.
Grote werken zoals de Messiah, de Crucifixion en de Mattheus Passion worden in het Duits of in het Engels gezongen en ondanks de prachtige muziekdelen die deze werken bevatten, zijn de teksten voor mensen die deze talen niet beheersen vaak een reden om uitvoeringen hiervan niet te bezoeken.
Om de Cantate “Van Liefde Ongekend” bij te wonen gelde bovenstaande bezwaren niet. Het geheel staat onder leiding van dirigent Wim de Penning.
Het concert begint om 19.30 uur, de kerk is om 19.00 uur open. De toegangsprijs is 10 euro in de voorverkoop en 12,50 euro aan de kerk. Voor de jeugd tot en met 16 jaar geldt een toegangsprijs van 5 euro. Voorverkoop via de leden en bij Stefanie’s giftshop Brugstraat, Oud-Alblas.

 

 
Jubileumconcert "Te Deum Laudamus" met oratorium Schepping


 

Hardenberg - Het koor Te Deum Laudamus in Heemse-Hardenberg viert 5 april het 50-jarig jubileum. Dit gebeurt met een muzikale avond.

Een koor dat 50 jaar bestaat, is niet meer zo'n alledaags verschijnsel. Op 1 april 1964 nam een groepje mensen het initiatief tot oprichting van het koor. Ze wilden zingen tot lof en eer van God en kozen als naam Te Deum Laudamus - U God loven wij. Onder leiding van diverse dirigenten hebben ze dat 50 jaar lang mogen doen door elke week te oefenen. Regelmatig gaven ze concerten of werkten er aan mee.

Het koor wil het jubileum vieren, niet om te laten zien wat ze kunnen, maar bovenal om daarmee God te danken voor wat Hij het koor heeft gegeven in de voorbije jaren. Er worden verschillende stukken uitgevoerd waaronder het oratorium Schepping van Johan Bredewout.

Het koor wordt bijgestaan door een aantal enthousiaste instrumentalisten waarvan een koperkwintet. De orgel en pianobegeleiding wordt verzorgd door Adriaan Koops en Jorrit Woudt. De algehele leiding is in handen van de dirigent Edwin Velvis. De avond begint om 19.30 uur, in de Kandelaarkerk in Heemse. De toegang is vrij, wel is er een collecte.

 

 


Van liefde ongekend" Passie en Paas Oratorium door De Zeeklank in Vollenhove


 Passie-Paas Oratorium “Van Liefde Ongekend”

Zaterdag 5 april 2014

Grote kerk

Vollenhove

Zaterdag 5 april 2014

Grote kerk

Vollenhove

 

Het Chr. Gemengd Koor “De Zeeklank” uit Vollenhove bereidt zich voor op het Passie-Paas-oratorium, gecomponeerd door Johan Bredewout, en op teksten van Hans de Ruiter.

Het koor wordt begeleid door een groot orkest met professionele musici, velen bekend van het TV programma “Nederland Zingt”

 

Reacties van mensen die het oratorium al een keer hebben gehoord dan wel zelf hebben uitgevoerd variëren van ‘aangrijpend, diep geraakt, ontroerend en indrukwekkend’ tot ‘ik heb de diepe betekenis van de Lijdens- en Opstandingsgeschiedenis op een ongekende wijze (her) beleefd’.

 

Het concert krijgt  nog een extra dimensie, doordat in de aanloop naar het oratorium een passende sfeer wordt opgebouwd met het zingen van het Ave Verum van Mozart,  en twee  prachtige instrumentale stukken te weten “La Meditazione” van G. Caccini  door de trompettisten Arjan en Edith Post,  en het “Air" van Bach, gespeeld door fluit, hobo en strijkorkest.

 

De musici die het oratorium begeleiden zijn: Johan Tijssen - orgel, Harm Hoeve – piano, Arjan en Edith Post – trompet, Marjolein de Wit – fluit, Yta v.d. Zwaag – hobo, Hendrie Westra – slagwerk en een strijkersensemble o.l.v. Martin de Deugd.

 

Het concert begint om 19.30 uur, de kerk gaat open om 18.45 uur.

Toegangsprijs: € 12,50, in de voorverkoop € 10,-(Warenhuis “De Hoek”, Kerkstraat 9, Vollenhove of bel 0527-241593 en 0527-241710), kinderen beneden 12 jaar gratis.

Donateurs kunnen op vertoon van hun donateurskaart op zaterdag 29 maart a.s. tussen 10.00 en 12.00 uur kaarten tegen betaling van € 9,- afhalen in “De Voorhof’, Kerksteeg 1, Vollenhove.

 

Bij het schrijven van dit oratorium is in hoofdzaak uitgegaan van de wijze waarop de evangelist Marcus het lijden en opstanding van de Heer Jezus Christus verhaalt. Het evangelie van Marcus is kort en bondig; het lijkt wel of de schrijver haast heeft. Zo wordt de lezer gegrepen door de ernst en betekenis van dit gebeuren, en bovenal door de grenzeloze liefde van Jezus voor zijn volgelingen, de mensenmassa en zelfs voor zijn grootste vijanden.

  

Dat is het centrale thema van het oratorium: “VAN LIEFDE ONGEKEND”. De titel is ontleend aan het bekende Engelse lied ““My song is love unknown”.” van Samuel Crossman (1664). De vertaling hiervan heeft een centrale plaats in het werk. De gesproken gedeelten zijn bewerkingen van teksten uit het Marcus-evangelie en worden afgewisseld door gezongen commentaren en overwegingen. Het oratorium “Van Liefde Ongekend” bestaat uit twee delen: De cantate “Lam Gods” en de cantate “Christus Is Waarlijk Opgestaan”. Het is een boodschap van overwinning op het kwaad en van hoop op een glorieuze toekomst met onze Heer.

  

Muziek
Beide cantates zijn afzonderlijk uit te voeren. Het is dus mogelijk om in de lijdensweek alleen de cantate “Lam Gods' uit te voeren, en op Paasmorgen of 2e paasdag de Paascantate. Er is wel gezorgd voor een muzikale samenhang tussen de beide cantates, zodat voor een Passie-concert het gehele oratorium ook zeer geschikt is .

  

Er zijn verschillende bekende koralen in dit oratorium verwerkt, meer dan in de voorgaande Oratoria van Johan Bredewout en Hans de Ruiter.

  

Voorbeelden hiervan zij de melodieën van “Jezus leven van mijn leven”, “Is dat is dat mijn Koning” en “U zij de glorie”. Er is ook plaats voor samenzang in het oratorium ingeruimd.

  

Omdat de voorbereidingstijd voor de lijdenstijd en Pasen vaak kort is zijn de koorpartijen eenvoudig gehouden, en bestaat vooral in de eerste cantate uit korte delen, afgewisseld door tekstlezingen en koralen, met een wat uitgebreider slotdeel.

  

De instrumentatie is eveneens toegespitst op de praktijk: er is een basisbezetting die in groepen kan worden uitgebreid al naar gelang de mogelijkheden van het uitvoerend koor:

  
Basisbezetting:

Koor SATB met orgel- en pianobegeleiding

Toevoeging 1 : fluit/hobo/ 2 trompetten.

Toevoeging 2 : Strijkers 1e viool, 2e viool , altviool, cello, contrabas

 

 

   
Zangspel Ester in Ridderkerk


GOEDE HERDERKERK

 

Op zaterdag 22 maart geven Christelijk jong gemengd koor “Rejoice” o.l.v. Jan Peter Teeuw en Kinderkoor “De Sleutel” o.l.v. Jojanneke Breevaart  een uniek concert in de Goede Herderkerk te Ridderkerk. Tijdens deze avond zal het nieuw geschreven muziekstuk “Esther” ten gehore worden gebracht. 

 

Het stuk “Esther” is gecomponeerd door Johan Bredewout en de tekst is van Hans de Ruiter. Als onderwerp is gekozen voor het verhaal uit het bekende bijbelboek  Esther, een spannende en aansprekende geschiedenis. Verschillende muziekstijlen wisselen elkaar af waardoor een gevarieerd en levendig geheel ontstaat. De teksten voor de kinderen kijken met de blik van Esther naar de gebeurtenissen en beschrijven de situaties op een manier die aansluit bij hun belevingswereld. Rejoice neemt de meer beschouwelijke teksten voor hun rekening. Samen bezingen de koren zo het verhaal van de wonderlijke redding van het Joodse volk waarbij God gebruik maakt van een jonge, dappere vrouw. 

 

Aan de avond werken diverse musici mee: Mark Brandwijk (piano), Mirjam van der Maas (dwarsfluit), Diane Robbemont (saxofoon), Loes van der Hoven en Laura Krale (trompet), Sylvia Maessen (contrabas) en Martin Snel (slagwerk). De algehele leiding is in handen van dirigent Jan Peter Teeuw. 

 

De toegangsprijs is € 7,50 in de voorverkoop en € 10,00 euro op de avond zelf. Kaarten zijn te koop bij Chr. boekhandel “De Kandelaar”  in Ridderkerk en bij de koorleden. Kaarten zijn ook te bestellen via emailadres secr.rejoice@gmail.com. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis de kerk in. 

 

De avond begint om 19.30 uur en de kerkdeuren aan de Seringenstraat 1 gaan een halfuur voor aanvang open.

 

Jong en oud van harte uitgenodigd voor deze prachtige avond!

 

 

 

 
"Van Liefde" Ongekend in Huizen(persbericht)


 

 

Deo Juvante in Grote Kerk Naarden (Foto: onbekend) 1 / 1 zoom out HUIZEN - Op 16 april a.s. zal het Passie-Passieconcert van de Chr. Koorvereniging Huizen – inmiddels volgens een jarenlange traditie – plaatsvinden in de Kruiskerk in Huizen.
Het koor zal het oratorium ‘Van Liefde ongekend’ van tekstschrijver Hans de Ruiter en componist Johan Bredewout ten gehore brengen. Het wordt op de vleugel begeleid door de componist Bredewout; aan het orgel zit Marco den Toom. Deo Juvante en Het Groot Nationaal Strijkorkest - met concertmeester Martin de Deugd - staan o.l.v. dirigent Bert Moll. De bijbelteksten worden gelezen door ds. G. Oostermann.
Het publiek wordt van harte uitgenodigd om getuige te zijn van deze sfeervolle avond in de Stille Week

Van Liefde Ongekend

Dit Passie-Paasoratorium is het lijdens- en opstandingsverhaal naar het bijbelboek van Marcus. Marcus getuigt hier van de grenzeloze liefde van Jezus voor alle mensen: gelovig of niet, vriend of vijand.

Muziek en zang worden in de uitvoering van dit oratorium afgewisseld met gesproken tekst.

Van Liefde ongekend bestaat uit twee delen: de cantate ‘Lam Gods’ en de cantate ‘Christus is waarlijk opgestaan’. Het is de boodschap van overwinning op het kwaad en van hoop op een glorieuze toekomst met de Heer.

Beide cantates worden in het concert van 16 april a.s. uitgevoerd.

 

Koorvereniging Deo Juvante

Dit gemengde koor, dat ruim 35 jaar onder leiding staat van Bert Moll, heeft ongeveer 120 leden, die uit de gehele regio komen. Het koor geeft regelmatig concerten in ’t Gooi, maar het heeft ook landelijke bekendheid. Op verzoek verleent het medewerking aan tv-uitzendingen, kerkdiensten en zangavonden.

Voor dit concert zijn projectzangers in de gelegenheid gesteld de repetities voorafgaande aan het concert en de avond van 16 april als koorzanger mee te maken.

Van Deo Juvante zijn diverse cd’s en dvd’s op de markt gebracht. In 2013 verscheen van dit koor het Passie-Paasoratorium ‘Van Liefde ongekend’ op cd.

Het is de vijfde keer dat Deo Juvante dit oratorium in studie heeft genomen. Evenals bij de Matthaeuspassion van Bach worden zowel de zangers als het publiek getroffen door dit meesterlijke muziekwerk. Ieder jaar trekken deze avonden dan ook ‘oud’ én ‘nieuw’ publiek.

 

 

De aanvang van het concert in de Kruiskerk, Jacob van Wassenaerstraat 1, Huizen is op 16 april om 20.15 uur. De kerk gaat om 19.30 uur open.

Toegangskaarten à € 12,50 zijn te bestellen bij alle koorleden, telefonisch onder nummer 035-5262712 en verkrijgbaar bij Chr. Boekhandel De Echo in Huizen en op de avond van 16 april in de kerk.

 
"Van liefde Ongekend"- mannenkoorversie in Lelystad op 19 april


Op 19 april 2014 wordt het Passie-Paasoratorium ‘Van Liefde Ongekend’(tekst Hans de Ruiter, muziek: Johan Bredewout) uitgevoerd door Het Christelijk Mannenkoor Lelystad. Het geheel staat onderleiding van Bert Moll, dirigent. Verder verlenen medewerking aan de uitvoering van dit oratorium: Martin Zonnenberg, vleugel en Het groot Nationaal Strijkorkest.

Uitvoering vindt plaats in Kerkcentrum “De Lichtbron”, Pauwenburg 170 in Lelystad. Aanvang 20.15 uur -Kerk open 19.30 uur. Toegangskaarten: € 12,50 Kaarten kunnen vanaf 1 maart gererseveerd worden via deze website en zijn verkrijgbaar bij alle koorleden.

Het Christelijk Mannenkoor Lelystad heeft het Passie-Paasoratorium ‘Van Liefde Ongekend’ inmiddels op cd gezet. Deze cd is via deze website (zie onder Muziek) te bestellen en na afloop van het concert verkrijgbaar in de kerk. De prijs van deze cd bedraagt  € 14,95.

 

Bert Moll:

Hoe vaker ik het Paasoratorium “Van Liefde Ongekend” uitvoer des te meer ik ervaar hoe intens de koorleden maar ook ikzelf hiervan genieten. Naast de enorme muzikale hoogtepunten laat de muziek de diepe betekenis van de Lijdens- en Opstandingsgeschiedenis op een ongekende wijze her- en beleven. Ik kijk er ook dit jaar naar uit dit fantastische werk weer uit te mogen voeren.

Van Liefde Ongekend is gemaakt naar het Bijbelboek Marcus. De muziek is van Johan Bredewout.

Bij het schrijven van dit oratorium is in hoofdzaak uitgegaan van de wijze waarop de evangelist Marcus het lijden en opstanding van de Heer Jezus Christus verhaalt. Het evangelie van Marcus is kort en bondig; het lijkt wel of de schrijver haast heeft. Zo wordt de lezer gegrepen door de ernst en betekenis van dit gebeuren, en bovenal door de grenzeloze liefde van Jezus voor zijn volgelingen, de mensenmassa en zelfs voor zijn grootste vijanden. Dat is het centrale thema van het oratorium: Van Liefde Ongekend. De titel is ontleend aan het bekende Engelse lied My song is love unknown van Samuel Crossman (1664).De vertaling hiervan heeft een centrale plaats in het werk. De gesproken gedeelten zijn bewerkingen van teksten uit het Marcusevangelie en worden afgewisseld door gezongen commentaren en overwegingen.

Het oratorium Van Liefde Ongekend bestaat uit twee delen: Cantate Lam Gods en de Cantate Christus is waarlijk opgestaan.
Het is de boodschap van overwinning op het kwaad en van hoop op een glorieuze toekomst met onze Heer en Heiland.

 
Live registratie Doelenconcert met complilatie oratoria


Op 12 oktober 2013 zijn 4 gemengde koren van dirigent Peter Burger samengevoegd tot één groot koor in concertgebouw “de Doelen” te Rotterdam.

Bij Peter Burger was het idee ontstaan om van de diverse oratoria van de componist Johan Bredewout een compilatie te maken.

Het thema van de avond was “ Alfa en Omega”. Van Schepping tot Herschepping.

De naam zegt het al.

Het oratorium begint met gedeeltes uit het scheppingsverhaal zoals beschreven in Genesis 1.

“ En God zag dat het goed was”.

Maar de mens maakte een grote fout. Een dodelijke fout.

De diepte van deze schuld wordt vertolkt in een instrumentaal intermezzo van Psalm 130.

Maar er is hoop. God heeft een heilsplan.

Jesaja schrijft : “Troost nu mijn volk” Er zal een Verlosser komen.

Het oratorium zingt hiervan. “ Wie had gedacht dat in een stal, de Heiland komen zal”

Daarna wordt er uitgebreid gezongen over het lijden en sterven van Jezus.

Over Zijn grote liefde voor de mensheid. Gestorven om nieuw leven mogelijk te maken.

Want het graf is niet het einde. Hij is opgestaan! U zij de glorie, opgestane Heer.

Tenslotte wordt er vooruit gekeken. Er wordt gezongen over Het Nieuw Jeruzalem.

Over de dag die eenmaal zal komen. Jezus zal terugkomen. “Het Nieuw Jeruzalem daalt uit de hemel neer, als een bruid voor onze Heer”.

De tekstschrijver Hans de Ruiter spreekt tussendoor teksten uit om de liederen aan elkaar te verbinden.

Van de avond is een live registratie gemaakt door JQZ muziekproducties. De CD hiervan is nu uitgebracht

Het is een prachtige opname geworden, waarop alle gezongen teksten duidelijk hoorbaar zijn.

We hopen dat u geniet van de muziek en de teksten.

Laat u meenemen op reis door de Bijbel. Langs het heilsplan van onze goede God.

DE DUBBELCD IS TE BESTELLEN OP   JQZ WEBSHOP voor 15 euro plus verzendkosten

 

 

 
persbericht "Het nieuw Jeruzalem" in de Bethelkerk te Urk


14 maart 2014 start kaartverkoop oratorium Het Nieuw Jeruzalem

BIDDINGHUIZEN - Maandag 24 februari 2014
14 maart 2014 start kaartverkoop oratorium Het Nieuw JeruzalemOp 28 april 2012 heeft Chr. gemengd koor Zon en Zegen het prachtige oratorium Het Nieuw Jeruzalem uitgevoerd. Het was een mooie avond, waarvan veel mensen hebben genoten.

Zaterdag 12 april 2014 zal Zon en Zegen dit oratorium opnieuw gaan uitvoeren, nu samen met het Gereformeerd Kerkkoor Urk (GKU). Beiden koren staan o.l.v. Jaap Kramer.

Het GKU heeft het oratorium in 2013 uitgevoerd. 
De koorleden hadden na afloop het gevoel van: wat jammer, we hebben hier zo lang op gestudeerd en we voeren het maar 1 keer uit.
Vandaar dat Zon en Zegen en het GKU de handen ineen geslagen hebben.

Deze avond zal gehouden worden in de "Bethelkerk" op Urk. Een avond waar ruim 120 enthousiaste koorleden samen gaan zingen. 
Kerkzaal open vanaf 19.15 uur, aanvang 20.00 uur.

In dit oratorium volgen we, in grote lijnen, het visioen van de apostel Johannes op Patmos uit de Openbaring van Johannes. De teksten worden echter afgewisseld met relevante gedeelten uit het Oude Testament en uit de Evangeliën. Er zijn, naast alle nieuw gecomponeerde muziek, ook enkele herkenningspunten te vinden, in de vorm van bekende gezangen en bovendien in de melodie van het bekende "Yeroeshalam shel Zahav".

Dit anderhalf uur durend muziekstuk is een compositie van Johan Bredewout op tekst van  Hans de Ruiter. De muziek bestaat uit pakkende en toegankelijke melodieën. Dit wordt op een ontroerende en troostvolle wijze verwoord. 

Het koor zal begeleid worden door orgel, vleugel, 5 stemmig koper, fluit en slagwerk.

14 maart start kaartverkoop:
Entreekaarten in de voorverkoop kosten € 10,00 en zijn vanaf 14 maart a.s. verkrijgbaar bij Boekenhuys van der Walle, of te reserveren viainfo@zonenzegen.nl of 0321-331714 / 0321-331678. Aan de zaal € 12,50 (mits voorradig).
Uitvoering "Het Nieuw Jeruzalem" te Hardenberg 22 maart


OMMEN - De gospelkoren Good News uit Ommen en Spirit of Joy uit Nieuwleusen voeren op 22 maart het oratorium ‘ Het Nieuw Jeruzalem’ van Johan Bredewout op tekst van Hans de Ruiter uit in de ‘Kandelaarkerk’ in Heemse. Beide koren staan onder leiding van Bertil Niezink. De uitvoering begint om 20.00 uur.
Kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij ABCombi, Varsenerstraat 7 te Ommen  en bij de leden van Good News.
Kaarten kosten in de voorverkoop tien euro, voor kinderen t/m 12 jaar vijf euro. De entreeprijs aan de kassa bedraagt 12,50 euro en kinderen t/m 12 jaar vijf euro.

 
Prachtige uitvoering "Schepping" door gereformeerd mannenkoor Drachten te beluisteren op You Tube


Klik op de volgende links voor enkele delen uit oratorium "Schepping"

 

http://www.youtube.com/watch?v=ghreBipd20s

http://www.youtube.com/watch?v=7yMyiYtjGbM
Kom ook naar "Nederland Zingt" in Zwolle op 11 februari 2014

dubbelconcert Vollenhove Harm Hoeve en Johan Bredewout op 1 februari


Zaterdag 1 februari geven organist Harm Hoeve en pianist Johan Bredewout een concert in de “Mariakerk” te Vollenhove.


