Koormuziek » Van Liefde Ongekend


Oratorium “Van Liefde Ongekend”


Paasoratorium van Johan Bredewout en Hans de Ruiter
Beschikbaar voor SATB en TTBB

  

Bij het schrijven van dit oratorium is in hoofdzaak uitgegaan van de wijze waarop de evangelist Marcus het lijden en opstanding van de Heer Jezus Christus verhaalt. Het evangelie van Marcus is kort en bondig; het lijkt wel of de schrijver haast heeft. Zo wordt de lezer gegrepen door de ernst en betekenis van dit gebeuren, en bovenal door de grenzeloze liefde van Jezus voor zijn volgelingen, de mensenmassa en zelfs voor zijn grootste vijanden.

  

Dat is het centrale thema van het oratorium: “VAN LIEFDE ONGEKEND”. De titel is ontleend aan het bekende Engelse lied ““My song is love unknown”.” van Samuel Crossman (1664). De vertaling hiervan heeft een centrale plaats in het werk. De gesproken gedeelten zijn bewerkingen van teksten uit het Marcus-evangelie en worden afgewisseld door gezongen commentaren en overwegingen. Het oratorium “Van Liefde Ongekend” bestaat uit twee delen: De cantate “Lam Gods” en de cantate “Christus Is Waarlijk Opgestaan”. Het is een boodschap van overwinning op het kwaad en van hoop op een glorieuze toekomst met onze Heer.

  

Muziek
Beide cantates zijn afzonderlijk uit te voeren. Het is dus mogelijk om in de lijdensweek alleen de cantate “Lam Gods' uit te voeren, en op Paasmorgen of 2e paasdag de Paascantate. Er is wel gezorgd voor een muzikale samenhang tussen de beide cantates, zodat voor een Passie-concert het gehele oratorium ook zeer geschikt is .

  

Er zijn verschillende bekende koralen in dit oratorium verwerkt, meer dan in de voorgaande Oratoria van Johan Bredewout en Hans de Ruiter.

  

Voorbeelden hiervan zij de melodieën van “Jezus leven van mijn leven”, “Is dat is dat mijn Koning” en “U zij de glorie”. Er is ook plaats voor samenzang in het oratorium ingeruimd.

  

Omdat de voorbereidingstijd voor de lijdenstijd en Pasen vaak kort is zijn de koorpartijen eenvoudig gehouden, en bestaat vooral in de eerste cantate uit korte delen, afgewisseld door tekstlezingen en koralen, met een wat uitgebreider slotdeel.

  

De instrumentatie is eveneens toegespitst op de praktijk: er is een basisbezetting die in groepen kan worden uitgebreid al naar gelang de mogelijkheden van het uitvoerend koor:

  
Basisbezetting:

Koor SATB of koor TTBB met orgel- en pianobegeleiding

Toevoeging 1 : fluit/hobo/ 2 trompetten.

Toevoeging 2 : Strijkers 1e viool, 2e viool , altviool, cello, contrabas


Demopartituren


Deel 1 van het Oratorium "Van Liefde Ongekend"

      mannenkoorversie

  

Deel 2 van het Oratorium "Van Liefde Ongekend"

      mannenkoorversie