Zij brengen een afwisselend programma ten gehore met geestelijk, klassiek en populair repertoire.
Het eerste deel van het programma staat in het teken van “geestelijke liederen van toen en nu”.
Er zullen bewerkingen van gezangen, Johan de Heer- en opwekkingsliederen worden gespeeld van diverse componisten, maar ook van de concertgevers zelf. In het tweede deel van het programma wordt de muzikale taal steeds vrolijker. Van “Eine Kleine Nachtmusik” van Mozart naar een mars van Sousa en van de Sound of Music naar het bekende sleetje rijden op de piano: “Peterburgers Schlittenfahrt” Een heel afwisselend programma dus, waarin alle mogelijke combinaties toegepast zullen worden: piano 4- handig, orgel 4- handig, orgel samen met piano, en beide instrumenten afzonderlijk. Het orgel van de Mariakerk is onlangs geheel gerestaureerd en uitgebreid met een prachtig resultaat. De verrichtingen op het orgel zijn via een beamer te volgen en de musici zullen het programma persoonlijk toelichten. Aanvang 20.00, toegang 5 euro.

 
Zing mee met Shining Oratorium "Van Liefde Ongekend"


LANSINGERLAND - Op 19 april 2014 (de zaterdag voor Pasen) voert “Shining” Het Passie- en Paas Oratorium “Van Liefde Ongekend” uit van componist Johan Bredewout. Dit zal plaatsvinden in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt “Het Baken” in Bergschenhoek. Er wordt gezongen met een samengesteld orkest als begeleiding en het geheel staat o.l.v. Shining-dirigent Warno Ruting. Deze muziekavond begint om 20.30 uur. In januari begint Shining met het instuderen, elke woensdagavond van 19.45 tot 22.00 uur in de Hervormde kerk te Bergschenhoek. Shining voert dit Oratorium uit samen met een van de andere koren van deze dirigent: “Sursum Corda” uit Ameide.
Ook in Ameide zal Shining het Oratorium ten gehore brengen; zaterdagavond 12 april. Wie het leuk vindt om voor dit project alleen een paar maanden (jan. t/m 19 april) mee te zingen, is van harte welkom! Mail marianne.degraafh@gmail.com.
Kerstoratorium "Een Nieuw Begin"in Hasselt (persbericht)


HASSELT - Het Gereformeerde Mannenkoor IJsselmond onder leiding van Sander van den Houten voert donderdag 19 december het kerstoratorium 'Een Nieuw Begin' uit. Het concert vindt plaats in de Ontmoetingskerk aan de Weedebrink 1 in Hasselt.

 

In dit oratorium van Johan Bredewout wordt het kerstverhaal bezongen aan de hand van teksten uit onder andere het evangelie van Lucas en het bijbelboek Jesaja. "Een oratorium met veel afwisseling", aldus de uitvoerders.

 

Bekende koraalmelodieen zijn hierin te horen, zoals het bekende 'Hoe zal ik u ontvangen' en 'Joy to the world'. "Een indrukwekkend geheel waarin koor, soliste, orgel- en pianobegeleiding en gelezen teksten elkaar afwisselen en waarbij gezamenlijk gedeelten ten gehore worden gebracht."

 

IJsselmond voert dit werk uit met medewerking van Marjo van Someren (sopraan), David de Jong (orgel) en Martin de Jong (piano). Aanvang is om 20.00 uur. Toegang: vanaf 12 jaar 7,50 euro. Kinderen tot en met 12 jaar 2 euro.
Een Nieuw Begin" in muziekcentrum Vredenburg te Utrecht op 23 december


Groots concert in muziekcentum "Vredenburg" mmv "Hallelujah"Urk, "Con Forza" Woerden en Christelijk Mannenkoor Lelystad. Met orkestbegeleiding van het "Groot Nationaal Strijkorkest.

Naast "Een Nieuw Begin" optredens van Jan Vayne en bekende en geliefde kerstliederen.

meer info: www.koorconcerten.nl 
"Een Nieuw Begin" in Oudewater


KERSTCONCERT CHR. MANNENKOOR CON FORZA

 

Op zaterdag 21 december geeft Chr. Mannenkoor Con Forza haar jaarlijkse kerstconcert in de prachtige ambiance van de Grote Kerk van Oudewater. Een zeer gevarieerd programma zal ten gehore worden gebracht waaronder de uitvoering voor mannenkoor van Een Nieuw Begin. Ook het publiek wordt uitgenodigd tot het samen zingen van bekende kerstliederen.

Medewerking wordt verleend door Barend Wiltjer, tenor-Het Groot Nationaal Strijkorkest met Martin de Deugd als concertmeester en Wim de Penning bespeelt het orgel.

De algehele muzikale leiding is in handen  van dirigent Bert Moll.

Ds. T.L.J. Bos uit Zwijzelerheide verzorgt

de opening en sluiting.

Kaarten aan de kerk verkrijgbaar maar

ook te bestellen met korting via

 http://www.koorconcerten.nl
Uitvoering "Een Nieuw Begin" in Apeldoorn. Kom luisteren tijdens kerkdienst-toegang gratis


Kerstoratorium Een nieuw begin.

 

Het kerstoratorium Een nieuw begin is gecomponeerd door Johan Bredewout en Hans de Ruiter heeft de teksten geschreven.  Al een aantal jaren was het een grote wens van de leden van het Grote Kerk Koor om het oratorium in zijn geheel uit te voeren. En nu zal deze wens uitkomen. Zondag 8 december a.s. zal het Grote Kerk Koor het kerstoratorium Een nieuw begin uitvoeren tijdens de morgendienst (aanvang 10.00 uur) in de Grote Kerk. Zij zal daarbij ondersteund worden door: Francesco Andriano, viool, Mariëlle Nieuwenhuis, fluit, Allard Robert, hoorn, Arjan en Edith Post, trompet, Eric Westerborn en Kees Kes, trombone, Jelmer Tichelaar, slagwerk, Jaap Kramer, vleugel en Wout van Andel, orgel. De verbindende teksten zullen worden gesproken door Bert Schussler. En uiteraard staat het geheel o.l.v. Johan Bredewout.

Het Grote Kerk Koor kijkt met gespannen enthousiasme uit naar deze uitvoering en hoopt dat u naar het kerstoratorium komt luisteren. Een oratorium (een muzikaal stuk met zang, muziek en spreekstem) dat past in de tijd van advent. Een tijd van verwachten, verlangen…………. uitkijkend naar de komst van het Kind, Immanuël, God met ons!

 

Kom je ook luisteren?

 
hartelijke groet,
 
Henriette van Twist-Euser,

secretariaat Het Grote Kerk Koor Apeldoorn


Een Nieuw Begin in Staphorst


KERSTZANGDIENST” 
met het Oratorium
“Een Nieuw Begin”

Maandag 23 dec.  
Aanv. 19:00 uur  

De Bron” 
te Staphorst

 

Chistelijk Gemend koor "De Zeeklank"olv Johan Bredewout

Minne Veldman orgel

Jorrit Woudt piano 

tekstlezing : Frouk-Alice Weys

 

 

 
"Een Nieuw Begin"in Enschede (persbericht)


Het gereformeerd zangkoor Laus Deo Enschede, en het christelijk mannenkoor Salvatori uit Nunspeet geven samen een kerstconcert.
Naast een eigen kerstprogramma van beide koren voeren zij gezamenlijk het Kerstoratorium “Een Nieuw Begin” uit. 
Het Kerstoratorium “Een Nieuw Begin” gaat over het kerstverhaal met o.a. teksten uit Lukas en Jesaja. De meeste muziek is oorspronkelijk, maar er zijn ook twee bestaande koraalmelodieën in verwerkt, te weten “Hoe zal  ik U ontvangen”en ”Joy to the World”.

Het Kerstoratorium is een mooi en dankbaar onderdeel van het kerstconcertprogramma, en duurt ongeveer een half uur. De componist is Johan Bredewout. De tekstschrijver Hans de Ruiter.
Beide koren staan onder bezielende leiding van Jorrit Woudt.
De begeleiding bestaat uit een achttal musici bestaande uit orgel,vleugel, koperblazers, houtblazers strijkers en slagwerk.

Bijzonder aan dit concert is het grote aantal zangers en zangeressen 170 in totaal en,  dat de componist ons begeleid op de vleugel.
Het Oratorium wordt  tevens in beeld gebracht  door een beamer presentatie.

Kerk open om 19.30 uur.

 

website: bezoek onze site

waar: Noorderkerk, Enschede Hele programma voor Noorderkerk.

datum: 19 dec 2013

aanvang: 20:00 uur

prijs: € 10,00 (p.p.)

extra prijsinformatie: Datum: donderdag 19 dec.2013 Plaats: Noorderkerk Lasondersingel 18 Enschede Aanvang: 20.00 uur Kinderen tot 16 jaar gratis. Kaartvoorverkoop bij de leden of dewww.gzk-lausdeo.nl of: Marian Duinkerken telefoon 053-4300218

 
"Een Nieuw Begin " in Nunspeet (persbericht)


Uniek Kerstconcert

Van Chr. Mannenkoor Salvatori Nunspeet en Gereformeerd Zangkoor Laus Deo Enschede o.l.v. Jorrit Woudt met o.a. het Kerstoratorium ‘Een nieuw begin’ van Johan Bredewout

D.V. woensdag 18 december Hervormde Dorpskerk Dorpsstraat 12 Nunspeet 
Aanvang 20:00 uur
Kerk open 19:30 uur

M.m.v. 
Ds. M. Visser (Meditatie en spreekstem kerstoratorium)
Marcel van de Ketterij (orgel)
Johan Bredewout (piano)
Henk-Jan Drost (trompet)
Maurice van Dijk (trompet)
Pauline Westen (hobo)
Henrieke Wielink (dwarsfluit)
Corrie Wielink (viool)
Laurens Knoop (contrabas)

Toegangskaarten € 5,- in voorverkoop bij de koorleden (€ 7,- bij de kerk op 18 december) en vanaf 25 november bij de boekhandels Osinga, De Beukelaar en Blijmare (beperkte oplage!)

De avond erop wordt hetzelfde programma uitgevoerd in Enschede (Noorderkerk, Lasondersingel 18)

Locatie: Hervormde Dorpskerk, Dorpsstraat 12, Nunspeet
Een Nieuw begin in Rijnsburg 29 november (persbericht )


Het Rijnstreekkoor o.l.v. dirigent Jan Verhoef timmert al bijna 35 jaar aan de weg. Het ongeveer 100 leden tellende koor is een gemengd koor. Het koor wordt regelmatig gevraagd voor kerkdiensten, optredens in verzorgingstehuizen en concertoptredens. 

Ook zijn er concertreizen gemaakt naar o.a. Praag en Wenen. Het koor doet regelmatig van zich spreken met speciale projecten zoals de uitvoeringen van het moderne oratorium ´The Jerusalem Passion´ en het avondvullende werk “Door het duister naar het licht”. 

 

Uitvoering op 29 november van het Kerstoratorium “Een Nieuw Begin”
Het Kerstoratorium “Een Nieuw Begin” werd geschreven door Johan Bredewout en voltooid in 2002.  De beeldende teksten voor dit werk zijn geschreven door Hans de Ruiter.
Het kerstoratorium “Een Nieuw Begin” handelt over het kerstverhaal met o.a. teksten uit Lucas en Jesaja. De meeste muziek is oorspronkelijk, maar er zijn ook twee bestaande koraalmelodieën in verwerkt, te weten “Hoe zal ik u ontvangen” en “Joy to the world”. De melodie van “Joy to the world” loopt als een rode draad door het gehele werk, steeds in een andere gedaante; soms in zijn geheel, maar vaak ook zijn het slechts enkele frasen uit de melodie die als muzikale bouwsteen fungeren in zowel een aantal koorgedeelten als in de begeleiding.
"Een Nieuw Begin" in Alphen aan de Rijn (persbericht)


Komt, verwondert u hier mensen... In de kersttijd kijken we naar het Kind in de kribbe, maar ook vooruit naar Zijn komst op de grote dag! In dat teken staat ook de uitvoering van het kerstoratorium "Een nieuw begin" van Johan Bredewout. Drie koren: de Lofzang uit Gouda, het Protestants Kerkkoor uit Nieuwveen en het Sionskoor uit Alphen aan den Rijn voeren dit uit, o.l.v Henk Schelling. Orgel: Simon Stelling, Piano: Reinier Zonneveld met het Ensemble Arti et Religioni.

Van de uitvoering van het oratorium "Een nieuw begin" van Johan Bredewout op zondagavond 23 december in de Maranathakerk, is een professionele opname gemaakt, waarvan CD’s kunnen worden besteld. 

De prijs bedraagt € 12,50. 

Bestellingen kunnen worden gedaan bij de secretaresse van het Sionskoor, mevrouw Rijny v.d. Streek, telefoonnummer 0172-475807.
Presentatie nieuwe orgel CD Johan Bredewout.


Presentatie nieuwe orgel CD Johan Bredewout.

Op zaterdagavond 23 november hoopt Johan Bredewout een orgelconcert te geven op het orgel van de grote kerk van Vollenhove. Op het programma staan onder andere een aantal eigen koraalbewerkingen die onlangs door hem op CD zijn gezet. Arjan en Edith Post verleenden ook hun medewerking. Er staan veel bekende liederen op deze CD, en de bewerkingen zijn zeer gevarieerd.
De medewerking van de trompettisten zorgt bovendien voor extra afwisseling.

Alle facetten van het prachtige historische orgel worden belicht door alle mogelijke  registercombinaties te gebruiken. De klankschoonheid van het orgel komt door de schitterende opname van de Urker firma “Orca Music” heel mooi tot zijn recht.


Op het concert op 23 november is ook plaats ingeruimd voor samenzang en zal Johan Bredewout bovendien enkele improvisaties spelen op de nieuwe piano van de grote kerk. Het concert is door deze opzet niet alleen aan te bevelen voor orgelliefhebbers maar voor iedereen die van religieuze muziek houdt.
De toegangsprijs is gratis, wel is er deurcollecte voor het orgelfonds. De nieuwe CD is na afloop te koop tegen gereduceerde prijs.

Grote kerk Vollenhove: orgel/piano concert met samenzang
aanvang half 8, toegang vrij.

 
Uitvoering zangspel "Ester in Ridderkerk -zing mee!


Houd je van zingen? Ben je tussen de 15 en 50 jaar en vind je het leuk om je tijdelijk aan te sluiten bij een koor?  Zing dan mee in ons interkerkelijk, christelijk koor! 

 

Op D.V. 22 maart 2014 willen we samen met kinderkoor ‘De Sleutel’ uit Ridderkerk het nieuw geschreven oratorium ‘Ester’ gaan uitvoeren in de Goede Herderkerk te Ridderkerk.

 

Dit oratorium is geschreven door Hans de Ruiter en gecomponeerd door Johan Bredewout.

Met elkaar nemen we zingend het verhaal van de wonderbaarlijke redding van het joodse volk door, waarbij God gebruik maakt van een jonge dappere vrouw.
In de teksten van de kinderen wordt gekeken met de blik van de jonge dappere Ester en worden de situaties beschreven op een wijze die aansluit bij de belevingswereld van kinderen. 
Als volwassenen nemen we de meer beschouwelijke teksten voor onze rekening.
De verschillende muziekstijlen wisselen elkaar af, waardoor een gevarieerd en levendig geheel ontstaat.

 

Op D.V. woensdagavond 11 september hopen we te gaan beginnen met het oefenen voor dit oratorium, samen met onze dirigent Jan Peter Teeuw. Hierna repeteren we in de oneven weken in de Wilhelminakerk, Bourgondischelaan 1 in Ridderkerk van 19:45 tot 21:45 uur.

 

Grijp deze unieke kans aan! 

 

Vervoer hoeft geen probleem te zijn, onze leden komen namelijk uit de wijde omtrek van Ridderkerk dus meerijden is zo geregeld! 

 

De kosten bedragen eenmalig € 65,-. Dit is inclusief bladmuziek, oefen-cd met eigen partij en CD met complete uitvoering van “Ester” door koor en musici.

Ben je student of scholier, vraag dan naar het aangepaste tarief.

 

Ben je enthousiast geworden of wil je meer weten: mail naar secr.rejoice@gmail.com, neem een kijkje op de site www.jongerenkoor-rejoice.nl of neem contact op met Margriet Verbeek: 0180-430907.

 

Johan Bredewout heeft eerder oratoria geschreven, die allen een Bijbels thema vertolken; ‘Het nieuw Jeruzalem’ (In 2011 door ons uitgevoerd met projectleden) ‘Een nieuw begin’ en ‘Ruth’. Kijk voor meer info op zijn site: www.johanbredewout.nl

 


50 jaar Christelijk Mannenkoor “Emmeloord”


50 jaar Christelijk Mannenkoor “Emmeloord”

1963      -     2013

Ter gelegenheid van dit 50 jarig jubileum geeft het koor, van bijna 100 leden, onderleiding van Johan Bredewout op vrijdag 8 en zaterdag 9 november een jubileumconcert. Deze feestelijke concerten worden gegeven in theater ’t Voorhuys en beginnen om 20.15 uur.
Het koor heeft ter gelegenheid van dit jubileum een CD opgenomen. Hieraan hebben een aantal bekende musici meegewerkt en een bekende bariton.
Deze CD zal tijdens de concerten gepresenteerd worden en het koor zal een groot aantal van de opgenomen liederen gaan zingen. De musici en de bariton van de CD opname werken ook mee aan de concerten.
Tevens zullen de vijf leden die vanaf het eerste uur lid zijn in het zonnetje gezet worden. 

Graag nodigen we u uit om deze bijzondere concerten bij te wonen. Kaarten kunnen besteld worden bij theater ’t Voorhuys (www.theater-voorhuys.nl/) , of via het mailadres van het koor (info@cmemmeloord.nl) en zijn te koop aan de zaal voor het concert.

 
"Het Nieuw Jeruzalem" in Harderwijk (persbericht)


Zaterdag, 2 november as. wordt het oratorium “Het Nieuw Jeruzalem” uitgevoerd in de Bethelkerk te Harderwijk.
Uitvoerende koren zijn: Pro Ecclesia uit Wezep en ’t Hierder Zangkoor uit Hierden.
De liederen vertellen over het visioen van de Apostel Johannes.
Hij zag het Nieuw Jeruzalem als de stad van vrede, trouw en gerechtigheid, waar de mensen uitzien naar de komst van Jezus.
Het stuk bevat naast nieuw gecomponeerde stukken ook wat meer bekendere gezangen en melodieën.
De liederen worden samengevoegd door verbindende teksten. Ook is er ruimte voor samenzang.
Het oratorium is gecomponeerd door Johan Bredewoud, de tekst is van Hans de Ruiter.
De avond begint om 19.30 uur.
De kerk is open om 19.00 uur.
Kaarten á € 5.00 zijn verkrijgbaar bij Dhr. B. v.d. Brink tel 0341 451871 of bij één van de leden van ‘t Hierder Zangkoor.

Locatie: Harderwijk Bethelkerk, Wittehagen 28, Harderwijk
Uitvoering "het Nieuw Jeruzalem" in Delft


Zaterdag 16 november ( 20.00 uur)

Oratorium “Het Nieuwe Jeruzalem” van Johan Bredewout in de Oude Kerk te Delft. Uitgevoerd door Zangvereniging “Met Hart en Stem” o.l.v. Bas de Vroome  voor het 50 jarig Jubileum van dit koor. M.m.v. Organist Adraan Hoek, Pianist Friso Woudstra, Violist Ian de Jong. Entree € 7,50. Gezinskaarten € 25,--
Uitvoering 'Het Nieuw Jeruzalem' in Gouda (persbericht)


 • 29 okt 2013

GOUDA - Hervormd Gemengd Koor De Lofzang bestaat 40 jaar en viert dit met een concert op zaterdag 27 oktober in de Sint Jan. Gezongen wordt het oratorium Het Nieuw Jeruzalem van Johan Bredewout. Aan het concert werken mee Simon Stelling op orgel, Reinier Zonneveld op piano, Lydia van Mourik op fluit en het koper- en slagwerk ensemble Arti Alphen aan den Rijn. De aanvang is om 20.00 uur en de toegang is € 7,50; kinderen tot 12 jaar gratis.

 

 
Uitvoering "Het Nieuw Jeruzalem" in Wezep


Op 26 oktober a.s. geven Chr. Gem. koor Pro Ecclesia uit Wezep en ’t Hierder Zangkoor in een bijzondere samenwerking een concert. Omdat beide koren onder leiding van dezelfde dirigent staan, nl. Peter R. Witteveen, werd het plan geboren gezamenlijk een optreden te verzorgen.
Uitgevoerd zal worden het nieuwe oratorium van Johan Bredewout en Hans de Ruiter getiteld “Het Nieuw Jeruzalem” . Dit werk handelt over het visioen dat de apostel Johannes zag op Patmos, zoals beschreven in De Openbaring van Johannes, afgewisseld met bijbelgedeelten uit het Oude en Nieuwe Testament. Het geheel wordt omlijst met een prachtige diapresentatie.
Naast de koren werken ook diverse muzikanten mee, die samen een klein orkest vormen.
Tussen de gezongen delen worden relevante bijbelgedeelten voorgelezen.
Ook het publiek wordt ingeschakeld om bepaalde koralen mee te zingen.
Dit concert, dat mede mogelijk gemaakt wordt door een aantal sponsoren, is gratis toegankelijk.
Wel wordt er een collecte gehouden bij de uitgang.
Locatie: Ned. Geref. Kerk “De Morgenster” Zuiderzeestraatweg 503, 8091 CN Wezep
Aanvang: 26 oktober 2013 om 19.30 uur (kerk open 19.00 uur)
Info: 038 3763464 / 038 3761644
Doelenconcert oratoria


Op zaterdag 12 oktober 2013 geven de koren Fiducia, IKK Nieuwpoort-Langerak, Immanuël en Adoramus het concert 'Alfa & Omega, van Schepping tot Herschepping' in concertgebouw de Doelen in Rotterdam.

 
'Alfa & Omega van Schepping tot Herschepping' is een korenproject uitgevoerd door vier Christelijke koren. In concertgebouw de Doelen geven zij een concert en voeren delen uit van vier oratoria van componist Johan Bredewout en tekstschrijver Hans de Ruiter.
Klik hier voor de website van dit projekt met alle informatie
 
Dirigent Peter Burger
 
De dirigent van de vier koren is Peter Burger. Hij zal de koren tevens dirigeren tijdens het concert 'Alfa & Omega, van Schepping tot Herschepping'. Peter Burger is geboren en getogen in het dorp Waddinxveen. Al vroeg kreeg hij de liefde voor muziek, in het bijzonder voor het orgel van huis uit mee. Op jonge leeftijd is hij begonnen met orgelles. Diverse leraren hebben hem onderwijs gegeven in verschillende soorten muziek. Uiteindelijk heeft Peter bewust gekozen voor de kant van het geestelijke lied om op die manier God te kunnen loven en te aanbidden. Naast het begeleiden van koor- en samenzangavonden is Peter vaste organist in de Hervormde Kerk van Waddinxveen.
 
Niuewe orgelCD Johan Bredewout, met medewerking Arjan en Edith Post


Eind deze maand hoopt Johan Bredewout een nieuwe orgel CD op te nemen op het prachtige orgel van de St. Nicolaaskerk te Vollenhove. Na de vorige CD was er veel vraag naar een vervolg .
De CD zal geheel weer bestaan uit eigen koraalbewerkingen en improvisaties.
Er komen ook een aantal korte koraalvoorspelen op te staan die het gehele kerkelijke jaar muzikaal in beeld brengen. De bekende trompettisten  Arjan en Edith Post zullen met hun prachtige trompetspel medewerking verlenen aan deze CD. 
 
"Wat de toekomst brengen moge" meest bekeken lied


Zaterdag 6 september is de uitslag bekend geworden van de top tien meest bekeken You-Tube filmpjes van uitzendingen van Nederland Zingt.
Het lied "Wat de toekomst brengen moge" op tekst van Jaqueline van der Waals  op de melodie van "The Rose" gezongen door het Christelijk mannenkoor Emmeloord eindigde op de 1e plaats met ruim  152000 views.
 

Klik  hier voor het You Tube-filmpje van het Christelijk mannenkoor Emmeloord. 
Benefietconcert Apeldoorn


Klik op de poster hirnaast voor meer informatie
Koningslied maar dan traditioneel ......


variatie en nieuwe melodieën op tekst van het traditionele koningslied-het   "Wilhelmus"


De “Wilhelmuscantate”   voor   koor en orkest,
Geschreven naar aanleiding van de troonswisseling.

  

Bezetting:

Koor
Solisten
Orkest bestaande uit hout/koper/strijkers/slagwerk
Vleugel en orgel

  

In de Wilhelmuscantate worden alle coupletten van het Wilhelmus muzikaal uitgebeeld.
Hierbij is de tekst en de sfeer van elk couplet uitgangspunt.
In een aantal coupletten wordt de traditionele melodie gebruikt, of een variatie op die melodie.
De ene keer zal die variatie heel herkenbaar te herleiden zijn naar het origineel, de andere keer zit die meer verstopt.
Er is echter   ook een geheel nieuwe melodie gecomponeerd voor de cantabilegedeelten.
De heer Dolf Lok heeft het Wilhelmus uitvoerig bestudeerd en er een interessant boek over geschreven.
Hij kwam met het idee van deze cantate bij ondergetekende.
Uit zijn zorgvuldig onderzoek blijkt dat het bekende 6e couplet zeer nauwe banden heeft met het Lutherlied. Daarom zijn beide melodieën in een polyfoon samenspel in dit deel met elkaar verweven.
Naast de wat complexere polyfone gedeelten zijn er een aantal   korte   delen, waarin in een marchiale stijl gewag wordt gemaakt van de prins te paard en het wapengekletter dat hierbij hoort.
Het stuk begint met een fanfare als inleiding.
De finale is een soort reprise: een virtuoos spelend orkest laat het fanfaredeel terugkomen. Hier tegenin
zingt het koor de nieuw gecomponeerde melodie, waarna het orkest majesteitelijk   afsluit met de cadens die weer is gebaseerd op de oude melodie. Zo worden traditie en nieuwe initiatieven muzikaal   verbeeld en verenigd.
"Een Nieuw Begin" in het vernieuwde "Vredenburg" te Utrecht 22 december


Op maandag 22 december zal in de Grote zaal van TivoliVREDENBURG (Utrecht), het inmiddels traditie geworden Kerst Mannen Koren Concert plaatsvinden.
De organisatie van Koorconcerten heeft – na het succes van voorgaande jaren - opnieuw de drie grote, bekende mannenkoren uitgenodigd: “Het Urker Mannenkoor Hallelujah”, het “Chr. Mannenkoor Lelystad” en het “Chr. Mannenkoor Con Forza” uit Woerden. Daarnaast treedt in dit concert als gast de Christelijke Koorvereniging Deo Juvante uit Huizen op.


400 stemmen zullen samen tot één stem klinken! Met de solisten en met de begeleiding van het Groot Nationaal Strijkorkest zullen de liefhebbers van koorzang - in de ambiance van het nieuwe, geheel verbouwde Vredenburg - een sfeervolle avond meemaken. De koren zullen een scala van bekende en geliefde kerstliederen brengen. Daarnaast zal het kerstoratorium “Een Nieuw Begin” ten gehore worden gebracht. De componist van dit oratorium - Johan Bredewout – zal de zangers hierin zelf begeleiden op de vleugel. Evenals andere jaren wordt het publiek actief betrokken bij het concert en uitgenodigd tot het meezingen van enkele bekende kerstliederen. 

De koren 
Voor de 300 mannen is een optreden in Vredenburg niet nieuw. Afgelopen jaren zongen het Urker Mannenkoor “Hallelujah”, het Chr. Mannenkoor Lelystad en het Chr. Mannenkoor “Con Forza” uit Woerden in de kersttijd, onder leiding van hun dirigent Bert Moll, voor een uitverkochte concertzaal. Chr. Koorvereniging Deo Juvante is dit jaar te gast in het Mannen Koren Concert. 

Solisten
Behalve koorzang zijn er ook solistische optredens van Willemijn, Pia de Vries, Jacob Schenk, Henk Brouwer en Jurian Loosman. Het Groot Nationaal Strijkorkest - met concertmeester Martin de Deugd -, organist Henk Strootman op het Domus Concertorgel, Johan Bredewout/vleugel en Dick Le Mair/slagwerk zullen de koren en de solisten begeleiden. Samensteller van het programma is Bert Moll; hij heeft de muzikale leiding in dit concert. 

Bereikbaarheid van TIVOLIVredenburg 
Per trein: Vanuit heel het land goed bereikbaar; Vredenburg ligt naast het NS-Centraal Station van Utrecht. Met eigen auto: Volg vanaf de snelwegen, die naar Utrecht leiden, de borden P+R. Reis vanaf één van de vier P+R locaties die Utrecht kent voordelig - en in enkele minuten – per bus naar TivoliVredenburg in het centrum van Utrecht. De bus stopt voor de deur van Vredenburg. 

De aanvang van het concert in TivoliVredenburg, Vredenburgkade 11, 3511WC is op 22 december is 20.00 uur. De zaal gaat open om 19.15 uur. 

Voor info: www.koorconcerten.nl 

 Kaarten voor dit concert kosten € 22,50 (inclusief garderobe en drankje in de pauze). Kaartverkoop: via internet: www.vredenburg.nl, telefonisch: 030 - 231 45 44 en aan de kassa van Vredenburg.
"Het Nieuw Jeruzalem"in Bovensmilde.


Bovensmilde - De Christelijke Zangverenigingen ‘De Lofstem’ uit Oosterwolde en ‘Marturion’ uit Bovensmilde voeren op zaterdag 3 mei het Oratorium ‘Het Nieuw Jeruzalem’ uit.

 

De koren worden daarbij ondersteund door een aantal gastzangers en begeleid door orgel, piano, 5-stemmig koper, fluit en slagwerk. De leiding is in handen van Albert Spa, de dirigent van beide koren.

Het oratorium heeft betrekking op het visioen van de apostel Johannes, zoals dat in het Bijbelboek Openbaring is beschreven. De muziek is door Johan Bredewout gecomponeerd en de teksten zijn van Hans de Ruiter. Naast de nieuw gecomponeerde muziek zal de bezoeker ook vertrouwde gezangen en melodieën herkennen, waaronder het bekende ‘Yeroeshalam shel Zahav’.

Het belooft een bijzondere uitvoering te worden, die plaats vindt op zaterdag 3 mei, aanvang 20.00 uur, in Kerkgebouw ‘Het Kruispunt’, Ds. L. Dijkstrastraat 23 in Bovensmilde.

De toegang is gratis. Na afloop is een collecte ter bestrijding van de onkosten.

 

 

 
Oratorium "Schepping"in Middelharnis door het Groot Nederlands Jongerenkoor


 

Nieuwjaarsconcert

Nieuwjaarsconcert Stichting OneDay - Oratorium over de Schepping

 • Waar: Hersteld Hervormd kerkgebouw Middelharnis
 • Wanneer: DV Zaterdag 10 Januari 2015
 • Tijd: 19:30 (kerk open om 19:00)
 • Sprekers: Ds. K.J. Kaptein en Ds. G. Procee
 • Opbrengst: Stichting OneDay - tbv o.a. weeshuis Philadelfia Roemenie
 • Entree: € 5,00 per persoon / maximaal € 12,50 per gezin
 • Speciale actie: Als u voor uw reservering een kaart inclusief CD kiest kunt u op vertoon van uw entreebewijs aan de CD tafel in de kerk een CD naar keuze uitzoeken. De prijs voor de CD is dan slechts € 7,50.

Musici:

 • Het groot Nederlands Jongerenkoor o.l.v. Harm Hoeve
 • Johan Bredewout (componist van het Oratorium) : Vleugel
 • Jaap Kramer : Orgel
 • Marjolein de Wit : (Dwars)fluit
 • Arjan en Edith Post : Trompet / Bugel en Hoorn
 • Nog niet bekend : Viool

 

KAARTEN
Oratorium "Schepping"in Middelharnis door het Groot Nederlands Jongerenkoor


 

Nieuwjaarsconcert

Nieuwjaarsconcert Stichting OneDay - Oratorium over de Schepping

 • Waar: Hersteld Hervormd kerkgebouw Middelharnis
 • Wanneer: DV Zaterdag 10 Januari 2015
 • Tijd: 19:30 (kerk open om 19:00)
 • Sprekers: Ds. K.J. Kaptein en Ds. G. Procee
 • Opbrengst: Stichting OneDay - tbv o.a. weeshuis Philadelfia Roemenie
 • Entree: € 5,00 per persoon / maximaal € 12,50 per gezin
 • Speciale actie: Als u voor uw reservering een kaart inclusief CD kiest kunt u op vertoon van uw entreebewijs aan de CD tafel in de kerk een CD naar keuze uitzoeken. De prijs voor de CD is dan slechts € 7,50.

Musici:

 • Het groot Nederlands Jongerenkoor o.l.v. Harm Hoeve
 • Johan Bredewout (componist van het Oratorium) : Vleugel
 • Jaap Kramer : Orgel
 • Marjolein de Wit : (Dwars)fluit
 • Arjan en Edith Post : Trompet / Bugel en Hoorn
 • Nog niet bekend : Viool

 

KAARTEN
Oratorium "Het Nieuw Jeruzalem"in Wapenveld op 7 februari 2015


Het concert vindt plaats in de Ned. Herv. Kerk, Kerkstraat 2a, Wapenveld. Aanvang 20.00 uur

Uitvorenden: 

 

Christelijke Gemengde Zangvereniging "Lofstem"

 

Medewerking wordt verleend door:
Carina Bossenbroek, panfluit
Rodé op't Hof, viool
Evert v.d. Veen, orgel
Harrie Stijf, piano
Soli Deo Gloria, koperensemble
Wendy Veldkamp, solist
Jeffrey Bredenhof, spreekstem


Dit alles onder leiding van dirigent Roland Pleizier


 
Kerstoratorium "Een Nieuw Begin" te Westerbork op zondag 11 december


Kerstoratorium tijdens wekelijkse kerkdienst in Westerbork

 

WESTERBORK – Christelijke Koorvereniging ‘Cantabilé Midden-Drenthe’ voert zondag 11 decemberin de ochtenddienst in de Stefanuskerk in Westerbork het kerstoratorium ‘Een nieuw begin’ uit van Johan Bredewout en Hans de Ruiter.

Het geheel in het Nederlands geschreven oratorium verhaalt over het verlangen naar licht, gerechtigheid en vrede en over de vreugde om een nieuwe hoop, door alle eeuwen heen, vanaf de tijd van de profeten Jesaja en Zacharia.

Er worden prachtige koralen met veel bekende melodieën gezongen, waarbij ook ruimte is voor gemeentezang. De verbindende teksten worden uitgesproken door Ann Huijing, die tevens als liturg optreedt.

Het koor staat onder leiding van Jan Pranger, terwijl Wietze Meinardi begeleidt met orgel/piano. Aanvang 10.00 uur.

 
"Een Nieuw Begin" te Abcoude op 12 december


Klik hier voor het artikel
"Een Nieuw Begin" te Nijeveen op 12 december


Kerstconcert T.O.G. Nijeveen op vrijdag 12 december

Op vrijdag 12 december geeft T.O.G. weer haar traditionele kerstconcert, in de Gereformeerde Kerk aan de Dorpsstraat 7 te Nijeveen. Aanvang 20.00 uur.

Onze nieuwe dirigent Bert Gelderman uit Zalk heeft met ons veel nieuwe Nederlandstalige kerstliederen ingestudeerd uit de Kerstoratorium “Een nieuw begin” van componist Johan Bredewout en tekst schrijver Hans de Ruiter.

Dit jaar verleent Prot. Chr. Zangvereniging “Hoop op zegen” uit Wierden o.l.v. dirigent Cor Bal haar medewerking aan dit concert. Wij worden muzikaal ondersteund door orgelspel van

Jan Willem Timmermans en op piano door Cor Ploeg.

Kaarten zijn in de voorverkoop 7,50 euro en verkrijgbaar bij de leden. € 10,- aan de zaal.

download poster

Het belooft weer een bijzonder concert te worden, met prachtige herkenbare melodielijnen en veel Nederlands gezongen liederen. T.O.G. nodigt u dan ook van harte uit om op deze sfeervolle avond aanwezig te zijn.

.

 
"Een Nieuw Begin" te Lisse op 13 december


13 december 2014 

Aanvang 19.45

 

4 koren voeren samen het kerstoratorium 'Een Nieuw Begin' van Johan Bredewout uit in de Salemkerk te Lisse.

Adres:

Salemkerk, Tulpenstraat 35

 

Uitvoerenden:

Jongerenkoor 'Jesarela' o.l.v. Martien van der Zwan, Mannenkoor 'David' o.l.v. Hugo van der Meij, Gemengd koor 'De Lofstem' o.l.v. Eline Bokkers, Jeugd- en Meisjeskoor 'De Jonge Lofstem' o.l.v. Andre Hobo, Muziek ensemble 'Filomusica' o.l.v. Martien van der Zwan, orgel: Arjan Wouters, piano: Hugo van der Meij en Andre Hobo.

Entreeprijs volwassenen:

Gratis

Entreeprijs kinderen:

Gratis

 

 
"Een Nieuw Begin" te Meppel op 13 december


Christelijk Mannenkoor Meppel

Grote Kerk 

Nadere gegevens volgen 
"Een Nieuw Begin" te Ridderkerk op 13 december


Diverse koren o.l.v Nelly van der Broek

klik hier voor nadere gegevens 
Een nieuw begin Hardinxveld-Giesendam 17 december


HARDINXVELD-GIESSENDAM - Chr. Streekmannenkoor Asaf geeft op woensdag 17 december om 20.00 uur een Kerstconcert in de Ned. Herv. (Oude) Kerk, Peulenstraat 234 in Hardinxveld Giessendam. Onder leiding van de nieuwe dirigente Nelly van den Broek wordt een gevarieerd programma met koor- en samenzang ten gehore gebracht. Met onder meer het Kerstoratorium “Een Nieuw Begin” van Johan Bredewout./tekst Hans de Ruiter . De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Noortje van Middelkoop (panfluit), Christiaan Stouten (piano) en Jan Peter Teeuw (orgel). Verder werken mee Robert de Bruin (bariton) en Maarten de Bruin (spreekstem). De meditatie wordt verzorgd door ds. Johan Weij. De toegang is gratis. Na afloop is er een collecte bij de uitgang.

 
"Een Nieuw Begin" te Woudenberg op 18 december


Het mannenensemble Cantare o.l.v. Evert van Dijkhuizen geeft donderdag 18 december een bijzonder kerstconcert in de Dorpskerk in Woudenberg.

Op het programma staat als hoofdonderdeel het kerstoratorium Een Nieuw Begin van Johan Bredewout op tekst van Hans de Ruiter,  voor koor, solisten en instrumentalisten. Daarnaast zingt het koor een aantal bekende kerstliederen en zal er samenzang zijn.

Aan het concert werken mee: Jan Pieter Foppen (tenor), Mijndert van Doezelaar (bas-bariton), Lydia van Mourik (fluit), Matthijs Valkenwoud (trompet), Cor Ploeg (piano), Marco den Toom (orgel) en Jaco van der Knijff (spreekstem). 

Het concert begint om 20.00 uur. De kerk gaat open om 19.30 uur. Kaarten in de voorverkoop kosten 7,50 euro, aan de kerk 10 euro. Kinderen t/m 15 jaar hebben gratis toegang. 

Kaarten kunnen besteld worden via www.cantare-woudenberg.nl. 

Locatie: Dorpskerk, Schoutstraat 8a, Woudenberg
"Een Nieuw Begin"te Gouda op 20 december


 

zaterdag 20 december 2014  
Aanvangstijd 19:30 uur
Koren:  Kinderkoor  Jong Sursum Corda uit Gouda o.l.v. Bertine van Gurp 
gemengd koor  De Lofstem uit Lisse o.l.v. Eline Bokkers 
gemengd koor  Sursum Corda uit Gouda o.l.v. Eline Bokkers 
Begeleiding: 

Orgel en piano  door: Dirk Jan Versluis en Jacco de Bree 

Christelijk Ensemble Filomusica

Kosten gratis
Er wordt gecollecteerd
Locatie Gereformeerde Gemeente
Straat Nieuwe Gouwe O.Z
Huisnummer 2
Postcode 2801 SB
Plaats Gouda
 "Een Nieuw Begin" in het vernieuwde "Vredenburg" te Utrecht 22 december


Op maandag 22 december zal in de Grote zaal van TivoliVREDENBURG (Utrecht), het inmiddels traditie geworden Kerst Mannen Koren Concert plaatsvinden.
De organisatie van Koorconcerten heeft – na het succes van voorgaande jaren - opnieuw de drie grote, bekende mannenkoren uitgenodigd: “Het Urker Mannenkoor Hallelujah”, het “Chr. Mannenkoor Lelystad” en het “Chr. Mannenkoor Con Forza” uit Woerden. Daarnaast treedt in dit concert als gast de Christelijke Koorvereniging Deo Juvante uit Huizen op.


400 stemmen zullen samen tot één stem klinken! Met de solisten en met de begeleiding van het Groot Nationaal Strijkorkest zullen de liefhebbers van koorzang - in de ambiance van het nieuwe, geheel verbouwde Vredenburg - een sfeervolle avond meemaken. De koren zullen een scala van bekende en geliefde kerstliederen brengen. Daarnaast zal het kerstoratorium “Een Nieuw Begin” ten gehore worden gebracht. De componist van dit oratorium - Johan Bredewout – zal de zangers hierin zelf begeleiden op de vleugel. Evenals andere jaren wordt het publiek actief betrokken bij het concert en uitgenodigd tot het meezingen van enkele bekende kerstliederen. 

De koren 
Voor de 300 mannen is een optreden in Vredenburg niet nieuw. Afgelopen jaren zongen het Urker Mannenkoor “Hallelujah”, het Chr. Mannenkoor Lelystad en het Chr. Mannenkoor “Con Forza” uit Woerden in de kersttijd, onder leiding van hun dirigent Bert Moll, voor een uitverkochte concertzaal. Chr. Koorvereniging Deo Juvante is dit jaar te gast in het Mannen Koren Concert. 

Solisten
Behalve koorzang zijn er ook solistische optredens van Willemijn, Pia de Vries, Jacob Schenk, Henk Brouwer en Jurian Loosman. Het Groot Nationaal Strijkorkest - met concertmeester Martin de Deugd -, organist Henk Strootman op het Domus Concertorgel, Johan Bredewout/vleugel en Dick Le Mair/slagwerk zullen de koren en de solisten begeleiden. Samensteller van het programma is Bert Moll; hij heeft de muzikale leiding in dit concert. 

Bereikbaarheid van TIVOLIVredenburg 
Per trein: Vanuit heel het land goed bereikbaar; Vredenburg ligt naast het NS-Centraal Station van Utrecht. Met eigen auto: Volg vanaf de snelwegen, die naar Utrecht leiden, de borden P+R. Reis vanaf één van de vier P+R locaties die Utrecht kent voordelig - en in enkele minuten – per bus naar TivoliVredenburg in het centrum van Utrecht. De bus stopt voor de deur van Vredenburg. 

De aanvang van het concert in TivoliVredenburg, Vredenburgkade 11, 3511WC is op 22 december is 20.00 uur. De zaal gaat open om 19.15 uur. 

Voor info: www.koorconcerten.nl 

 Kaarten voor dit concert kosten € 22,50 (inclusief garderobe en drankje in de pauze). Kaartverkoop: via internet: www.vredenburg.nl, telefonisch: 030 - 231 45 44 en aan de kassa van Vredenburg.
"Een Nieuw Begin" meezingdag te Zierikzee op 27 december


Op de 3e kerstdag, zaterdag 27 december 2014, vindt er een bijzonder evenement plaats in de Nieuwe Kerk in Zierikzee. Er wordt een MEEZINGDAG georganiseerd om het Kerstoratorium ‘Een Nieuw Begin’ van Johan Bredewout uit te voeren. Iedereen die koorervaring heeft, mag meedoen met koren van Jan Peter Teeuw en Marien Stouten. Het oratorium wordt uitgevoerd met volledige orkestbegeleiding, pianist Christiaan Stouten en Jan Peter Teeuw op het orgel. Algehele leiding repetities en uitvoering: Marien Stouten. De MEEZINGDAG begint om 14.00 uur. In de middag wordt er gerepeteerd onder leiding van Marien Stouten met pianobegeleiding. Aan het eind van de middag is er een grote generale met alle instrumentalisten. Het concert begint ’s avonds om 19.30 uur. Meedoen aan de MEEZINGDAG kost € 12,50 per persoon. U ontvangt dan een deelnamekaart voor de MEEZINGDAG, een consumptiebon, een kortingskaart voor een bezoeker van het avondconcert en mp3 bestanden om thuis te oefenen. De bladmuziek kunt u gebruiken van uw eigen koor of bij ons als optie bijbestellen voor € 9,95 excl. verzendkosten. Opgeven voor de MEEZINGDAG kan door te mailen naar: info@marienstouten.nl voor 20 december 2014. Maak anderen ook enthousiast! Met uw hele koor meedoen? Dat kan, mail voor meer informatie. Het kerstoratorium ‘Een Nieuw Begin’ werd geschreven door Johan Bredewout en voltooid in 2002. Het is een koorwerk met instrumentale begeleiding en tekstdelen die door een spreker gelezen worden. De beeldende teksten voor dit werk zijn geschreven door Hans de Ruiter. Het oratorium handelt over het kerstverhaal met o.a. teksten uit Lucas en Jesaja. De meeste muziek is gecomponeerd door Johan Bredewout, maar er zijn ook twee bestaande koraal melodieën in verwerkt, te weten zoals ‘Joy to the world’ en ‘Hoe zal ik U ontvangen’. De melodie van ‘Joy to the world’ loopt als een rode draad door het gehele werk, steeds in een andere gedaante. Soms in zijn geheel, maar vaak ook zijn he t slechts enkele frasen uit de melodie die als muzikale bouwsteen fungeren in zowel een aantal koorgedeelten als in de begeleiding.
Oratorium "Schepping" in Middelharnis op 10 januari 2015


Groot Nederlands Jongerenkoor olv Harm hoeve

Jaap Kramer orgel, arjan en Edith trompet, Marjolein de Wit fluit, Johan Bredewout piano

locatiegegevens en tijden volgen 
Oratorium "Het Nieuw Jeruzalem" gereformeerde kerk Zwartsluis op 30 november 10.00


Bericht oorspronkelijk bestemd voor de kerkbode van Zwartsluis en geschreven door Ds. Joh. Duister 

 

 

Hoewel deze kerkbode voor de komende twee weken is, wil ik toch alvast de morgendienst van 30 november naar voren halen. In deze dienst zal namelijk het koor ‘De Zeeklank’ uit Vollenhove o.l.v. Johan Bredewout een groot deel van het oratorium ‘Het nieuw Jeruzalem’ ten gehore brengen. Koor- en samenzang zal begeleid worden door Harm Hoeve. Met deze bijzondere eredienst slaan we een brug tussen, Zondag Voleinding en Advent. We hebben het kerkelijk jaar afgesloten. We stonden stil bij wie we bij hun laatste rustplaats hebben moeten achterlaten. Tegelijkertijd zeggen we met dit oratorium dat we vooruit kijken. Verwachtingsvol. Naar wat komen gaat. Naar de Stad van God, de Stad van Vrede, het Nieuwe Jeruzalem. In dat perspectief mogen we zeggen dat we onze geliefden niet moeten achterlaten, maar kunnen we zeggen dat zij ons zijn voorgegaan. In dat geloof leven wij. Laten we samen dat geloof delen.

Ds. Joh. Duijster

 
Oratorium "De Schepping' in Westerbork


Westerbork - De Chr. Koorvereniging Cantabilé Midden-Drenthe zingt vrijdag 21 november (20.00 uur) in De Voorhof in Westerbork het oratorium Schepping van tekstschriver Hans de ruiter en componist Johan Bredewout

 

Een aantal uit te voeren koralen wordt ingeleid met enkele verbindende bijbelteksten. Daarnaast wordt tijdens het concert in relatie tot de diverse `delen' van het oratorium Schepping een aantal lichtbeelden getoond.
De begeleiding van het koor op zowel orgel als piano is in handen van Ruth Pos uit Nijeveen, terwijl Alrie van der Heiden uit Westerbork de dwarsfluit bespeelt. De teksten van de uit te voeren koralen, alsmede die van de samenzang, staan in het programmaboekje. Het geheel staat onder leiding van dirigent Arjan Verhart uit Tweede Exloërmond.
Kaarten à € 8,00 verkrijgbaar bij de koorleden, Bruna te Westerbork en aan de zaal.
Voor info en reserveren: Grietje de Jonge (0528-272171) en Jacob Nieuwschepen (0593-331788).

 

 

Algemene informatie over het oratorium"Schepping"

 

Het oratorium “Schepping” werd gecomponeerd door Johan Bredewout en voltooid in 2003. Het werk is geschreven voor gemengd koor en begeleiding. Johan Bredewout, een bekende componist in de koorwereld, heeft een zeer eigen stijl ontwikkeld die voor velen herkenbaar is.
Het ca. 45 minuten durende werk bestaat uit 25 delen. Vele daarvan zijn ook afzonderlijk uitvoerbaar. Er zijn 16 koordelen, 2 instrumentale delen en 7 tekstdelen die door een spreker gelezen kunnen worden. Het werk is ondanks zijn grootsheid over het algemeen vrij eenvoudig in te studeren. “Schepping” is integraal een mooi en dankbaar onderdeel in uw concertprogramma.
De prachtige inspirerende teksten voor dit werk zijn geschreven door Hans de Ruiter, die ook de teksten van het kerstoratorium “Een Nieuw begin” schreef. Johan voorzag deze teksten van mooie, aansprekende muziek, waarin de teksten zeer beeldend zijn getoonzet. De muziek is oorspronkelijk maar er zijn ook herkenbare elementen ingebouwd Zo is de melodie van het bekende lied “O, God die droeg ons voorgeslacht” in het stuk verwerkt. Het oratorium “Schepping” kent de volgende delen:
Het woord – Begin – Licht – Het uitspansel – De aarde was nu woest en ledig - De derde dag – Hoe groot en machtig is de Heer – Zon en maan – Zegen – God zag dat het goed was – Hoe groot en machtig is de Heer – Schepping van de mens – Zijn beeld – En God zag alles wat Hij gemaakt had – Sabbat – Finale.

  

Begeleiding
Naast de standaard begeleiding door piano/orgel is er een uitgebreide begeleidingsversie beschikbaar. Deze is voor een klein ensemble van 11 instrumenten: viool, fluit, hobo, fagot, 2 trompetten, hoorn, 2 trombones, orgel en piano.

  

Inhoud
Het oratorium “Schepping” begint en eindigt met een aanhaling van de bekende woorden uit het evangelie van Johannes: “In den beginne was het woord…” Niet zonder reden: in het scheppingsverhaal dat we kennen uit het bijbelboek Genesis komen de woorden “en God zeide” maar liefst elf keer voor. “Schepping” volgt het verhaal uit Genesis op de voet en eindigt pas met de zevende dag, de sabbat, die vooruitwijst naar de eeuwige sabbat die God voor zijn schepping heeft bereid. We zijn niet de eersten die hierover spreken en zingen: ook de psalmdichters uit het Oude Testament werden geïnspireerd door de pracht van de schepping waarin zij de machtige hand van God herkenden. Zo zal men, de scheppingsdagen volgend, in dit oratorium ook veel woorden tegenkomen die ontleent zijn aan de Psalmen, afgewisseld door enkele liederen met een overdenkend karakter. De boodschap van dit oratorium wil zijn: het is Gods woord dat spreekt met macht, alles heeft voortgebracht, maar ook bewaart voor Zijn heerlijke toekomst!
Jubileumconcert "New Voices" met klassieke werken/ premiere koorwerken Morree en Bredewout


16 november 20:00, Oudewater, Grote of St. Michaëlskerk

 

Christelijk regionaal koor New Voices uit Polsbroek, o.l.v. André van Vliet, viert haar tienjarig jubileum met een feestelijk concert in de Grote of St. Michaëlskerk te Oudewater.

Er is een veelzijdig programma samengesteld. Zo wordt o.a. de Missa Brevis van Haydn en Psalm 42 van Mendelssohn uitgevoerd. Speciaal voor het jubileum zijn door Johan Bredewout en Lennart Morée twee koorwerken geschreven, die deze avond hun première beleven. (Van Lennart Morree muziek op een bijbeltekt uit Johannes en van Johan Bredewout een koorwerk op het Latijnse "Santus en Benedictus")

Medewerkenden aan deze avond zijn: Judith Sportel (sopraan), Johan Bredewout (vleugel), Jolanda den Houter (hobo), Daniëlle van Laar (fluit) en het Erasmus Consort strijkersensemble. Toegangskaarten kosten in de voorverkoop (0348-445943/info@newvoices.nl en bij de koorleden) 10 euro, aan de zaal 12 euro (kinderen tot 12 jaar gratis.) 

 
Uitvoering Zangspel "Ester" in Varseveld


 

Op zaterdag 15 november voert het koor Jubilate het zangspel Esther uit.

 

De tekst is van Hans de Ruiter en de muziek van Johan Bredewout. Kinderkoor de Grenszangertjes uit Dinxperlo en de Cantorij uit Varsseveld, beide onder leiding van Riet Lieverdink, werken mee aan het concert. Overige medewerkenden zijn: Emma Heijink - piano, Bert Vinke - orgel, Lisette Hartemink - dwarsfluit, Jody Wiggers - alt saxofoon en Remco Hartemink - slagwerk. Algehele leiding dirigent Gerrit te Lindert. Het programma begint om 20.00 uur en wordt in De Grote of Laurentiuskerk in Varsseveld uitgevoerd. De toegang is gratis. Bij de uitgang is een vrije gift welkom. 

 

voorwoord bij zangspel "Esther"

In Nederland mogen we ons verheugen op een rijke koortraditie. Toch blijkt dat bij veel koren de aanwas van jonge leden een probleem is. De belangstelling bij kinderen en jongeren voor koorzang neemt af. Dit werk is bedoeld als een poging om bij kinderen opnieuw belangstelling te wekken voor muziek en zang. Liederen voor gemengd koor, kinderkoor (kinderen), kindersolo’s en samenzang met het publiek wisselen elkaar af. Hierbij wordt geprobeerd als het ware een brug te slaan tussen de ‘muzikale’ generaties. Als onderwerp is gekozen voor het verhaal uit het bekende bijbel boek Esther, een spannende en aansprekende geschiedenis die bij de meeste kinderen wel bekend zal zijn. De teksten zijn zo veel mogelijk geschreven in eenvoudige en voor kinderen begrijpelijke taal. Daarbij is gedacht aan kinderen uit de groepen 6, 7, en 8 van de basisschool. Daarbij geldt steeds ons motto: “Dóór  kinderen, vóór kinderen, maar voorál niet kinderachtig”. De verschillende muziekstijlen wisselen elkaar af waardoor een gevarieerd en levendig geheel ontstaat.

 

Iets over de inhoud:,

In de teksten voor de kinderen kijken we als het ware met de blik van die jonge, dappere Esther en beschrijven we situaties op een wijze die aansluit bij de belevingswereld van kinderen. De volwassenen nemen de meer beschouwelijke teksten voor hun rekening. Er is heel veel te zeggen over dit prachtige, bemoedigende verhaal van Esther, maar in het bestek van dit werk hebben we ons moeten beperken: Het verhaal van de wonderbaarlijke redding van het joodse volk waarbij God gebruik maakt van een jonge, dappere vrouw.

Voorwoord geschreven door Hans de Ruiter.

 
Jongerenkoor Tehillah zingt: Oratorium “Het nieuw Jeruzalem” (persbericht aangeleverd door het koor)


DIT PERSBERICHT IS AANGELEVERD DOOR HET JONGERENKOOR TEHILLAH

 

Jongerenkoor Tehillah zingt: Oratorium “Het nieuw Jeruzalem”

 

Op DV 8 november 2014 zal Tehillah een concert geven in de Augustijnenkerk, Voorstraat 216 in Dordrecht. De avond begint om 19:45 uur en de deuren zijn open van af 19:15 uur. Entree is €3,- per persoon (maximaal €10,- per gezin), kinderen tot 12 jaar zijn gratis.

Tijdens dit concert zal er een oratorium worden uitgevoerd. Geschreven door Johan Bredewout op tekst van Hans de Ruiter.  Een prachtig muziekstuk met een nog mooier thema: “Het nieuw Jeruzalem”. Gebaseerd op de Openbaring van Johannes.

 

Aan dit oratorium werken mee: Jeroen de Weerdt – orgel, Jan Peter Teeuw – piano, Hanneke Klop en Lianne Laurens – dwarsfluit.

Poster

 

Tehillah: Het leukste jongerenkoor van Dordrecht!

Tehillah is een enthousiast jongerenkoor uit Dordrecht dat staat onder de leiding van Mariëtte Karreman-Droogendijk. Zij is sinds september 2012 dirigent van ons koor. Tehillah bestaat dit jaar dertig jaar. Ter gelegenheid van ons jubileum voeren we op DV 8 november het oratorium ‘Het nieuw Jeruzalem’ uit.

Belangrijkste doel van Tehillah is Zingen tot eer van God. Dit blijkt ook uit de naam die Lofzang betekend. Met elkaar vormen we een hechte gezellige club met aandacht voor elkaar.

Tehillah kan altijd nieuwe leden gebruiken! Ben je tussen de 15-40 jaar en hou je van zingen? Kom dan langs op donderdagavond in Dordrecht. Voor de locatie en meer informatie over Tehillah kijk je op www.tehillah.nl 

 

Van harte welkom!!

 

 

 

U bent allen van harte uitgenodigd! Welkom!

 
Psalmen : nieuwe muziek, oude berijming


Op verzoek van reformatoriche koren zijn er een aantal psalmen uit het psalmenprojekt van Johan Bredewout verschenen in de oude orginele berijming, of in ieder geval overeenkomstig met de oude berijming.

Opmerking : psalm 42/43 en psalm 86 is op dezelfde muziek gezet. 

 

Mannenkoor

 

Psalm 25                
Psalm 42,43           
Psalm 86  

Psalm 130            

 

gemengd koor      
Psalm 25                
Psalm 42,43           
Psalm 86                
Psalm 103
Psalm 116              
Psalm 122
Psalm 130              

 

Bestelinformatie
Nieuw koorwerk: "Wilhelmuscantate " voor mannenkoor


Muziek: Johan Bredewout.

Tekst: Alle coupletten van het "Wilhelmus"

 

Aanbevolen voor een bevrijdingsconcert op 5 mei 2015- 70 jaar bevrijding ) 

 

Informatie. 

Partituur (binnenkort aanklikbaar)

Luistervoorbeelden.

Bestelinformatie

 

 

 
Overige nieuwe uitgaven koormuziek


Composities: 

 

"Tien woorden voor leven in vrijheid" ( de 10 geboden) op tekst Hans de Ruiter) 

"Droombeeld" voor mannenkoor op  tekst van Joop Witkamp. 

"Droombeeld" voor gemengd koor op  tekst van Joop Witkamp. 

 

Arrangementen: 

March on gemengd koor 

"Genade groot" voor gemengd koor (mannenkoorzetting was al beschikbaar )

"More love to Thee" voor gemengd koor ( mannekoorzetting was al  beschikbaar)

"Hoe groot zijt Gij" voor gemengd koor ( mannenkoorzetting was al beschikbaar ) 

"The Lords Prayer" voor mannenkoor

 

Bestelinformatie

 
Zangspel "Esther"


Zangspel " Esther" een zangspel voor klein en groot.

Tekst: Hans de Ruiter. Muziek: Johan Bredewout

 

informatie

Partituur

Luistervoorbeelden

 

Bestelinformatie

 

 

 
Oratorium "De Schepping" in Voorthuizen op 11 oktober


11 oktober Dorpskerk Voorthuizen oratorium "Schepping"

"Vox Vivenda olv Peter Overduin"

mmv 

 

Andre de jager-orgel,  Ita van der Zwaag- hobo,  Monique van Zelst-viool, Severim van Dijk- fluit, Johan Bredewout -piano

 

toegan 6 euro, kinderen tot 6 jaar gratis
Zangspel "Esther"


Zangspel " Esther" een zangspel voor klein en groot.

Tekst: Hans de Ruiter. Muziek: Johan Bredewout

 

informatie

Partituur

Luistervoorbeelden

 

Bestelinformatie

 

 

 
"Een Nieuw Begin" in Scheveningen 11 december


vrijdag
11 december 2015
19.30
Scheveningen 
Oude Kerk

Gem.koor: Laudate Deo

Kinderkoor: Jedid-Jah

Uitvoering ORATORIUM EEN NIEUW BEGIN

Orkest: Filomusica

Vleugel: Martien van der Zwan

Orgel: Arjan Wouters

 

Toegang: Vrij

 
Recente nieuwe koorwerken (januari 2015)


Psalm 91 " Toevlucht" voor SATB. Een nieuwe titel in de serie psalmen.

 

Psalm 103 "ZIng voor de Heer met hart en stem" -mannenkoorversie. (kan gelijktijdig met de bestaande SATB-versie uitgevoerd worden)

 

"Feestlied voor de bruiloft van het Lam" uit het Nieuw Jeruzalem Mannenkoorversie 

 

 
Nieuwe CD Harm Hoeve in samenspel met Johan Bredewout


Onlangs is er een CD opgenomen met bekende liederen uit heden en verleden in een boeiend samenspel van orgel en piano. De CD is opgenomen in de Ichtuskerk te Urk waar een prachtig groot Kleuker/Riegaart orgel staat en een mooie Yamahavleugel. De firma Excellent recordings uit Nunspeet heeft  met veel inzet en vakkundigheid gezorgd voor een fraaie geluidsregistratie. 
Alle bewerkingen zijn geschreven door de uitvoerenden Harm Hoeve en Johan Bredewout.

Een CD  met zowel verstild als sprankelend en virtuoos orgel- en pianospel. Van harte aanbevolen. 

 

Titels: (klik op de titel voor luisterfragmenten).

Heer ik kom tot U
Breng dank aan de eeuwige​
Machtig God
Ode aan Handel
Liefde eenmaal uitgesproken
Prijs de heer met blijde galmen
Heer, ai maak mij Uwe wegen
Wie maar de goede God laat zorgen

Jezus mijn Heiland
Kom tot de Vader-Je hoeft niet bang te zijn-Heer, Uw licht en liefde schijnen
Blijf mij nabij
Op bergen en in dalen
Zie ons wachten aan de stromen
Zegen ons algoede-God zij met u deze dag en nacht
Prijs 14,95. Verzendkosten 2 euro.

Te bestellen in de webshop.
Overige nieuwe uitgaven koormuziek


Composities: 

 

"Tien woorden voor leven in vrijheid" ( de 10 geboden) op tekst Hans de Ruiter) 

"Droombeeld" voor mannenkoor op  tekst van Joop Witkamp. 

"Droombeeld" voor gemengd koor op  tekst van Joop Witkamp. 

 

Arrangementen: 

March on gemengd koor 

"Genade groot" voor gemengd koor (mannenkoorzetting was al beschikbaar )

"More love to Thee" voor gemengd koor ( mannekoorzetting was al  beschikbaar)

"Hoe groot zijt Gij" voor gemengd koor ( mannenkoorzetting was al beschikbaar ) 

"The Lords Prayer" voor mannenkoor

 

Bestelinformatie

 
Psalmen : nieuwe muziek, oude berijming voor reformatorische koren.


Op verzoek van reformatoriche koren zijn er een aantal psalmen uit het psalmenprojekt van Johan Bredewout verschenen in de oude orginele berijming, of in ieder geval overeenkomstig met de oude berijming.

Opmerking : psalm 42/43 en psalm 86 is op dezelfde muziek gezet. 

 

Mannenkoor

 

Psalm 25                
Psalm 42,43           
Psalm 86  

Psalm 130            

 

gemengd koor      
Psalm 25                
Psalm 42,43           
Psalm 86                
Psalm 103
Psalm 116              
Psalm 122
Psalm 130              

 

Bestelinformatie
Zangspel "Esther"


Zangspel " Esther" een zangspel voor klein en groot.

Tekst: Hans de Ruiter. Muziek: Johan Bredewout

 

informatie

Partituur

Luistervoorbeelden

 

Bestelinformatie

 

 

 
"Wilhelmuscantate " voor mannenkoor


Muziek: Johan Bredewout.

Tekst: Alle coupletten van het "Wilhelmus"

 

Aanbevolen voor een bevrijdingsconcert op 5 mei 2015- 70 jaar bevrijding ) 

 

Informatie. 

Partituur (binnenkort aanklikbaar)

Luistervoorbeelden.

Bestelinformatie

 

 

 
Recente nieuwe koorwerken (januari 2015)


Psalm 91 " Toevlucht" voor SATB. Een nieuwe titel in de serie psalmen.

 

Psalm 103 "ZIng voor de Heer met hart en stem" -mannenkoorversie. (kan gelijktijdig met de bestaande SATB-versie uitgevoerd worden)

 

"Feestlied voor de bruiloft van het Lam" uit het Nieuw Jeruzalem Mannenkoorversie 

 

 
Nieuwe CD Harm Hoeve in samenspel met Johan Bredewout


Onlangs is er een CD opgenomen met bekende liederen uit heden en verleden in een boeiend samenspel van orgel en piano. De CD is opgenomen in de Ichtuskerk te Urk waar een prachtig groot Kleuker/Riegaart orgel staat en een mooie Yamahavleugel. De firma Excellent recordings uit Nunspeet heeft  met veel inzet en vakkundigheid gezorgd voor een fraaie geluidsregistratie. 
Alle bewerkingen zijn geschreven door de uitvoerenden Harm Hoeve en Johan Bredewout.

Een CD  met zowel verstild als sprankelend en virtuoos orgel- en pianospel. Van harte aanbevolen. 

 

Titels: (klik op de titel voor luisterfragmenten).

Heer ik kom tot U
Breng dank aan de eeuwige​
Machtig God
Ode aan Handel
Liefde eenmaal uitgesproken
Prijs de heer met blijde galmen
Heer, ai maak mij Uwe wegen
Wie maar de goede God laat zorgen

Jezus mijn Heiland
Kom tot de Vader-Je hoeft niet bang te zijn-Heer, Uw licht en liefde schijnen
Blijf mij nabij
Op bergen en in dalen
Zie ons wachten aan de stromen
Zegen ons algoede-God zij met u deze dag en nacht
Prijs 14,95. Verzendkosten 2 euro.

Te bestellen in de webshop.
Overige nieuwe uitgaven koormuziek


Composities: 

 

"Tien woorden voor leven in vrijheid" ( de 10 geboden) op tekst Hans de Ruiter) 

"Droombeeld" voor mannenkoor op  tekst van Joop Witkamp. 

"Droombeeld" voor gemengd koor op  tekst van Joop Witkamp. 

 

Arrangementen: 

March on gemengd koor 

"Genade groot" voor gemengd koor (mannenkoorzetting was al beschikbaar )

"More love to Thee" voor gemengd koor ( mannekoorzetting was al  beschikbaar)

"Hoe groot zijt Gij" voor gemengd koor ( mannenkoorzetting was al beschikbaar ) 

"The Lords Prayer" voor mannenkoor

 

Bestelinformatie

 
Psalmen : nieuwe muziek, oude berijming voor reformatorische koren.


Op verzoek van reformatoriche koren zijn er een aantal psalmen uit het psalmenprojekt van Johan Bredewout verschenen in de oude orginele berijming, of in ieder geval overeenkomstig met de oude berijming.

Opmerking : psalm 42/43 en psalm 86 is op dezelfde muziek gezet. 

 

Mannenkoor

 

Psalm 25                
Psalm 42,43           
Psalm 86  

Psalm 130            

 

gemengd koor      
Psalm 25                
Psalm 42,43           
Psalm 86                
Psalm 103
Psalm 116              
Psalm 122
Psalm 130              

 

Bestelinformatie
Zangspel "Esther"


Zangspel " Esther" een zangspel voor klein en groot.

Tekst: Hans de Ruiter. Muziek: Johan Bredewout

 

informatie

Partituur

Luistervoorbeelden

 

Bestelinformatie

 

 

 
"Wilhelmuscantate " voor mannenkoor


Muziek: Johan Bredewout.

Tekst: Alle coupletten van het "Wilhelmus"

 

Aanbevolen voor een bevrijdingsconcert op 5 mei 2015- 70 jaar bevrijding ) 

 

Informatie. 

Partituur (binnenkort aanklikbaar)

Luistervoorbeelden.

Bestelinformatie

 

 

 
DIE SCHÖPFUNG en "The Creation" oratorium "Schepping" in het Duits en het Engels.


In opdracht van een Duits koor is Schepping, oratorium van Hans de Ruiter/ Johan Bredewout vertaald in het Duits.

Er bestaat ook een Engelse versie: " The Creation", deze is inmiddels in Canada uitgevoerd 

 
Kerkdienst in de Hoef met "Een nieuw Begin"


De Hoef - Zondag 11 december wordt in de Parochiekerk St. Antonius van Padua de traditionele oecumenische adventsviering weer gehouden.

De dienst is opgebouwd rondom het Kerstoratorium 'Een Nieuw Begin' van Johan Bredewout op teksten van Hans de Ruiter In dit oratorium wordt gedacht, gezongen en gelezen over de geboorte van Jezus. Het oratorium zal gezongen worden door het Oecumenisch Projectkoor De Hoef, onder leiding van dirigent Wim van Dijkhuizen.

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Charles Rademaker op het orgel, Anita Vos aan de piano, en Anneke Romijn bespeelt diverse fluiten.

Het belooft een mooie en inspirerende viering te worden, waarvoor iedereen van harte wordt uitgenodigd.

De aanvang van de dienst is 10:00 uur. Na afloop van de dienst kan op het kerkplein de jaarlijkse Kerstmarkt worden bezocht.
Uitvoeringen " Het Nieuw Jeruzalem" " Praise the Lord" Middelburg en Alblasserdam


Gemengd koor Praise the Lord o.l.v. Henriette de Bat- van Maelsaeke

 

Op 18 maart 2017 staat de uitvoering van het hele oratorium "Het nieuw Jeruzalem"  gepland in de Nieuwe Kerk te Middelburg.  Deze avond werken mee:

Organist: Hugo van der Meij 

Pianist: Christiaan Stouten

Trompetduo: Maurice en Janita van Dijk

Dwarsfluit: Aleida Stouten

Spreekstem: Dhr. W.Chr. van Bellen  

 

Op 27 mei 2017  een gedeelte van het oratorium het nieuw Jeruzalem  de Havenkerk in Alblasserdam. Medewerkenden deze avond zijn:

 Organist: Arie van der Vlist

Pianist: Christiaan Stouten

Trompettist: Pascal van de Velde

Dwarsfluit: Aleida Stouten

 

 

 

 
Christelijk Gemengd Projektkoor Groote Lindt zoekt projektzangers voor Oratorioum "Exodus"


Christelijk Gemengd Projektkoor "Groote Lindt" en het oratorium Exodus.

Gestimuleerd door eerdere positieve ervaringen met projectzangers en zangeressen, zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die met ons een oratorium willen instuderen en uitvoeren. Een oratorium is een muziekstuk met geestelijke inhoud. "Exodus" is zo'n stuk, gecomponeerd door Johan Bredewout, de tekst is van Hans de Ruiter en het is gebaseerd op het Bijbelboek Exodus, dat de uittocht van het volk Israel uit Egypte beschrijft.

Het leven van Mozes wordt bezongen: zijn biezen mandje, zijn vlucht uit Egypte, zijn verblijf in de woestijn, gesprekken met de farao, de doortocht door de Rode Zee, de aankomst bij de berg Horeb en het einde van zijn leven.

Bij de berg Horeb heeft het volk voor zich, nu Mozes er niet is, een gouden kalf gemaakt. Dat heeft de verhouding God en zijn volk ernstig verstoord. God en Mozes spreken daarover. De Israelieten willen nooit  naar me luisteren, ik ga zelf niet met jullie mee, zegt God. Daar schrikken de Israelieten van en in woord en daad betuigen ze hun spijt. Mozes bepleit dat de Israelieten toch zijn volk zijn en God ziet van zijn voornemen af. De Bijbel in gewone taal zegt het zo: Ik zal zelf met je meegaan, je kunt gerust zijn, zei de Heer. Ja. zei Mozes, als u wilt dat we verder reizen, dan moet u zelf met ons meegaan,Exodus 33 vers 14. Anders gezegd, en dat is de rode draad in het oratorium:

Heer. als Gij niet met ons mee wilt gaan, doe ons van hier niet optrekken. 

De liederen en de gesproken teksten zijn geheel in het Nederlands en zo te volgen voor de aandachtige luisteraar, het komt dicht bij de mensen en dat is de bedoeling van de componist Johan Bredewout.

Wij, leden van het Christelijk Gemengd koor "Groote Lindt", nodigen zangers en zangeressen uit om ons te versterken, met ons te oefenen en te zingen. Hoe gaat dat in zijn werk? Met ingang van Woensdag 11 januari 2017, repeteren we elke week van 19.30 uur tot 21.30 uur in de Open Hof Kerk, Walraven van Hallstraat 2, 3333 BZ Zwijndrecht. Bij de kerk is er voldoende, gratis, parkeer gelegenheid. Om half negen is er pauze van ongeveer 20 minuten. Wilt u vrijblijvend enkele repetities bijwonen? Dat kan. De uitvoering van het oratorium "Exodus" is in de maand oktober 2017 er wordt gehouden in de Bethelkerk, Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht. Wilt u nadere informatie?  Bezoek de e-mail d.bruijne@kpnplanet.nl van onze secretaris Mw. Ank de Bruijne-Schippers.
Oratorium "Ruth"in Krimpen aan de IJssel


klik op onderstaande link voor het artikel

http://krimpen.ijsselenlekstreek.nl/activiteit/item/63702/concert-oratorium-ruth-
MEEZINGDAG HET NIEUW JERUZALEM 18 FEBR


dec Sliedrecht

MEEZINGDAG MET AFSLUITEND CONCERT "HET NIEUW JERUZALEM"18 FEBR

ter kennismaking of nog een keer zingen..

 

 

Op 18 februari organiseert Promusic weer een meezingdag. Deze keer zal HET NIEUW JERUZALEM gezongen worden. Dit bekende oratorium van Johan Bredewout op tekst van Hans de Ruiter is al door vele koren gezongen. Wellicht wilt u dit nogmaals zingen met mensen uit alle windstreken, of wilt u juist kennismaken met dit door velen zo gewaardeerde werk.

Geef u dan op via het inschrijfformulier en geef aan of u de bladmuziek al in uw bezit heeft, of u een cd wilt aanschaffen en of u een oefencd wilt ontvangen.

De dag zal geleid worden door André van Vliet en Johan Bredewout aan de piano.

De aanvang van de dag is 10.00 uur, het concert is om 15.30 uur.

De dag wordt gehouden in de Geref. kerk van Nunspeet.

Zie voor meer informatie: www.promusic.nl/projecten

 

MEEZINGDAG HET NIEUW JERUZALEM 18 FEBR

NIEUW!!: HANDELPROJECT BREDEWOUT UITGEBREID

ONDERWEG: Zilveren Duif winnaar Soli Deo Gloria, Urk: nieuw voor mannenkoor en gemengd koor

NIEUWSBRIEF PROMUSIC OKTOBER

NIEUWE KOORMUZIEK: KORAALCANTATE ALLE ROEM IS UITGESLOTEN

EEN NIEUW BEGIN KERSTORATORIUM 10 
ALTERNATIEVE VERSIE ORATORIUM RUTH (nu ook zonder solisten uitvoerbaar)


Van het Oratorium Ruth is vanaf heden een versie beschikbaar waarbij geen solisten nodig zijn.

U hebt dus nu de keuze uit 2 versies: een met en een zonder solisten 
"Een Nieuw Begin" in Oud Alblas 23 dec


19.00 uur - Hervormde Kerk - Oud Alblas

 

CZOV Eensgezindheid o.l.v. Wim de Penning

Kinderkoor De Krekels o.l.v. Carine Schutte

mmv Strijkersgroep Furioso

Arjan Breukhoven - orgel en Johan Bredewout - piano

Suzanne Arends - fluit en Jolanda den Houter - hobo

Henk Jan Drost en Maurice Veldhuizen - trompet
"Een Nieuw Begin" 24 dec Ederveen


Persbericht van het koo:

 

zaterdag 24 december 2016, 19:30

Locatie:

Schoolstraat 85, Ederveen

Hervormde Kerk Ederveen

Ederveen

Op D.V. zaterdag 24 december wordt er een Kerstconcert gehouden door Chr. Gem. Zangvereniging De Lofstem o.l.v. Ineke Bos - Strootman. Met dit concert zal het Kerstoratorium 'Een nieuw begin' van Johan Bredewout uitgevoerd worden. Daarnaast zingen we ook bekende kerstliederen

 

 

Het concert zal plaatsvinden in de Hervormde kerk te Ederveen. Aanvang 19.30 uur. De kerk gaat open om 19.00 uur.

Medewerking wordt verleend door: Marieke Booy - viool, Jos Groters - trompet, Margret Spelt - orgel, Harrie Stijf - piano, Mariëlle Vlijm - fluit, Yta van der Zwaag - hobo.

De opening en sluiting worden verzorgd door ds. A. Bloemendal.

De toegang is gratis, wel wordt er een collecte gehouden.
Kerstoratorium "Een Nieuw Begin" door Christelijk Mannenkoor Emmeloord 15 dec


klik HIER voor de poster

 

Christelijk Mannenkoor “Emmeloord” voert kerstoratorium uit

 

Op donderdag 15 december geeft het Christelijk Mannenkoor “Emmeloord” (CME) o.l.v. Johan Bredewout een kerstconcert in MFC Nieuw Jeruzalemkerk.

Voor de pauze worden geliefde kerstliederen gezongen.

Na de pauze wordt het kerstoratorium ‘Een Nieuw Begin’ uitgevoerd, gecomponeerd door dirigent Johan Bredewout. De tekst is geschreven door Hans de Ruiter.

Het oratorium vertelt het kerstverhaal met o.a. teksten van de profeten Jesaja en Zacharia en de evangelist Lucas. De meeste muziek is oorspronkelijk, maar er zijn ook twee bestaande koraalmelodieën in verwerkt, te weten ‘Hoe zal ik U ontvangen’ en ‘Joy to the world’. In het werk zijn enkele spreekteksten opgenomen, die voorgelezen worden door Hans de Ruiter.

Het CME wordt begeleid door orgel en piano en door een orkest met de volgende instrumenten: viool, fluit, hobo, fagot, contrabas, slagwerk, hoorn, trompetten en trombones. Verder wordt medewerking verleend door de sopraan Judith Sportel.

Het concert begint om 20.00 uur. Kerk open 19.30 uur. De toegangsprijs is €12,50, inclusief koffie of thee in de pauze. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal en in de voorverkoop op de volgende adressen: Chr. Boekhandel ‘De Fakkel’, Lange Nering 106-B, Emmeloord, Boekhandel Koster, Handelskade 8, Urk en via info@cmemmeloord.nl
"Een Nieuw Begin" in Alblasserdam 17 dec


Grote Kerk Alblasserdam - zaterdag 17 dec 2016 -  20.00 uur

 

Groot samengesteld Chr gemengd koor

Excelsior Kockengen, Bethelkerkkoor Zwijndrecht en Eensgezindheid Oud Alblas

o.l.v. Wim de Penning

mmv Strijkersgroep Furioso

Marco den Toom - orgel en Arjan Wouters - piano

Suzanne Arends - fluit en Anita den Boer - hobo

Henk Jan Drost en Maurice van Dijk - trompet

Toegang € 13.-  Kinderen t/m 8 jaar gratis

Bestel hier kaarten >>
NIEUW!!: HANDELPROJECT BREDEWOUT UITGEBREID


NIEUW: HANDELPROJECT BREDEWOUT UITGEBREID

 

HÃNDELPROJECT   BREDEWOUT   (VOOR GEMENGD KOOR)

Johan Bredewout is de muziek van G.F. Händel ingedoken; wie kent bijv. The Messiah nu niet. Händel (1685-1769) was een populaire componist in de Barok. Nog steeds wordt zijn muziek veel uitgevoerd. Hij heeft veel vocale muziek geschreven, o.a. 20 oratoria en meer dan 120 cantates. Veel van zijn muziek is het meer dan waard om te worden uitgevoerd, soms is het aan de moeilijke kant of enkel voor solisten geschreven. Johan Bredewout heeft daarom een aantal stukken gearrangeerd en in de loop van dit jaar en volgend jaar zullen er nog meer volgen.

 

De volgende delen zijn reeds te bestellen:

For unto us a child is born

He shall feed his flock SATB 

He shall feed His flock TTBB

I know that my Redeemer liveth

Ev’ry valley

NIEUW:

God save the King uit Zadok the Priest SATB

God save the King uit Zadok the Priest TTBB

Lord to Thee we sing and pray SATB

 

Het is de bedoeling dat er geregeld nieuwe titels uitkomen

 
VEEL NIEUWE KOORUITGAVEN


Vervolg Händelprojekt:

-Lord to Thee we sing and pray

-God save the King SATB

-God save the King TTBB

(ook bekend als Zadok the Priest, een wereldberoemde Anthem van Handel)

 

eerdere uitgegeven in dit projekt waren al:

- I know that my redeemer liveth

-And He sahll feed His flock SATB

-And He shall feed His flock TTBB

-For unto us a Child is born

-Ev'ry Valley

 

Voor Pasen en Lijdenstijd:

-I kow that my redeemer liveth (uit het Handelprojekt)

-Agnus Dei

-Agnus Dei TTBB

-Een heerlijk morgenlicht breekt aan SATB

-Een heerlijk morgenlicht TTBB

Overige nieuwe uitgaven:

-Onderweg (titellied van de met de gouden duif bekroonde CD van Soli Deo Gloria)

-Onderweg TTBB

-Veilig bij U thuis  naar psalm 4

-Het staat geschreven

-O Schepping zing van vreugd TTBB (gemendkoorversie was al beschikbaar, en is tegelijktijdig uitvoerbaar).

- We are marching SATB

- We are marching TTBB

-De tien woorden van het verbond , een variant op de versie uit oratorium Exodus

 
Kerkdienst in de Hoef met "Een nieuw Begin"


De Hoef - Zondag 11 december wordt in de Parochiekerk St. Antonius van Padua de traditionele oecumenische adventsviering weer gehouden.

De dienst is opgebouwd rondom het Kerstoratorium 'Een Nieuw Begin' van Johan Bredewout op teksten van Hans de Ruiter In dit oratorium wordt gedacht, gezongen en gelezen over de geboorte van Jezus. Het oratorium zal gezongen worden door het Oecumenisch Projectkoor De Hoef, onder leiding van dirigent Wim van Dijkhuizen.

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Charles Rademaker op het orgel, Anita Vos aan de piano, en Anneke Romijn bespeelt diverse fluiten.

Het belooft een mooie en inspirerende viering te worden, waarvoor iedereen van harte wordt uitgenodigd.

De aanvang van de dienst is 10:00 uur. Na afloop van de dienst kan op het kerkplein de jaarlijkse Kerstmarkt worden bezocht.
Zing mee met Viva Vox "Het Nieuw Jeruzalem"


 

Viva Vox neemt met projectkoor afscheid van dirigent

Het christelijk gemengd koor Viva Vox uit Elspeet neemt op 10 juni 2017 in de Driestwegkerk van Nunspeet met een bijzonder jubileumconcert afscheid van zijn dirigent, Marcel van de Ketterij.

Van de Ketterij is niet minder dan dertig jaar dirigent van Viva Vox. Het koorbestuur wil hem voor die gelegenheid een passend concert aanbieden.

Het koor gaat het oratorium “Het Nieuw Jeruzalem” van musicus Johan Bredewout op tejsten van Hans de Ruiter uitvoeren. Het koorwerk wordt uitgevoerd met begeleiding van orgel, piano, koperblazers, fluiten en slagwerk. Het oratorium beeldt in grote lijnen het visioen van de apostel Johannes op Patmos uit en is een uitdrukking van het intense verlangen van de gelovigen van alle tijden die vertrouwend op Gods Woord uitzien naar de dag waarop Zijn rijk van vrede en gerechtigheid zal aanbreken. De dag waarop Gods kinderen zullen samenkomen in het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt en waarin Christus als Koning heerst.

Het bestuur van Viva Vox nodigt enthousiaste zangers en zangeressen uit om op projectbasis mee te zingen in deze bijzondere uitvoering. Specifiek worden oud-leden van het koor opgeroepen mee te doen.

De repetities beginnen in de tweede week van januari 2017 en hebben op donderdagavond plaats van 19.45 tot 21.45 uur in het Kulturhus in Elspeet. Aanmelden kan via jubileum@vivavoxelspeet.nl of bij één van de bestuursleden.

Deelname aan het projectkoor kost 50 euro, inclusief de koorpartituur

“Het Nieuw Jeruzalem”.

 

 

 
Zing mee met het regenboogkoor "Van Liefde Ongekend"


DRACHTEN - Het Regenboogkoor in Drachten is op zoek naar mannen met enige zangervaring die willen meedoen met een zangproject, waarvoor de repetities begin volgend jaar plaatsvinden.

Het Passie en Paas oratorium Van Liefde Ongekend wordt uitgevoerd op 8 april 2017 door het Christelijk Gemengd Regenboogkoor uit Drachten. Dit stuk wordt uitgevoerd met piano, orgel en orkest. Muziek van Johan Bredewout wordt gebruikt en tekst van Hans de Ruiter.

Voor de mannenpartijen kan het koor nog versterking gebruiken. Mannen met enige zangervaring worden opgeroepen om projectmatig mee te werken aan deze uitvoering.
De repetities starten vanaf dinsdag 10 januari 2017, wekelijks in de PKN De Arke (Flevo 161 Drachten) van 20.00 uur tot 22.00 uur. Informatie over het koor is te vinden op www.regenboogkoor.nl.  Opgave via secretariaat@regenboogkoor.nl
"Een Nieuw Begin" in Dordrecht 23 december


Op D.V. 23 december organiseert Chr. Jongerenkoor Sjalom een concert in de Trinitatiskapel te Dordrecht. Tijdens dit concert zullen zij het kerstoratorium “Een Nieuw Begin” van Johan Bredewout ten gehore brengen. De ambiance van dit concert is de prachtige Tranitatiskapel in Dordrecht (Vriesestraat 20). Wij nodigen u van harte uit deze avond bij te wonen. De volgende instrumentalisten verlenen deze avond hun medewerking:

 • Wilco Oosterom – Hobo
 • Lieneke Roueken – Dwarsfluit
 • Laurence Fierens – Piano
 • Leendert Verduijn – Orgel

De deuren van de kerk gaan open om 19:15u. Om 19:45u begint het concert. De opbrengst van deze avond komt volledig ten goede aan het werk wat Marit Verweij namens Kimon uitvoert voor de plaatselijke stichting Espanor in Mozambique. Het HomeTeam dat achter haar staat zal deze avond eveneens aanwezig zijn. Spreek hen na afloop onder het genot van een hapje en een drankje gerust even aan voor meer informatie over het werk van Marit Verweij in Mozambique.

Vanwege het beperkt aantal plaatsen in deze kerk, is het belangrijk om te reserveren. Stuur ons hiervoor een email en geef hierin aan met hoeveel personen je op deze avond aanwezig hoopt te zijn.

Voor deze avond is een toegangsprijs voor € 2,50 per persoon (18+) bepaald. 

reserveren NOODZAKELIJK via jongerenkoorsjalom@gmail.com
KERSTORATORIUM " EEN NIEUW BEGIN 6 DECEMBER 2017 IN DE GROTE KERK DORDRECHT


Gemengd koor Praise the Lord o.l.v. Henriette de Bat- van Maelsaeke

 

6 december 2017 het oratorium “Een Nieuw begin”

SAMEN  met het koor  Jeserela uit Lisse in de Grote kerk in Dordrecht. 

Instrumentalisten deze avond zijn:

Dirigent: Martien van der Zwan

Orgel: Henriette de Bat

Piano: Christiaan Stouten

Trompettisten: zijn nog niet bekend
" Een Nieuw Begin" 10 december in Leek


LEEK – Het Chr. Mannenkoor Leek geeft zaterdag 10 december een adventsconcert in de Gereformeerde kerk aan de Tolberterstraat.

Naast het Chr. Mannenkoor Leek, zullen het Mannenensemble NicHe uit Tolbert en het Mannenkoor Canta Libre uit Ten Boer aan het concert meewerken. Voor de pauze zingt ieder koor kerstliederen uit eigen repertoire en na de pauze zullen de gezamenlijke koren het Kerstoratorium ‘Een nieuw begin’ van Johan Bredewout uitvoeren. Soliste hierbij is Mirjam de Jong-Timmer.

Het geheel staat onder leiding van Moniek Timmer.

Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
"Een Nieuw Begin" in Sliedrecht op 10 december.


Persbericht:

 

Bent ú het die zo kan genieten van een muzikale avond? Dan mag u op 10 december zeker niet ontbreken in de Grote Kerk in Sliedrecht! Daar wordt het Kerstoratorium van componist  Johan Bredewout en tekstschrijver Hans de Ruiter  uitgevoerd door een groot projectkoor. 

Práchtig om in de Adventstijd het Lukasevangelie op deze manier te horen. Het wordt uitgevoerd door ruim 120 zangers met medewerking van orgel, piano, trompet en fluit. Dit alles o.l.v. Everhard Zwart. Opening en sluiting wordt verzorgd door ds. C.P. de Boer. De collecte is voor de Voedselbank Sliedrecht. Aanvang 20.00 uur. Contactinformatie: Locatie: Kerkbuurt 131 of Lijsterweg 2 Organisator: De Grote kerk Telefoonnummer: 0184 412626 Website: www.hervormdsliedrecht.nl
Uitvoering "Een Nieuw Begin "Lelystad"


Op woensdag 14 december geven het Christelijk Overdagkoor Kampen en zangvereniging Tot nut en genoegen uit Putten samen een kerstconcert. Zij voeren dan het Nederlandstalige Kerstoratorium ‘Een nieuw begin’ van Johan Bredewout op tekst van Hans de ruiter uit.

 

 

Muziek met begeleiding van trompet, fluit, orgel én piano. Het kerstoratorium ‘Een Nieuw Begin’ handelt over het kerstverhaal met onder andere teksten uit de Bijbelboeken Lucas en Jesaja. De uitvoering vindt plaats op woensdag 14 december in de Open Hof aan de Lelystraat 49. Aanvang: 19.30 uur. Er wordt gecollecteerd.

 0 Reacties - Tonen

 

 
Uitvoering "Een Nieuw Begin" 16 december Dronten


DRONTEN - Het koor Vergaard uit Alle Streken geeft op vrijdag 16 december een gratis kerstconcert in kerkcentrum De Ark in Dronten. De avond begint om acht uur.

De kerstcantate ‘Een Nieuw Begin’ van Johan Bredewout (muziek) en Hans de Ruiter (tekst) wordt deze avond ten gehore gebracht. Ook worden er veel liederen in samenzang gezonden.

De instrumentale begeleiding wordt verzorgd door een blazersensemble, fluitist, orgel en piano. Het geheel staat onder leiding van dirigent Peter Speek.

 

Van: vrijdag 16 december 2016 20:00

 

 

 
Regenboogkoor Drachten zoekt mannenstemmen voor uitvoering "Van Liefde Ongekend


DRACHTEN –

 

Op 8 april 2017 voert het Christelijk Gemengd Regenboogkoor uit Drachten, het Passie en Paas oratorium Van Liefde Ongekend uit met muziek van Johan Bredewout en tekst van Hans de Ruiter.

 

Dit stuk wordt uitgevoerd met piano, orgel en orkest. Voor de mannenpartijen kan het koor versterking gebruiken van mannen met enige zangervaring, om projectmatig mee te werken aan deze uitvoering.

De repetities starten vanaf dinsdag 10 januari 2017, wekelijks in de PKN De Arke van 20.00 uur tot 22.00 uur. Opgave via secretariaat@regenboogkoor.nl, kijk ook op  www.regenboogkoor.nl
Album "Onderweg" wint zilveren duif


De CD "Onderweg" van "Soli Deo Gloria" Urk olv Jaap Kramer is bekroond met de "zilveren duif".

Van harte feliciteren wij het koor en dirigent Jaap Kramer met deze prachtige onderscheiding. 

Johan Bredewout had het voorrecht de muziek voor de titelsong van de cd te mogen schrijven. De tekst is van koorlid Meindert Bakker.

Dit lied is verkrijgbaar bij Promusic Publishing. Een orkestarrangement is eveneens beschikbaar. 

Zowel voor mannenkoor als gemengdkoor uitgegeven. 

Demopartituur 

 

 
Oratorium "Schepping" door Praise Him o.l.v jan Quintus Zwart


ZWIJNDRECHT / REGIO – Christelijk Gemengd Drechtstedenkoor ‘Praise Him’ uit Dordrecht o.l.v. Jan Quintus Zwart zingt zaterdag 12 november 2016 de oratorium ‘Schepping’ van Johan Bredewout. Locatie is de Bethelkerk in Zwijndrecht, Rotterdamseweg 73. De aanvang is 20.00 uur (deur gaat open vanaf 19.30 uur). 

 

De avond wordt gepresenteerd door Heleen van Dijk, vroeger presenteerde zij bij de Evangelische Omroep het programma ‘De Muzikale Fruitmand’. Aan de avond werken verder mee André van Vliet (vleugel) en Martin Zonnenberg (orgel). 

Het oratorium wordt gebracht met zang en beeld. Bezoekers kunnen meekijken op grote schermen, waarop bijpassende beelden te zien zijn. Zo wordt het machtige scheppingswerk van God heel dicht bij de bezoekers gebracht. De muziek is oorspronkelijk maar bevat ook bekende melodieën. Het koor wordt versterkt door een 20-tal projectleden.

Kaarten
Een kaart voor de avond kost € 7,50. Kinderen t/m 14 jaar kunnen gratis naar binnen. De kaarten zijn te bestellen via tel. 06-51342620 of per e-mail: info@praisehim.nl
SPECIALE KORTINGSAKTIE ORATORIUMEXODUS


klik hier voor informatie van uitgeverij Promusic !
Zing mee met " Een Nieuw Begin" in Kampen


KAMPEN - Na de vakantie zin om iets nieuws te beginnen? Dat kan bij het Christelijk Overdagkoor. Wie zin heeft en goed van papier kan zingen, of het Kerstoratorium ‘Een Nieuw Begin’ van Johan Bredewout op teksten van Hans de Ruiter al kent en het (daarom) graag nog eens wil zingen, is welkom vanaf 30 augustus als projectlid van het koor.

De organisatie vertelt: "We werken dan toe naar de uitvoering van dit stuk op 14 december. De repetities zijn elke dinsdagochtend van 09.00 tot 11.00 uur, in de Botermarktzaal van het Broederhuis, achter de Broederkerk in Kampen, ingang Broederstraat. Het koor staat onder leiding van Marijn de Jong. Meer inlichtingen? Kijk op: www.christelijkoverdagkoor.nl of bel 038 332 43 04. Mailen kan ook: chr.overdagkoor@gmail.com. Aan deelname zijn geen kosten verbonden."
Nieuwste koormuziek: bekijk hier de demopartituren


Arrangementen (Messiah)

 

And he shall feed his flock mannenkoor

And he shall feed his flock gemengd koor

Evry valley gemengd koor

For unto us a child is born gemengd koor

I know that my redeemer liveth gemengd koor

 

Nieuwe composities: 

 

Onderweg gemengd koor

Onderweg mannenkoor

Intrada ere zij God gemengd koor

Intrada ere zij God mannenkoor 

Intrada ere zij God is gelijktijdig uitvoerbaar door SATB en TTBB

 

Alle muziek te verkrijgen bij uitgeverij Promusic

 

 
Nieuw projekt : G.F. Händel gearrangeerd voor amateurkoren


 

 

 

HANDELPROJECT  


 

 

HANDELPROJECT    JOHAN BREDEWOUT    (VOOR GEMENGD KOOR)

Johan Bredewout is de muziek van G.F. Händel ingedoken; wie kent bijv. The Messiah nu niet. Händel (1685-1769) was een populaire componist in de Barok. Nog steeds wordt zijn muziek veel uitgevoerd. Hij heeft veel vocale muziek geschreven, o.a. 20 oratoria en meer dan 120 cantates. Veel van zijn muziek is het meer dan waard om te worden uitgevoerd, soms is het aan de moeilijke kant of enkel voor solisten geschreven. Johan Bredewout heeft daarom een aantal stukken gearrangeerd en in de loop van dit jaar en volgend jaar zullen er nog meer volgen.

 

De volgende delen zijn reeds te bestellen:

For unto us a child is born

He shall feed his flock

I know that my Redeemer liveth

Ev’ry valley

 
Nieuwe CD opname kerstoratorium "Een Nieuw Begin"


ZIERIKZEE - Het Christelijk Gemengd Eilandenkoor heeft in de Nieuwe Kerk in Zierikzee een nieuwe cd opgenomen. Het is een vertolking van het kerstoratorium 'Een Nieuw Begin' van Johan Bredewout en Hans de Ruiter.

Te horen zijn ook Mark Brandwijk (vleugel), Peter Wildeman (orgel), het strijkorkest Cekov en Carolien Schot (spreekstem). De cd is te bestellen door te mailen naar info@eilandenkoor.nl

Het momentel 70 leden tellende koor werd in 1998 opgericht en wordt de laatste vier jaren gedirigeerd door de 27-jarige Joost van Belzen uit Schelluinen. De koorleden komen van Schouwen-Duiveland, Tholen, Zuid-Beveland en Goeree-Overflakkee.

 
concertserie in Vollenhove zomer 2017

2 uitvoeringen "Wilhelmuscantate"


27 april: Traditioneel Oranjeconcert in Woudenberg

Traditioneel Oranjeconcert in de Hervormde Kerk van Woudenberg. Koor en samenzang van bekende vaderlandse liederen, instrumentale solo`s.

Mannenensemble Cantare hoopt deze avond de Wilhelmus Cantate van Johan Bredewout uit te voeren.

 

Aan deze avond werken mee:

 • Mannenensemble Cantare o.l.v. Evert van Dijkhuizen
 • Wietske van der Vegt (15 jaar), sopraan
 • Lydia van Mourik, fluit
 • Matthijs Valkenwoud, trompet
 • Rens de Winter, piano
 • Jan Rozendaal, orgel
 • Evert van Dijkhuizen, algehele muzikale leiding

Aanvang 19.30, kerk open 19.00. 
Toegangsprijs: € 5,00 p.p. Kinderen t/m 15 jaar gratis.

Collecte voor stichting HVC (Hulp Vervolgde Christenen).

Hervormde Kerk
Schoutstraat 8a
Woudenberg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

30 april 2016 Bevrijdingsconcert te Voorthuizen


Tijdens dit Bevrijdingsconcert zal o.a. de “Wilhelmus Cantate” van Johan Bredewout worden uitgevoerd.

 

Verder is er veel ruimte voor samenzang.
medewerking aan dit Bevrijdingsconcert verlenen;
Johan Bredewout / piano.
Edith en Arjan Post / trompet.
Yta van der Zwaag / hobo.
Mirjam Feijer / sopraan.
Anneke Bruinink / pauken.
Wilma Schouten / dwarsfluit.
Jan Post / orgel.

Algehele muzikale leiding; Adriaan Bruinink.

Locatie   : Dorpskerk – Kerkstraat 35 – Voorthuizen.
Aanvang: 20:00 uur
Entree    : GRATIS

 

 

OVER DE WILHELMUSCANTATE

 

In de Wilhelmuscantate worden alle coupletten van het Wilhelmus muzikaal uitgebeeld.
Hierbij is de tekst en de sfeer van elk couplet uitgangspunt.
In een aantal coupletten wordt de traditionele melodie gebruikt, of een variatie op die melodie.
De ene keer zal die variatie heel herkenbaar te herleiden zijn naar het origineel, de andere keer zit die meer verstopt.
Er is echter   ook een geheel nieuwe melodie gecomponeerd voor de cantabilegedeelten.
De heer Dolf Lok heeft het Wilhelmus uitvoerig bestudeerd en er een interessant boek over geschreven.
Hij kwam met het idee van deze cantate bij ondergetekende.
Uit zijn zorgvuldig onderzoek blijkt dat het bekende 6e couplet zeer nauwe banden heeft met het Lutherlied. Daarom zijn beide melodieën in een polyfoon samenspel in dit deel met elkaar verweven.
Naast de wat complexere polyfone gedeelten zijn er een aantal   korte   delen, waarin in een marchiale stijl gewag wordt gemaakt van de prins te paard en het wapengekletter dat hierbij hoort.
Het stuk begint met een fanfare als inleiding.
De finale is een soort reprise: een virtuoos spelend orkest laat het fanfaredeel terugkomen. Hier tegenin
zingt het koor de nieuw gecomponeerde melodie, waarna het orkest majesteitelijk   afsluit met de cadens die weer is gebaseerd op de oude melodie. Zo worden traditie en nieuwe initiatieven muzikaal  verbeeld en verenigd.
Nieuwe koormuziek


arrangement van het prachtige lied "Ga met God" mannenkoor demopartituur

idem voor gemengd koor demopartituur

"Wees stil voor het aangezicht van God" mannenkoor demopartituur  (gemengd koor was al uitgevgeven)

De tien woorden van het verbond demopartituur

 
Overige nieuwe uitgaven koormuziek


Composities: 

 

Psalm 91 " Toevlucht" voor SATB. Een nieuwe titel in de serie psalmen.

Psalm 103 "ZIng voor de Heer met hart en stem" -mannenkoorversie. (kan gelijktijdig met de bestaande SATB-versie uitgevoerd worden)

"Feestlied voor de bruiloft van het Lam" uit het Nieuw Jeruzalem Mannenkoorversie 

"Tien woorden voor leven in vrijheid" ( de 10 geboden) op tekst Hans de Ruiter) 

"Droombeeld" voor mannenkoor op  tekst van Joop Witkamp. 

"Droombeeld" voor gemengd koor op  tekst van Joop Witkamp. 

 

Arrangementen: 

March on gemengd koor 

"Genade groot" voor gemengd koor (mannenkoorzetting was al beschikbaar )

"More love to Thee" voor gemengd koor ( mannekoorzetting was al  beschikbaar)

"Hoe groot zijt Gij" voor gemengd koor ( mannenkoorzetting was al beschikbaar ) 

"The Lords Prayer" voor mannenkoor

 

Bestelinformatie

 
ORATORIUM EXODUS VANAF HEDEN LEVERBAAR


Oratorium Exodus

geschreven in opdracht van het Christelijk gemengd koor “De Zeeklank” 

Vanaf heden verkrijgbaar.

 

Klik hier voor een demo-exemlaar van de bladmuziek.

Klik hier voor een demo-exemplaar van de orkestpartituur.

Klik hier voor de  recensie in de Stentor door dhr. Dick Idema.

Klik hier voor verdere informatie.

 

 
luisterfragmenten Exodus


inleiding

proloog

de tien woorden van het verbond 

wijsheid

het biezen mandje

instrumentaal intermezzo 1

vlucht

kiezen

lied van Mirjam

intrumentaal intermezzo 2

mijn banier is de Heer

op de berg bij God

pelgims

mozes einde

finale 1e stukje

finale 2e stukje

finale slot
Nieuwe CD Harm Hoeve in samenspel met Johan Bredewout


Onlangs is er een CD opgenomen met bekende liederen uit heden en verleden in een boeiend samenspel van orgel en piano. De CD is opgenomen in de Ichtuskerk te Urk waar een prachtig groot Kleuker/Riegaart orgel staat en een mooie Yamahavleugel. De firma Excellent recordings uit Nunspeet heeft  met veel inzet en vakkundigheid gezorgd voor een fraaie geluidsregistratie. 
Alle bewerkingen zijn geschreven door de uitvoerenden Harm Hoeve en Johan Bredewout.

Een CD  met zowel verstild als sprankelend en virtuoos orgel- en pianospel. Van harte aanbevolen. 

 

Titels: (klik op de titel voor luisterfragmenten).

Heer ik kom tot U
Breng dank aan de eeuwige​
Machtig God
Ode aan Handel
Liefde eenmaal uitgesproken
Prijs de heer met blijde galmen
Heer, ai maak mij Uwe wegen
Wie maar de goede God laat zorgen

Jezus mijn Heiland
Kom tot de Vader-Je hoeft niet bang te zijn-Heer, Uw licht en liefde schijnen
Blijf mij nabij
Op bergen en in dalen
Zie ons wachten aan de stromen
Zegen ons algoede-God zij met u deze dag en nacht
Prijs 14,95. Verzendkosten 2 euro.

Te bestellen in de webshop.
Psalmen : nieuwe muziek, oude berijming voor reformatorische koren.


Op verzoek van reformatoriche koren zijn er een aantal psalmen uit het psalmenprojekt van Johan Bredewout verschenen in de oude orginele berijming, of in ieder geval overeenkomstig met de oude berijming.

Opmerking : psalm 42/43 en psalm 86 is op dezelfde muziek gezet. 

 

Mannenkoor

 

Psalm 25                
Psalm 42,43           
Psalm 86  

Psalm 130            

 

gemengd koor      
Psalm 25                
Psalm 42,43           
Psalm 86                
Psalm 103
Psalm 116              
Psalm 122
Psalm 130              

 

Bestelinformatie
Zangspel "Esther"


Zangspel " Esther" een zangspel voor klein en groot.

Tekst: Hans de Ruiter. Muziek: Johan Bredewout

 

informatie

Partituur

Luistervoorbeelden

 

Bestelinformatie

 

 

 
"Wilhelmuscantate " voor mannenkoor


Muziek: Johan Bredewout.

Tekst: Alle coupletten van het "Wilhelmus"

 

Aanbevolen voor een bevrijdingsconcert op 5 mei 2015- 70 jaar bevrijding ) 

 

Informatie. 

Partituur (binnenkort aanklikbaar)

Luistervoorbeelden.

Bestelinformatie

 

 

 
DIE SCHÖPFUNG en "The Creation" oratorium "Schepping" in het Duits en het Engels.


In opdracht van een Duits koor is Schepping, oratorium van Hans de Ruiter/ Johan Bredewout vertaald in het Duits.

Er bestaat ook een Engelse versie: " The Creation", deze is inmiddels in Canada uitgevoerd 

 
Nieuwe CD Harm Hoeve in samenspel met Johan Bredewout


Onlangs is er een CD opgenomen met bekende liederen uit heden en verleden in een boeiend samenspel van orgel en piano. De CD is opgenomen in de Ichtuskerk te Urk waar een prachtig groot Kleuker/Riegaart orgel staat en een mooie Yamahavleugel. De firma Excellent recordings uit Nunspeet heeft  met veel inzet en vakkundigheid gezorgd voor een fraaie geluidsregistratie. 
Alle bewerkingen zijn geschreven door de uitvoerenden Harm Hoeve en Johan Bredewout.

Een CD  met zowel verstild als sprankelend en virtuoos orgel- en pianospel. Van harte aanbevolen. 

Beluister op You Tube een compilatie van de CD klik hier 

Prijs 14,95. Verzendkosten 2 euro.

Te bestellen in de webshop.
Benefietconcert "Het Nieuw Jeruzalem" tbv bootvluchtelingen


Op 18 juni wordt er een benefietconcert gehouden in kerkcentrum De Hoeksteen in IJsselmuiden (Goudplevier 103). Een concert ten bate van Stichting Bootvluchtelingen.
Het oratorium “Het Nieuw Jeruzalem” van tekstschrijver Hans de Ruiter en componist  Johan Bredewout zal dan uitgevoerd gaan worden.
In dit oratorium wordt in grote lijnen, het visioen van de apostel Johannes op Patmos gevolgd uit de Openbaring van Johannes. De teksten worden echter afgewisseld met relevante gedeelten uit het Oude Testament en uit de Evangeliën. Er zijn, naast alle nieuw gecomponeerde muziek, ook enkele herkenningspunten te vinden, in de vorm van bekende gezangen en bovendien in de melodie van het bekende "Yeroeshalam shel Zahav".

PROJECTKOOR 
Een paar maanden geleden zijn een aantal koren benaderd die dit oratorium eerder hebben uitgevoerd, met de vraag om mee te werken aan dit concert. Intussen hebben ruim honderd koorleden zich aangemeld.

MEEWERKEN
Naast het projectkoor werken ook 9 musici mee (op piano, orgel, slagwerk, trompet, hoorn, trombone en fluit), mezzosopraan Petra Stoute en ds. Arie van der Veer zal een korte inleiding en de verbindende teksten verzorgen.
Het geheel staat o.l.v. dirigent Jaap Kramer.

OPBRENGST VOOR STICHTING BOOTVLUCHTELING
De inkomsten zijn voor St. Bootvluchteling, er gaat slechts een klein deel naar de organisatiekosten. Die kosten zijn laag, o.a. omdat iedereen belangeloos meewerkt en er sponsors zijn.

START KAARTVERKOOP 
De voorverkoop van de entreekaarten start maandag 9 mei.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij:
Evangelische boekhandel De Rank 
Oude Straat 17 
8261 CC Kampen 
Tel: 038-3322981 
info@rankkampen.nl

Chr. boekhandel De Pelgrim
Dorpsweg 75
8271 BK IJsselmuiden
Tel: 038-3333888
info@depelgrim.nl

De prijs voor een volwassene bedraagt € 10,00, voor kinderen t/m 12 jaar € 5,00

Entreekaarten kunnen, mits voorradig, ook de 18e juni aan de kerkzaal gekocht worden.

Bij vragen of informatie: mail dan naar zonenzegen@gmail.com

 

 

 
Uitvoeringen " Het Nieuw Jeruzalem" " Praise the Lord" Middelburg en Alblasserdam


Gemengd koor Praise the Lord o.l.v. Henriette de Bat- van Maelsaeke

 

Op 18 maart 2017 staat de uitvoering van het hele oratorium "Het nieuw Jeruzalem"  gepland in de Nieuwe Kerk te Middelburg.  Deze avond werken mee:

Organist: Hugo van der Meij 

Pianist: Christiaan Stouten

Trompetduo: Maurice en Janita van Dijk

Dwarsfluit: Aleida Stouten

Spreekstem: Dhr. W.Chr. van Bellen  

 

Op 27 mei 2017  een gedeelte van het oratorium het nieuw Jeruzalem  de Havenkerk in Alblasserdam. Medewerkenden deze avond zijn:

 Organist: Arie van der Vlist

Pianist: Christiaan Stouten

Trompettist: Pascal van de Velde

Dwarsfluit: Aleida Stouten

 

 

 

 
Christelijk Gemengd Projektkoor Groote Lindt zoekt projektzangers voor Oratorioum "Exodus"


Christelijk Gemengd Projektkoor "Groote Lindt" en het oratorium Exodus.

Gestimuleerd door eerdere positieve ervaringen met projectzangers en zangeressen, zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die met ons een oratorium willen instuderen en uitvoeren. Een oratorium is een muziekstuk met geestelijke inhoud. "Exodus" is zo'n stuk, gecomponeerd door Johan Bredewout, de tekst is van Hans de Ruiter en het is gebaseerd op het Bijbelboek Exodus, dat de uittocht van het volk Israel uit Egypte beschrijft.

Het leven van Mozes wordt bezongen: zijn biezen mandje, zijn vlucht uit Egypte, zijn verblijf in de woestijn, gesprekken met de farao, de doortocht door de Rode Zee, de aankomst bij de berg Horeb en het einde van zijn leven.

Bij de berg Horeb heeft het volk voor zich, nu Mozes er niet is, een gouden kalf gemaakt. Dat heeft de verhouding God en zijn volk ernstig verstoord. God en Mozes spreken daarover. De Israelieten willen nooit  naar me luisteren, ik ga zelf niet met jullie mee, zegt God. Daar schrikken de Israelieten van en in woord en daad betuigen ze hun spijt. Mozes bepleit dat de Israelieten toch zijn volk zijn en God ziet van zijn voornemen af. De Bijbel in gewone taal zegt het zo: Ik zal zelf met je meegaan, je kunt gerust zijn, zei de Heer. Ja. zei Mozes, als u wilt dat we verder reizen, dan moet u zelf met ons meegaan,Exodus 33 vers 14. Anders gezegd, en dat is de rode draad in het oratorium:

Heer. als Gij niet met ons mee wilt gaan, doe ons van hier niet optrekken. 

De liederen en de gesproken teksten zijn geheel in het Nederlands en zo te volgen voor de aandachtige luisteraar, het komt dicht bij de mensen en dat is de bedoeling van de componist Johan Bredewout.

Wij, leden van het Christelijk Gemengd koor "Groote Lindt", nodigen zangers en zangeressen uit om ons te versterken, met ons te oefenen en te zingen. Hoe gaat dat in zijn werk? Met ingang van Woensdag 11 januari 2017, repeteren we elke week van 19.30 uur tot 21.30 uur in de Open Hof Kerk, Walraven van Hallstraat 2, 3333 BZ Zwijndrecht. Bij de kerk is er voldoende, gratis, parkeer gelegenheid. Om half negen is er pauze van ongeveer 20 minuten. Wilt u vrijblijvend enkele repetities bijwonen? Dat kan. De uitvoering van het oratorium "Exodus" is in de maand oktober 2017 er wordt gehouden in de Bethelkerk, Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht. Wilt u nadere informatie?  Bezoek de e-mail d.bruijne@kpnplanet.nl van onze secretaris Mw. Ank de Bruijne-Schippers.
Oratorium "Ruth"in Krimpen aan de IJssel


klik op onderstaande link voor het artikel

http://krimpen.ijsselenlekstreek.nl/activiteit/item/63702/concert-oratorium-ruth-
MEEZINGDAG HET NIEUW JERUZALEM 18 FEBR


dec Sliedrecht

MEEZINGDAG MET AFSLUITEND CONCERT "HET NIEUW JERUZALEM"18 FEBR

ter kennismaking of nog een keer zingen..

 

 

Op 18 februari organiseert Promusic weer een meezingdag. Deze keer zal HET NIEUW JERUZALEM gezongen worden. Dit bekende oratorium van Johan Bredewout op tekst van Hans de Ruiter is al door vele koren gezongen. Wellicht wilt u dit nogmaals zingen met mensen uit alle windstreken, of wilt u juist kennismaken met dit door velen zo gewaardeerde werk.

Geef u dan op via het inschrijfformulier en geef aan of u de bladmuziek al in uw bezit heeft, of u een cd wilt aanschaffen en of u een oefencd wilt ontvangen.

De dag zal geleid worden door André van Vliet en Johan Bredewout aan de piano.

De aanvang van de dag is 10.00 uur, het concert is om 15.30 uur.

De dag wordt gehouden in de Geref. kerk van Nunspeet.

Zie voor meer informatie: www.promusic.nl/projecten

 

MEEZINGDAG HET NIEUW JERUZALEM 18 FEBR

NIEUW!!: HANDELPROJECT BREDEWOUT UITGEBREID

ONDERWEG: Zilveren Duif winnaar Soli Deo Gloria, Urk: nieuw voor mannenkoor en gemengd koor

NIEUWSBRIEF PROMUSIC OKTOBER

NIEUWE KOORMUZIEK: KORAALCANTATE ALLE ROEM IS UITGESLOTEN

EEN NIEUW BEGIN KERSTORATORIUM 10 
ALTERNATIEVE VERSIE ORATORIUM RUTH (nu ook zonder solisten uitvoerbaar)


Van het Oratorium Ruth is vanaf heden een versie beschikbaar waarbij geen solisten nodig zijn.

U hebt dus nu de keuze uit 2 versies: een met en een zonder solisten 
"Een Nieuw Begin" in Oud Alblas 23 dec


19.00 uur - Hervormde Kerk - Oud Alblas

 

CZOV Eensgezindheid o.l.v. Wim de Penning

Kinderkoor De Krekels o.l.v. Carine Schutte

mmv Strijkersgroep Furioso

Arjan Breukhoven - orgel en Johan Bredewout - piano

Suzanne Arends - fluit en Jolanda den Houter - hobo

Henk Jan Drost en Maurice Veldhuizen - trompet
"Een Nieuw Begin" 24 dec Ederveen


Persbericht van het koo:

 

zaterdag 24 december 2016, 19:30

Locatie:

Schoolstraat 85, Ederveen

Hervormde Kerk Ederveen

Ederveen

Op D.V. zaterdag 24 december wordt er een Kerstconcert gehouden door Chr. Gem. Zangvereniging De Lofstem o.l.v. Ineke Bos - Strootman. Met dit concert zal het Kerstoratorium 'Een nieuw begin' van Johan Bredewout uitgevoerd worden. Daarnaast zingen we ook bekende kerstliederen

 

 

Het concert zal plaatsvinden in de Hervormde kerk te Ederveen. Aanvang 19.30 uur. De kerk gaat open om 19.00 uur.

Medewerking wordt verleend door: Marieke Booy - viool, Jos Groters - trompet, Margret Spelt - orgel, Harrie Stijf - piano, Mariëlle Vlijm - fluit, Yta van der Zwaag - hobo.

De opening en sluiting worden verzorgd door ds. A. Bloemendal.

De toegang is gratis, wel wordt er een collecte gehouden.
Kerstoratorium "Een Nieuw Begin" door Christelijk Mannenkoor Emmeloord 15 dec


klik HIER voor de poster

 

Christelijk Mannenkoor “Emmeloord” voert kerstoratorium uit

 

Op donderdag 15 december geeft het Christelijk Mannenkoor “Emmeloord” (CME) o.l.v. Johan Bredewout een kerstconcert in MFC Nieuw Jeruzalemkerk.

Voor de pauze worden geliefde kerstliederen gezongen.

Na de pauze wordt het kerstoratorium ‘Een Nieuw Begin’ uitgevoerd, gecomponeerd door dirigent Johan Bredewout. De tekst is geschreven door Hans de Ruiter.

Het oratorium vertelt het kerstverhaal met o.a. teksten van de profeten Jesaja en Zacharia en de evangelist Lucas. De meeste muziek is oorspronkelijk, maar er zijn ook twee bestaande koraalmelodieën in verwerkt, te weten ‘Hoe zal ik U ontvangen’ en ‘Joy to the world’. In het werk zijn enkele spreekteksten opgenomen, die voorgelezen worden door Hans de Ruiter.

Het CME wordt begeleid door orgel en piano en door een orkest met de volgende instrumenten: viool, fluit, hobo, fagot, contrabas, slagwerk, hoorn, trompetten en trombones. Verder wordt medewerking verleend door de sopraan Judith Sportel.

Het concert begint om 20.00 uur. Kerk open 19.30 uur. De toegangsprijs is €12,50, inclusief koffie of thee in de pauze. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal en in de voorverkoop op de volgende adressen: Chr. Boekhandel ‘De Fakkel’, Lange Nering 106-B, Emmeloord, Boekhandel Koster, Handelskade 8, Urk en via info@cmemmeloord.nl
"Een Nieuw Begin" in Alblasserdam 17 dec


Grote Kerk Alblasserdam - zaterdag 17 dec 2016 -  20.00 uur

 

Groot samengesteld Chr gemengd koor

Excelsior Kockengen, Bethelkerkkoor Zwijndrecht en Eensgezindheid Oud Alblas

o.l.v. Wim de Penning

mmv Strijkersgroep Furioso

Marco den Toom - orgel en Arjan Wouters - piano

Suzanne Arends - fluit en Anita den Boer - hobo

Henk Jan Drost en Maurice van Dijk - trompet

Toegang € 13.-  Kinderen t/m 8 jaar gratis

Bestel hier kaarten >>
NIEUW!!: HANDELPROJECT BREDEWOUT UITGEBREID


NIEUW: HANDELPROJECT BREDEWOUT UITGEBREID

 

HÃNDELPROJECT   BREDEWOUT   (VOOR GEMENGD KOOR)

Johan Bredewout is de muziek van G.F. Händel ingedoken; wie kent bijv. The Messiah nu niet. Händel (1685-1769) was een populaire componist in de Barok. Nog steeds wordt zijn muziek veel uitgevoerd. Hij heeft veel vocale muziek geschreven, o.a. 20 oratoria en meer dan 120 cantates. Veel van zijn muziek is het meer dan waard om te worden uitgevoerd, soms is het aan de moeilijke kant of enkel voor solisten geschreven. Johan Bredewout heeft daarom een aantal stukken gearrangeerd en in de loop van dit jaar en volgend jaar zullen er nog meer volgen.

 

De volgende delen zijn reeds te bestellen:

For unto us a child is born

He shall feed his flock SATB 

He shall feed His flock TTBB

I know that my Redeemer liveth

Ev’ry valley

NIEUW:

God save the King uit Zadok the Priest SATB

God save the King uit Zadok the Priest TTBB

Lord to Thee we sing and pray SATB

 

Het is de bedoeling dat er geregeld nieuwe titels uitkomen

 
VEEL NIEUWE KOORUITGAVEN


Vervolg Händelprojekt:

-Lord to Thee we sing and pray

-God save the King SATB

-God save the King TTBB

(ook bekend als Zadok the Priest, een wereldberoemde Anthem van Handel)

 

eerdere uitgegeven in dit projekt waren al:

- I know that my redeemer liveth

-And He sahll feed His flock SATB

-And He shall feed His flock TTBB

-For unto us a Child is born

-Ev'ry Valley

 

Voor Pasen en Lijdenstijd:

-I kow that my redeemer liveth (uit het Handelprojekt)

-Agnus Dei

-Agnus Dei TTBB

-Een heerlijk morgenlicht breekt aan SATB

-Een heerlijk morgenlicht TTBB

Overige nieuwe uitgaven:

-Onderweg (titellied van de met de gouden duif bekroonde CD van Soli Deo Gloria)

-Onderweg TTBB

-Veilig bij U thuis  naar psalm 4

-Het staat geschreven

-O Schepping zing van vreugd TTBB (gemendkoorversie was al beschikbaar, en is tegelijktijdig uitvoerbaar).

- We are marching SATB

- We are marching TTBB

-De tien woorden van het verbond , een variant op de versie uit oratorium Exodus

 
Kerkdienst in de Hoef met "Een nieuw Begin"


De Hoef - Zondag 11 december wordt in de Parochiekerk St. Antonius van Padua de traditionele oecumenische adventsviering weer gehouden.

De dienst is opgebouwd rondom het Kerstoratorium 'Een Nieuw Begin' van Johan Bredewout op teksten van Hans de Ruiter In dit oratorium wordt gedacht, gezongen en gelezen over de geboorte van Jezus. Het oratorium zal gezongen worden door het Oecumenisch Projectkoor De Hoef, onder leiding van dirigent Wim van Dijkhuizen.

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Charles Rademaker op het orgel, Anita Vos aan de piano, en Anneke Romijn bespeelt diverse fluiten.

Het belooft een mooie en inspirerende viering te worden, waarvoor iedereen van harte wordt uitgenodigd.

De aanvang van de dienst is 10:00 uur. Na afloop van de dienst kan op het kerkplein de jaarlijkse Kerstmarkt worden bezocht.
Zing mee met Viva Vox "Het Nieuw Jeruzalem"


 

Viva Vox neemt met projectkoor afscheid van dirigent

Het christelijk gemengd koor Viva Vox uit Elspeet neemt op 10 juni 2017 in de Driestwegkerk van Nunspeet met een bijzonder jubileumconcert afscheid van zijn dirigent, Marcel van de Ketterij.

Van de Ketterij is niet minder dan dertig jaar dirigent van Viva Vox. Het koorbestuur wil hem voor die gelegenheid een passend concert aanbieden.

Het koor gaat het oratorium “Het Nieuw Jeruzalem” van musicus Johan Bredewout op tejsten van Hans de Ruiter uitvoeren. Het koorwerk wordt uitgevoerd met begeleiding van orgel, piano, koperblazers, fluiten en slagwerk. Het oratorium beeldt in grote lijnen het visioen van de apostel Johannes op Patmos uit en is een uitdrukking van het intense verlangen van de gelovigen van alle tijden die vertrouwend op Gods Woord uitzien naar de dag waarop Zijn rijk van vrede en gerechtigheid zal aanbreken. De dag waarop Gods kinderen zullen samenkomen in het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt en waarin Christus als Koning heerst.

Het bestuur van Viva Vox nodigt enthousiaste zangers en zangeressen uit om op projectbasis mee te zingen in deze bijzondere uitvoering. Specifiek worden oud-leden van het koor opgeroepen mee te doen.

De repetities beginnen in de tweede week van januari 2017 en hebben op donderdagavond plaats van 19.45 tot 21.45 uur in het Kulturhus in Elspeet. Aanmelden kan via jubileum@vivavoxelspeet.nl of bij één van de bestuursleden.

Deelname aan het projectkoor kost 50 euro, inclusief de koorpartituur

“Het Nieuw Jeruzalem”.

 

 

 
Zing mee met het regenboogkoor "Van Liefde Ongekend"


DRACHTEN - Het Regenboogkoor in Drachten is op zoek naar mannen met enige zangervaring die willen meedoen met een zangproject, waarvoor de repetities begin volgend jaar plaatsvinden.

Het Passie en Paas oratorium Van Liefde Ongekend wordt uitgevoerd op 8 april 2017 door het Christelijk Gemengd Regenboogkoor uit Drachten. Dit stuk wordt uitgevoerd met piano, orgel en orkest. Muziek van Johan Bredewout wordt gebruikt en tekst van Hans de Ruiter.

Voor de mannenpartijen kan het koor nog versterking gebruiken. Mannen met enige zangervaring worden opgeroepen om projectmatig mee te werken aan deze uitvoering.
De repetities starten vanaf dinsdag 10 januari 2017, wekelijks in de PKN De Arke (Flevo 161 Drachten) van 20.00 uur tot 22.00 uur. Informatie over het koor is te vinden op www.regenboogkoor.nl.  Opgave via secretariaat@regenboogkoor.nl
"Een Nieuw Begin" in Dordrecht 23 december


Op D.V. 23 december organiseert Chr. Jongerenkoor Sjalom een concert in de Trinitatiskapel te Dordrecht. Tijdens dit concert zullen zij het kerstoratorium “Een Nieuw Begin” van Johan Bredewout ten gehore brengen. De ambiance van dit concert is de prachtige Tranitatiskapel in Dordrecht (Vriesestraat 20). Wij nodigen u van harte uit deze avond bij te wonen. De volgende instrumentalisten verlenen deze avond hun medewerking:

 • Wilco Oosterom – Hobo
 • Lieneke Roueken – Dwarsfluit
 • Laurence Fierens – Piano
 • Leendert Verduijn – Orgel

De deuren van de kerk gaan open om 19:15u. Om 19:45u begint het concert. De opbrengst van deze avond komt volledig ten goede aan het werk wat Marit Verweij namens Kimon uitvoert voor de plaatselijke stichting Espanor in Mozambique. Het HomeTeam dat achter haar staat zal deze avond eveneens aanwezig zijn. Spreek hen na afloop onder het genot van een hapje en een drankje gerust even aan voor meer informatie over het werk van Marit Verweij in Mozambique.

Vanwege het beperkt aantal plaatsen in deze kerk, is het belangrijk om te reserveren. Stuur ons hiervoor een email en geef hierin aan met hoeveel personen je op deze avond aanwezig hoopt te zijn.

Voor deze avond is een toegangsprijs voor € 2,50 per persoon (18+) bepaald. 

reserveren NOODZAKELIJK via jongerenkoorsjalom@gmail.com
KERSTORATORIUM " EEN NIEUW BEGIN 6 DECEMBER 2017 IN DE GROTE KERK DORDRECHT


Gemengd koor Praise the Lord o.l.v. Henriette de Bat- van Maelsaeke

 

6 december 2017 het oratorium “Een Nieuw begin”

SAMEN  met het koor  Jeserela uit Lisse in de Grote kerk in Dordrecht. 

Instrumentalisten deze avond zijn:

Dirigent: Martien van der Zwan

Orgel: Henriette de Bat

Piano: Christiaan Stouten

Trompettisten: zijn nog niet bekend
" Een Nieuw Begin" 10 december in Leek


LEEK – Het Chr. Mannenkoor Leek geeft zaterdag 10 december een adventsconcert in de Gereformeerde kerk aan de Tolberterstraat.

Naast het Chr. Mannenkoor Leek, zullen het Mannenensemble NicHe uit Tolbert en het Mannenkoor Canta Libre uit Ten Boer aan het concert meewerken. Voor de pauze zingt ieder koor kerstliederen uit eigen repertoire en na de pauze zullen de gezamenlijke koren het Kerstoratorium ‘Een nieuw begin’ van Johan Bredewout uitvoeren. Soliste hierbij is Mirjam de Jong-Timmer.

Het geheel staat onder leiding van Moniek Timmer.

Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
"Een Nieuw Begin" in Sliedrecht op 10 december.


Persbericht:

 

Bent ú het die zo kan genieten van een muzikale avond? Dan mag u op 10 december zeker niet ontbreken in de Grote Kerk in Sliedrecht! Daar wordt het Kerstoratorium van componist  Johan Bredewout en tekstschrijver Hans de Ruiter  uitgevoerd door een groot projectkoor. 

Práchtig om in de Adventstijd het Lukasevangelie op deze manier te horen. Het wordt uitgevoerd door ruim 120 zangers met medewerking van orgel, piano, trompet en fluit. Dit alles o.l.v. Everhard Zwart. Opening en sluiting wordt verzorgd door ds. C.P. de Boer. De collecte is voor de Voedselbank Sliedrecht. Aanvang 20.00 uur. Contactinformatie: Locatie: Kerkbuurt 131 of Lijsterweg 2 Organisator: De Grote kerk Telefoonnummer: 0184 412626 Website: www.hervormdsliedrecht.nl
Uitvoering "Een Nieuw Begin "Lelystad"


Op woensdag 14 december geven het Christelijk Overdagkoor Kampen en zangvereniging Tot nut en genoegen uit Putten samen een kerstconcert. Zij voeren dan het Nederlandstalige Kerstoratorium ‘Een nieuw begin’ van Johan Bredewout op tekst van Hans de ruiter uit.

 

 

Muziek met begeleiding van trompet, fluit, orgel én piano. Het kerstoratorium ‘Een Nieuw Begin’ handelt over het kerstverhaal met onder andere teksten uit de Bijbelboeken Lucas en Jesaja. De uitvoering vindt plaats op woensdag 14 december in de Open Hof aan de Lelystraat 49. Aanvang: 19.30 uur. Er wordt gecollecteerd.

 0 Reacties - Tonen

 

 
Uitvoering "Een Nieuw Begin" 16 december Dronten


DRONTEN - Het koor Vergaard uit Alle Streken geeft op vrijdag 16 december een gratis kerstconcert in kerkcentrum De Ark in Dronten. De avond begint om acht uur.

De kerstcantate ‘Een Nieuw Begin’ van Johan Bredewout (muziek) en Hans de Ruiter (tekst) wordt deze avond ten gehore gebracht. Ook worden er veel liederen in samenzang gezonden.

De instrumentale begeleiding wordt verzorgd door een blazersensemble, fluitist, orgel en piano. Het geheel staat onder leiding van dirigent Peter Speek.

 

Van: vrijdag 16 december 2016 20:00

 

 

 
Regenboogkoor Drachten zoekt mannenstemmen voor uitvoering "Van Liefde Ongekend


DRACHTEN –

 

Op 8 april 2017 voert het Christelijk Gemengd Regenboogkoor uit Drachten, het Passie en Paas oratorium Van Liefde Ongekend uit met muziek van Johan Bredewout en tekst van Hans de Ruiter.

 

Dit stuk wordt uitgevoerd met piano, orgel en orkest. Voor de mannenpartijen kan het koor versterking gebruiken van mannen met enige zangervaring, om projectmatig mee te werken aan deze uitvoering.

De repetities starten vanaf dinsdag 10 januari 2017, wekelijks in de PKN De Arke van 20.00 uur tot 22.00 uur. Opgave via secretariaat@regenboogkoor.nl, kijk ook op  www.regenboogkoor.nl
Album "Onderweg" wint zilveren duif


De CD "Onderweg" van "Soli Deo Gloria" Urk olv Jaap Kramer is bekroond met de "zilveren duif".

Van harte feliciteren wij het koor en dirigent Jaap Kramer met deze prachtige onderscheiding. 

Johan Bredewout had het voorrecht de muziek voor de titelsong van de cd te mogen schrijven. De tekst is van koorlid Meindert Bakker.

Dit lied is verkrijgbaar bij Promusic Publishing. Een orkestarrangement is eveneens beschikbaar. 

Zowel voor mannenkoor als gemengdkoor uitgegeven. 

Demopartituur 

 

 
Oratorium "Schepping" door Praise Him o.l.v jan Quintus Zwart


ZWIJNDRECHT / REGIO – Christelijk Gemengd Drechtstedenkoor ‘Praise Him’ uit Dordrecht o.l.v. Jan Quintus Zwart zingt zaterdag 12 november 2016 de oratorium ‘Schepping’ van Johan Bredewout. Locatie is de Bethelkerk in Zwijndrecht, Rotterdamseweg 73. De aanvang is 20.00 uur (deur gaat open vanaf 19.30 uur). 

 

De avond wordt gepresenteerd door Heleen van Dijk, vroeger presenteerde zij bij de Evangelische Omroep het programma ‘De Muzikale Fruitmand’. Aan de avond werken verder mee André van Vliet (vleugel) en Martin Zonnenberg (orgel). 

Het oratorium wordt gebracht met zang en beeld. Bezoekers kunnen meekijken op grote schermen, waarop bijpassende beelden te zien zijn. Zo wordt het machtige scheppingswerk van God heel dicht bij de bezoekers gebracht. De muziek is oorspronkelijk maar bevat ook bekende melodieën. Het koor wordt versterkt door een 20-tal projectleden.

Kaarten
Een kaart voor de avond kost € 7,50. Kinderen t/m 14 jaar kunnen gratis naar binnen. De kaarten zijn te bestellen via tel. 06-51342620 of per e-mail: info@praisehim.nl
SPECIALE KORTINGSAKTIE ORATORIUMEXODUS


klik hier voor informatie van uitgeverij Promusic !
Zing mee met " Een Nieuw Begin" in Kampen


KAMPEN - Na de vakantie zin om iets nieuws te beginnen? Dat kan bij het Christelijk Overdagkoor. Wie zin heeft en goed van papier kan zingen, of het Kerstoratorium ‘Een Nieuw Begin’ van Johan Bredewout op teksten van Hans de Ruiter al kent en het (daarom) graag nog eens wil zingen, is welkom vanaf 30 augustus als projectlid van het koor.

De organisatie vertelt: "We werken dan toe naar de uitvoering van dit stuk op 14 december. De repetities zijn elke dinsdagochtend van 09.00 tot 11.00 uur, in de Botermarktzaal van het Broederhuis, achter de Broederkerk in Kampen, ingang Broederstraat. Het koor staat onder leiding van Marijn de Jong. Meer inlichtingen? Kijk op: www.christelijkoverdagkoor.nl of bel 038 332 43 04. Mailen kan ook: chr.overdagkoor@gmail.com. Aan deelname zijn geen kosten verbonden."
Nieuwste koormuziek: bekijk hier de demopartituren


Arrangementen (Messiah)

 

And he shall feed his flock mannenkoor

And he shall feed his flock gemengd koor

Evry valley gemengd koor

For unto us a child is born gemengd koor

I know that my redeemer liveth gemengd koor

 

Nieuwe composities: 

 

Onderweg gemengd koor

Onderweg mannenkoor

Intrada ere zij God gemengd koor

Intrada ere zij God mannenkoor 

Intrada ere zij God is gelijktijdig uitvoerbaar door SATB en TTBB

 

Alle muziek te verkrijgen bij uitgeverij Promusic

 

 
Nieuw projekt : G.F. Händel gearrangeerd voor amateurkoren


 

 

 

HANDELPROJECT  


 

 

HANDELPROJECT    JOHAN BREDEWOUT    (VOOR GEMENGD KOOR)

Johan Bredewout is de muziek van G.F. Händel ingedoken; wie kent bijv. The Messiah nu niet. Händel (1685-1769) was een populaire componist in de Barok. Nog steeds wordt zijn muziek veel uitgevoerd. Hij heeft veel vocale muziek geschreven, o.a. 20 oratoria en meer dan 120 cantates. Veel van zijn muziek is het meer dan waard om te worden uitgevoerd, soms is het aan de moeilijke kant of enkel voor solisten geschreven. Johan Bredewout heeft daarom een aantal stukken gearrangeerd en in de loop van dit jaar en volgend jaar zullen er nog meer volgen.

 

De volgende delen zijn reeds te bestellen:

For unto us a child is born

He shall feed his flock

I know that my Redeemer liveth

Ev’ry valley

 
Nieuwe CD opname kerstoratorium "Een Nieuw Begin"


ZIERIKZEE - Het Christelijk Gemengd Eilandenkoor heeft in de Nieuwe Kerk in Zierikzee een nieuwe cd opgenomen. Het is een vertolking van het kerstoratorium 'Een Nieuw Begin' van Johan Bredewout en Hans de Ruiter.

Te horen zijn ook Mark Brandwijk (vleugel), Peter Wildeman (orgel), het strijkorkest Cekov en Carolien Schot (spreekstem). De cd is te bestellen door te mailen naar info@eilandenkoor.nl

Het momentel 70 leden tellende koor werd in 1998 opgericht en wordt de laatste vier jaren gedirigeerd door de 27-jarige Joost van Belzen uit Schelluinen. De koorleden komen van Schouwen-Duiveland, Tholen, Zuid-Beveland en Goeree-Overflakkee.

 
concertserie in Vollenhove zomer 2017

2 uitvoeringen "Wilhelmuscantate"


27 april: Traditioneel Oranjeconcert in Woudenberg

Traditioneel Oranjeconcert in de Hervormde Kerk van Woudenberg. Koor en samenzang van bekende vaderlandse liederen, instrumentale solo`s.

Mannenensemble Cantare hoopt deze avond de Wilhelmus Cantate van Johan Bredewout uit te voeren.

 

Aan deze avond werken mee:

 • Mannenensemble Cantare o.l.v. Evert van Dijkhuizen
 • Wietske van der Vegt (15 jaar), sopraan
 • Lydia van Mourik, fluit
 • Matthijs Valkenwoud, trompet
 • Rens de Winter, piano
 • Jan Rozendaal, orgel
 • Evert van Dijkhuizen, algehele muzikale leiding

Aanvang 19.30, kerk open 19.00. 
Toegangsprijs: € 5,00 p.p. Kinderen t/m 15 jaar gratis.

Collecte voor stichting HVC (Hulp Vervolgde Christenen).

Hervormde Kerk
Schoutstraat 8a
Woudenberg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

30 april 2016 Bevrijdingsconcert te Voorthuizen


Tijdens dit Bevrijdingsconcert zal o.a. de “Wilhelmus Cantate” van Johan Bredewout worden uitgevoerd.

 

Verder is er veel ruimte voor samenzang.
medewerking aan dit Bevrijdingsconcert verlenen;
Johan Bredewout / piano.
Edith en Arjan Post / trompet.
Yta van der Zwaag / hobo.
Mirjam Feijer / sopraan.
Anneke Bruinink / pauken.
Wilma Schouten / dwarsfluit.
Jan Post / orgel.

Algehele muzikale leiding; Adriaan Bruinink.

Locatie   : Dorpskerk – Kerkstraat 35 – Voorthuizen.
Aanvang: 20:00 uur
Entree    : GRATIS

 

 

OVER DE WILHELMUSCANTATE

 

In de Wilhelmuscantate worden alle coupletten van het Wilhelmus muzikaal uitgebeeld.
Hierbij is de tekst en de sfeer van elk couplet uitgangspunt.
In een aantal coupletten wordt de traditionele melodie gebruikt, of een variatie op die melodie.
De ene keer zal die variatie heel herkenbaar te herleiden zijn naar het origineel, de andere keer zit die meer verstopt.
Er is echter   ook een geheel nieuwe melodie gecomponeerd voor de cantabilegedeelten.
De heer Dolf Lok heeft het Wilhelmus uitvoerig bestudeerd en er een interessant boek over geschreven.
Hij kwam met het idee van deze cantate bij ondergetekende.
Uit zijn zorgvuldig onderzoek blijkt dat het bekende 6e couplet zeer nauwe banden heeft met het Lutherlied. Daarom zijn beide melodieën in een polyfoon samenspel in dit deel met elkaar verweven.
Naast de wat complexere polyfone gedeelten zijn er een aantal   korte   delen, waarin in een marchiale stijl gewag wordt gemaakt van de prins te paard en het wapengekletter dat hierbij hoort.
Het stuk begint met een fanfare als inleiding.
De finale is een soort reprise: een virtuoos spelend orkest laat het fanfaredeel terugkomen. Hier tegenin
zingt het koor de nieuw gecomponeerde melodie, waarna het orkest majesteitelijk   afsluit met de cadens die weer is gebaseerd op de oude melodie. Zo worden traditie en nieuwe initiatieven muzikaal  verbeeld en verenigd.
Nieuwe koormuziek


arrangement van het prachtige lied "Ga met God" mannenkoor demopartituur

idem voor gemengd koor demopartituur

"Wees stil voor het aangezicht van God" mannenkoor demopartituur  (gemengd koor was al uitgevgeven)

De tien woorden van het verbond demopartituur

 
Overige nieuwe uitgaven koormuziek


Composities: 

 

Psalm 91 " Toevlucht" voor SATB. Een nieuwe titel in de serie psalmen.

Psalm 103 "ZIng voor de Heer met hart en stem" -mannenkoorversie. (kan gelijktijdig met de bestaande SATB-versie uitgevoerd worden)

"Feestlied voor de bruiloft van het Lam" uit het Nieuw Jeruzalem Mannenkoorversie 

"Tien woorden voor leven in vrijheid" ( de 10 geboden) op tekst Hans de Ruiter) 

"Droombeeld" voor mannenkoor op  tekst van Joop Witkamp. 

"Droombeeld" voor gemengd koor op  tekst van Joop Witkamp. 

 

Arrangementen: 

March on gemengd koor 

"Genade groot" voor gemengd koor (mannenkoorzetting was al beschikbaar )

"More love to Thee" voor gemengd koor ( mannekoorzetting was al  beschikbaar)

"Hoe groot zijt Gij" voor gemengd koor ( mannenkoorzetting was al beschikbaar ) 

"The Lords Prayer" voor mannenkoor

 

Bestelinformatie

 
ORATORIUM EXODUS VANAF HEDEN LEVERBAAR


Oratorium Exodus

geschreven in opdracht van het Christelijk gemengd koor “De Zeeklank” 

Vanaf heden verkrijgbaar.

 

Klik hier voor een demo-exemlaar van de bladmuziek.

Klik hier voor een demo-exemplaar van de orkestpartituur.

Klik hier voor de  recensie in de Stentor door dhr. Dick Idema.

Klik hier voor verdere informatie.

 

 
luisterfragmenten Exodus


inleiding

proloog

de tien woorden van het verbond 

wijsheid

het biezen mandje

instrumentaal intermezzo 1

vlucht

kiezen

lied van Mirjam

intrumentaal intermezzo 2

mijn banier is de Heer

op de berg bij God

pelgims

mozes einde

finale 1e stukje

finale 2e stukje

finale slot
Nieuwe CD Harm Hoeve in samenspel met Johan Bredewout


Onlangs is er een CD opgenomen met bekende liederen uit heden en verleden in een boeiend samenspel van orgel en piano. De CD is opgenomen in de Ichtuskerk te Urk waar een prachtig groot Kleuker/Riegaart orgel staat en een mooie Yamahavleugel. De firma Excellent recordings uit Nunspeet heeft  met veel inzet en vakkundigheid gezorgd voor een fraaie geluidsregistratie. 
Alle bewerkingen zijn geschreven door de uitvoerenden Harm Hoeve en Johan Bredewout.

Een CD  met zowel verstild als sprankelend en virtuoos orgel- en pianospel. Van harte aanbevolen. 

 

Titels: (klik op de titel voor luisterfragmenten).

Heer ik kom tot U
Breng dank aan de eeuwige​
Machtig God
Ode aan Handel
Liefde eenmaal uitgesproken
Prijs de heer met blijde galmen
Heer, ai maak mij Uwe wegen
Wie maar de goede God laat zorgen

Jezus mijn Heiland
Kom tot de Vader-Je hoeft niet bang te zijn-Heer, Uw licht en liefde schijnen
Blijf mij nabij
Op bergen en in dalen
Zie ons wachten aan de stromen
Zegen ons algoede-God zij met u deze dag en nacht
Prijs 14,95. Verzendkosten 2 euro.

Te bestellen in de webshop.
Psalmen : nieuwe muziek, oude berijming voor reformatorische koren.


Op verzoek van reformatoriche koren zijn er een aantal psalmen uit het psalmenprojekt van Johan Bredewout verschenen in de oude orginele berijming, of in ieder geval overeenkomstig met de oude berijming.

Opmerking : psalm 42/43 en psalm 86 is op dezelfde muziek gezet. 

 

Mannenkoor

 

Psalm 25                
Psalm 42,43           
Psalm 86  

Psalm 130            

 

gemengd koor      
Psalm 25                
Psalm 42,43           
Psalm 86                
Psalm 103
Psalm 116              
Psalm 122
Psalm 130              

 

Bestelinformatie
Zangspel "Esther"


Zangspel " Esther" een zangspel voor klein en groot.

Tekst: Hans de Ruiter. Muziek: Johan Bredewout

 

informatie

Partituur

Luistervoorbeelden

 

Bestelinformatie

 

 

 
"Wilhelmuscantate " voor mannenkoor


Muziek: Johan Bredewout.

Tekst: Alle coupletten van het "Wilhelmus"

 

Aanbevolen voor een bevrijdingsconcert op 5 mei 2015- 70 jaar bevrijding ) 

 

Informatie. 

Partituur (binnenkort aanklikbaar)

Luistervoorbeelden.

Bestelinformatie

 

 

 
DIE SCHÖPFUNG en "The Creation" oratorium "Schepping" in het Duits en het Engels.


In opdracht van een Duits koor is Schepping, oratorium van Hans de Ruiter/ Johan Bredewout vertaald in het Duits.

Er bestaat ook een Engelse versie: " The Creation", deze is inmiddels in Canada uitgevoerd 

 
Nieuwe CD Harm Hoeve in samenspel met Johan Bredewout


Onlangs is er een CD opgenomen met bekende liederen uit heden en verleden in een boeiend samenspel van orgel en piano. De CD is opgenomen in de Ichtuskerk te Urk waar een prachtig groot Kleuker/Riegaart orgel staat en een mooie Yamahavleugel. De firma Excellent recordings uit Nunspeet heeft  met veel inzet en vakkundigheid gezorgd voor een fraaie geluidsregistratie. 
Alle bewerkingen zijn geschreven door de uitvoerenden Harm Hoeve en Johan Bredewout.

Een CD  met zowel verstild als sprankelend en virtuoos orgel- en pianospel. Van harte aanbevolen. 

Beluister op You Tube een compilatie van de CD klik hier 

Prijs 14,95. Verzendkosten 2 euro.

Te bestellen in de webshop.
Benefietconcert "Het Nieuw Jeruzalem" tbv bootvluchtelingen


Op 18 juni wordt er een benefietconcert gehouden in kerkcentrum De Hoeksteen in IJsselmuiden (Goudplevier 103). Een concert ten bate van Stichting Bootvluchtelingen.
Het oratorium “Het Nieuw Jeruzalem” van tekstschrijver Hans de Ruiter en componist  Johan Bredewout zal dan uitgevoerd gaan worden.
In dit oratorium wordt in grote lijnen, het visioen van de apostel Johannes op Patmos gevolgd uit de Openbaring van Johannes. De teksten worden echter afgewisseld met relevante gedeelten uit het Oude Testament en uit de Evangeliën. Er zijn, naast alle nieuw gecomponeerde muziek, ook enkele herkenningspunten te vinden, in de vorm van bekende gezangen en bovendien in de melodie van het bekende "Yeroeshalam shel Zahav".

PROJECTKOOR 
Een paar maanden geleden zijn een aantal koren benaderd die dit oratorium eerder hebben uitgevoerd, met de vraag om mee te werken aan dit concert. Intussen hebben ruim honderd koorleden zich aangemeld.

MEEWERKEN
Naast het projectkoor werken ook 9 musici mee (op piano, orgel, slagwerk, trompet, hoorn, trombone en fluit), mezzosopraan Petra Stoute en ds. Arie van der Veer zal een korte inleiding en de verbindende teksten verzorgen.
Het geheel staat o.l.v. dirigent Jaap Kramer.

OPBRENGST VOOR STICHTING BOOTVLUCHTELING
De inkomsten zijn voor St. Bootvluchteling, er gaat slechts een klein deel naar de organisatiekosten. Die kosten zijn laag, o.a. omdat iedereen belangeloos meewerkt en er sponsors zijn.

START KAARTVERKOOP 
De voorverkoop van de entreekaarten start maandag 9 mei.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij:
Evangelische boekhandel De Rank 
Oude Straat 17 
8261 CC Kampen 
Tel: 038-3322981 
info@rankkampen.nl

Chr. boekhandel De Pelgrim
Dorpsweg 75
8271 BK IJsselmuiden
Tel: 038-3333888
info@depelgrim.nl

De prijs voor een volwassene bedraagt € 10,00, voor kinderen t/m 12 jaar € 5,00

Entreekaarten kunnen, mits voorradig, ook de 18e juni aan de kerkzaal gekocht worden.

Bij vragen of informatie: mail dan naar zonenzegen@gmail.com